Krantenbank Zeeland

HomeSearch

103 resultaten gevonden

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

MIDDELBURG Het koninklijk Ne derlands ondernemersverbond (KNOV) van de afdeling Middelburg organiseert op dinsdag 23 oktober in de "Brasserie" aan de Lange Delft een informatie bijeenkomst. De thema ... bij De Schelde, had er nog graag 'n paar maten bij.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

Maandag 29 maart, 13.30 uur: Restaurant de Brasserie, Lange Delft 10, Modeshow en show van kapsels, verzorgd door kapsalon „Christian". Woensdag 31 maart, 19.30 uur: Mevrouw Tak-Polak zal een lezing ... houden over de gebruiken en de symbolen van het Joodse Paasfeest, Restaurant de Brasserie, Lange Delft 10.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 11

in café "De Brasserie". Op koninginnedag volgde het tweede optreden met "The Lazy River Jazzband" o.l.v. Johan Sin- ke. Veel sukses boekte het inmiddels opgerichte huisorkest tijdens de pauze van het ... De Brasserie aan de Lange Delft te Middelburg is de society erin geslaagd een tweedaags festival te organiseren. Op 17 en 18 juni 1977 zullen een 7-tal orkesten optreden.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 9

Donderdag 11 oktober was het in de grote zaal van 'De Brasserie' in Mid delburg, enorm druk. Ruim 150 men sen waren naar deze zaak gekomen om er getuige te zijn van een demonstra tie-kennismaking van ... . Op de foto: een kijkje tijdens de demonstratie kennismaking in 'De Brasserie'.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

De Zeeuwse Orgelclub organiseert donderdag 13 maart a.s. des avonds acht uur, in „de Brasserie", Lange Delft 10 te Middelburg, weer een orgelavond. Dan zal optreden de organist Cor Wesenaar, die ook ... „De Tambourijnen" brengen muziek en ontspanning op V ijvervreugd"