Krantenbank Zeeland

HomeSearch

16.202 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 9

Waterschapsbijdragen voor de Deltawerken ... Het Zeeuwse Eerste Kamerlid ir. M. A. Geuze, heeft er op ge wezen, dat onder de belanghebbenden, die bijdragen zouden moe ten leveren voor de financiering van de Deltawerken, kennelijk de Ingelanden

| de Stem | pagina 5

Delta-werken ... uitvoering van de Deltawerken en de gevolgen hiervan. Bij dit gesprek, dat op 4 maart ge houden werd, waren voorts aanwezig mr. A. H. C. Gieben, secretaris-gene- raad van verkeer en waterstaat, ir. A. G. Maris

| de Stem | pagina 36

Deltawerken nooit klaar ... Een monument nabij Breskens bedoeld als afsluiting van de Deltawerken. Die Deltawerken hebben de kust dichtgespijkerd, maar verder landinwaarts is de strijd tegen het water nog niet gestreden. foto

| de Stem | pagina 23

Deltawerken in gevaar ... De regeringspartijen CDA en WD voelen echter niets voor een opschuiven van de Deltawerken om daarmee een groter gat te betalen. CDA- Kamerlid Huib Eversdijk: „Daar los je financieel niets mee op. Dat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

DELTAWERKEN ... duikarts die de duikers regel- lr deltawerken heeft opgedaan, de matig onderzoekt en de manier van ifgelopen tien jaar een sterke groei werken in de gaten houdt. Deze zorg- ioorgemaakt. Momenteel zijn er 45

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Maquette Deltawerken verstoft ... De maquette in het Topshuis was jarenlang de blikvanger van de Delta Expo in het Topshuis op Neeltje Jans; maar tegenwoordig staat het symbool van de Deltawerken stof te verzamelen. foto Willem

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 8

Voor deltawerken is 50 miljoen uitgetrokken ... De uitvoering van de Deltawerken zal naar verwachting in 1957 in to taal 50 miljoen vergen, waarvan 8 miljoen afkomstig is van vorige dienstjaren. Van het bedrag van 50 miljoen is 6 miljoen nodig

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

INieuwe kansen scheppen voor getroffenen door Deltawerken ... Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben de commissie gisteren uitvoerig voorgelicht over de situatie in die sec toren var. het bedrijfsleven, die door de uitvoering der Deltawerken worden ge troffen