Krantenbank Zeeland

HomeSearch

73.321 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Anthonie Jacobus Maas, 23 jaar te Domburg, thans kamp R. Bath, besch. van toetreding N.S.K.K, Eisch 3 jaar en 6 maanden R. W. I. Mr. F. W. Adriaanse pleitte clementie. ... Johannes den Dekker, 32 jaar, chauffeur te Middelburg, thanö Fort Ellewoudtsdijk, besch. van vrijwillige toetreding N.S.K.K. Eisch 3 jaar en 6 maanden gevan genisstraf met aftrek voorarrest. Mr, A

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

350, 3e kw. ƒ225 pinken le kw. 350 2e kw. 260, 3e kW. ƒ200; graskalveren le kw. 190. 2e kw. ƒ150, 3e kw. f80; biggen per week le kw. f 15, 2e kw. ƒ13, 3e kw. ƒ10. ... iundsina>( op do 'uoSuLgo/Aaq sjaotfog sooyi -.iaquraidas ag 3R> do

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

dingen bezweken. Het zijn de leerlingen: R. de Bruijn, K. A. J. Jonker, B. Mobach, A. P. van Velzen, A. J. Zwerus, H. Schol ten en C. Stigter. Daarmede is het totaal aantal slachtoffers tot 21 ... -apajSaa uo3T U13A uiiia ap fjq jpsiA uapuoqaSjsuA uiooq uaa Übb 6z uapuoA pjBed J3H 'pjnaq -aS auibS sba\ rea 'uaqaoz ubbS 87 JspiH 7In ireuLiaoA uap uba uoSbm ua pxe-ed tuo }in do Ja Qz nasLHoij j

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

H. K. H.: „Ik ben erg gevoelig voor deze blijken van medeleven. Maar ik heb zelf voor de nieuwe baby al voldoende. Zooveel meer heeft die niet noodig. Als de schenksters dan eens goed vonden, dat ik ... H. K H.: „Daarmee zou men mij nog veel meer ple zier doen dan door het enkel voor mijn kindje te geven. Maar ik zou het toch heel prettig vinden, als alle ge schenken naar Soestdijk ge zonden werden

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

3el niei dit genre muziek het hart van den indf.uk kreeg, dat de chef hen Daar., het publiek heeft veroverd Qua a'K gfeUjke behandelde, wat ook irzakei muzikale om heelemaai niet ,nderdaad het geval ... den in de toonkunst en zoo doen- 3DÖt het personeel buitengewoon, (bureau de is h€t verklaarbaar dat popu- I dat U ons verlaat en het zal op schoolt: laire nummers, afgewisseld door h,et kantoor een

| de Stem | pagina 25

JS' fEK GE LEC EM H EI P VAM HAAR k -50 JARIG REGERFNGS JUBILEUM ALDOOR DE STUDENTEN CORPORA te VAN LEIDEN.UTRECHT.GRONINGEN DELFTAM5TERJDAM EN/ WAGENIN^LNl ... 1 J H3*)

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Oosterland. 11, dr. Weed* (Bed. H. Aren 3. 0 ure, idem (Nabetr.) Geref. kerk 11. 4a> Venema en 3.30 ure, Leen dienst. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienet. ... Bruinisse. 10, Leeskerk en 2 30 ure, ds. Marsman (^ed H Doop). Garef. kerk. 10 30 en 3 ure, de. Uogor. Garef. gem- 10 30 en 3 ara, de. Barih van Nieuwerkerk -ied. H. Doop). Oud-geref. kerk. 10 en 2

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, ieder door twee paarden getrokken wagens beladen met vier onder bloemen bedolven een voudige, bruine, houten kisten, geëscorteerd door manschappen der 4e Comp. D. K. G„ uit het achter de H. B. S. gelegen ... fn verband met het zeer groote aantal aanvragen om baby-kleertjes, dat reeds thans binnenkomt, verzoekt Secretariaat van H. K. H. Prinses Juliana ons mede te deelen, geen aanvragen hier omtrent te

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

AG ... Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 0.90, daarbuiten f 1.10. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht op Maandag en Woensdag vóór half drie en Vrijdag

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Z. K. H. Prins Bernhard te Soestdijk teruggekeerd ... Het secretariaat van Prins Bernhard deelt ons mede: Z. K. H. Prins Bernhard, die wegens maagklachten eenige dagen ter observatie in het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis te Utrecht was opgenomen, is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

PRUVli\ClALh Z h Uj V VV K b C J li A N T ... 7.56%: Stockholm 72.991273.04'/:; Milaan 60.72%—60.77%: Oslo 52.88 —52.93: Lissabon 13.20%—13.22%; New York 3.76H3.77A: Parijs 76.7114—76.76'/:; Frankfort 90.34'/: 90.3914; Zürich 87.43—87.48: Ko

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

-aSuo unq jbbj\[ -u3abS uauuaq aX ueSaouaSuo unq ua uapua/A Six -yup aiP 'uapuoA StxqotzaooA ax ua uqBq ax 'pSipszaq ax suios aapia; uap aip 'aa uaj-BM ag puajaoaSxin „Suipiai" ap do qaixuo suaa ia ... AG

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 6

4f Te koop Schot met 10 1. melk en mooie biggen w.o. ingeschr. fokzeugjes, moeder ingeschr. met B+ en gaf in 3 worpen 34 biggen. P. Koole, Abeelseweg 46, Tel. K 1180-4028, W Souburg. ... e M ag nee

| Vlissingse Courant | pagina 5

H. de Jong, kantoorbediende, Kerkstraat 3, van Gaasterland. ... 12. Lied 297 3 (Ev. Gez. 220). 13. Zegenbede. 1.30 Het Hawaiian Radio Vijftal, bestaande uit de heeren Chris de Vos Jr., Hawaiian guitaar. Eug. Scholten, Hawaiian guitaar. jan de Vos, Bas guitaar. H

| Axelsche Courant | pagina 2

, K. k! Hamelink, S. van Hilten, H. Mieras, L. Zegers, W Francke, N. Faas, N. de Jonge, G. Noens, D. Oppe neer, C. Wieland, T. van Tatenhove, R. Bakker, D. Beeldens, N. Beeldens, D. v. d. Berge en L. de ... Voor diploma 3 slaagden: J. Dieleman, J. M. Oggel, G. K. Oggel, C. van Driel en G. Meindertsma'.

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Nog slechts de leeraar Dobben- ga en 3 jongens zijn thans in leven. Van twee hunner, P. C. Oostlander en W. P. Vastenhout, alsmede van den heer Dobbenga is de toestand nog ernstig. De jongen K. H ... Engeland totaal geen strate- u- belangen hij Triëst heeft jtet vraagstuk nooit van dat 3punt uit bekeken heeft. Hij k daarom het vertrouwen dat „deze ongegronde be- ingen niet zullen worden

| de Stem | pagina 6

dezefewee de sta,?dpuntbepaUng var commissie c~a'elnden heeft dd leving" "hedendaagse geloofsbe- reikt over d<=1 h een?temmigheid be- Se situatie In/* ®nnf van de huidH toraal beleid on »gK 4 er een ... A k.' S

| Vlissingse Courant | pagina 1

nolis zijn GRATIS verze-/ill Ij I lange ongeschikt- /H$l door Jg 1811 n ?enhand' |3U een duim 1UU wijsvinder U%3 anderen vinger ... Als ze h'm er maar niet uittrek ken met fijne streken, zei de oude ma dam Vanbussche. Maar 'k za! over m'n geld waken.

| de Stem | pagina 3

ag ... K 20.00 Journaal 20.10 Par- ^ntair overzicht 20.30 Re- [age 21.15 Filmreportage I Journaal en sport 22.15 fti Krawatten, revue-stuk