Krantenbank Zeeland

HomeSearch

306 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

In the matter of Arrest of H. J. C. NEUWIELLER Inhabitant of. this Colony versus the Brothers SCHEIDT P. D. HIERONBHJS SONS D. SCHMIDT STRUCKERP. KOEHL SONS, CASPER SIEPER PELTSER VELDHAFF and F ... I the Untersigned, Deputy First Marshal of said United Colony, do, bv these presents in the name and behalf of said H. J. C. NEU WIELLER Obtainer of a JIandament of Arrest, Summon hy Edict ad Fahis

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti-terreur organi satie. Hij wordt geplaatst op de Colony, een denktank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De ter rorist Stavros

| de Stem | pagina 9

hoogd door een beter verhittingspro- ces voor de leisteen uit te vinden. Een aantal andere uitvindingen, waar over voorlopig wordt gezwegen, zal volgens Colony bijdragen tot een ver dere ... Dit wordt althans gehoopt door de Colony Development Company", die in de maand juli in een afgeleg vallei in Colorado een fabriek voor de verwerking van leisteen tot olie Iheeft geopend. Uit de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

he willbij virtue of certain sentences of the Honorable Courc of Criminal and Civil Justice of said united Colony, expose and Steil at Public Exetutjon-Salethe following PLANTATIONS, wirh their ... First. In the month of June 1872, the iindivided half of the Cotton- Wanration Nahaeles, situated on the East Sea-Coast of this Colony the pro perty of the Estate of J. C. Ti osmandeceased.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

flie undcrsigned in capacity as. Deputy. First Marshal of the United Colony of Demcrary and Essequebo, advértises by these presents, for the first, second and third time, that h'e willbij virtne of ... Attornies, to lay their Claims in dtie form before the flonourable Conrt of Justice of said United Colony of Demerary and Essequebo, at their scssion, in the month of August 1830, under a penalty, that

| Middelburgsche Courant | pagina 2

persuant to an order of His Honour the President of the Honourable Court of Criminal and Civil Justice of the United Colony of Demerary and Essequebo, bearing date the 2ich June 1830. ... I the undersigned Deputy First Marshal at the Requesc of A. VYF- IIUIS Jr. and E. L. CHRISTIANI, in their quality as substituced by HENRIETTA KERSTEN, sole remaining Executrix in this Colony, to the

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Planta» tionsare herewith, by him, the untersigned Deputy first Marshal of said United Colony, summoned to appear in person or by [heir Attoruies, to lay their Claims in due form before the Honciraliie ... Court of Justice of said Uni ted Colony of Demerary and Essequebo, at their respective Sessions in ih« following months, viz:

| Middelburgsche Courant | pagina 2

those who may pretend to have any righftitle or interest, to the Nett pro ceeds of s^id Plantationsare herewithby himthe untersigned Deputy first IVIarshal of said Unitfed Colony,- summoned to appear in ... person or by their Attprniesto lay their Claims in due formbefpi'e the Honou rable Court of Justice of said Uuifed Colony of Denjerary and Esseqpebo, at their respective Sessions in the following months

| de Faam | pagina 12

tegenkomt. In "Colony" zingt Curtis: "This is a crisis 1 knew had to come, disturbing and pur- ching my mind. 1 knew that I'd lose every time." Een mooiere grafzerk als "Closer" had Ian Curtus zich niet

| Middelburgsche Courant | pagina 1

«In de San Joaquin vallei, bjj Merced, kan men thans (3 Sept. 1895) de overblijfselen waarnemen van de Rotterdam Colony. Ten minste uitwendig. Want de teleurgestelde hoop der farmers, de vreeselyke ... Crocker bjj zich komen en het resultaat was, dat de consul zelf naar Rotterdam Colony ging, vergezeld van Crocker, Njjgh e. a. en van een expert.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Sedert heb ik, buiten 't geen in mjjn vorigen ver meld werd, niets van hem over de Rotterdamsche Colony vernomen. Daar alle belanghebbenden thans tevreden schynen te zyn, was er ook geene bjjzondere ... Het doet mjj genoegen, dat de Rotterdamsche Colony zich mag verheugen in den werkdadigen steun van de groote grondeigenaren C. F. Crocker en C. H. Huffman. Deze heeren hebben terecht ingezien, dat

| Middelburgsche Courant | pagina 3

gelegaliseerde verklaring, geteekend door den »Viticultural Inspector" en ruim 50 der voornaamste vruchten en rozjjnen-fa^gsprs van Fresno County Californië, verklarende dat de Ferrin Colony BTo. 2, de döor hel

| Axelsche Courant | pagina 3

- Dinsdag is op den Old Colony spoorweg nabij Quincy, Massachusset, een vreeselijk ongeluk ge beurd. Een expresstrein, uit 7 rijtuigen bestaande, waar 400 reizigers inzaten, werd van de rails ge

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Het Koninklijk Paar werd bij' de verein, gepromoveerd in Literatuur 31 *J33r ^luimu trots oï> ingang van de Colony Club, waar de en Philiosophie van de universiteit ... Dinsdagavond1 heeft Koningin Jiuliana tijdens het diner, dab de leden van de Veiligheidsraad werd aangeboden in de Colony Club .te New York, een lang ge sprek gevoerd met de Sowjetrus- sische

| de Stem | pagina 2

In de richting ook van Malibu Colony, waar veel van Hol- lywoods beroemdste sterren wo nen, zoals Barbara Streisand, Charles Bronson, Larry Hagman en Sting. ... uitgeputte brandbestrijders hebben gezege vierd. Malibu Colony, de campus van Pepperdine University, de oostelijker gelegen boulevard- wijk Pacific Palisades, ze had den het vuur letterlijk aan de schenen maar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

:00 Breakout 16:00 Strippers: Cars for cash 17:00 Bid destroy 18:00 Doomsday preppers 19:00 Alaska state troopers 20:00 Breakout 21:00 The incredible dr Pol 22:00 American colony: Meet the Hutterites 23:00 The ... incredible dr Pol 00:00 American colony: Meet the Hutterites 01:00 Breakout

| de Stem | pagina 33

". Hij smeekt om waterpompen, om boorapparatuur voor zijn vluchte lingenkampen Sastrinagar en Bakh- tachalam Colony, vlak buiten „Bea titudes", waa» 20.000 uit Birma ver dreven mensen schreeuwen om

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

kolonisten zich verbonden hebben tot algeheele ont houding van sterken drank, en dat aan de nieuwe volksplanting de naam zal worden gegeven van Wolseley Colony" (naar den bekenden generaal van dien naam.) B e

| Vlissingse Courant | pagina 3

Colony spobrweg wegens den Zondag geweigerd té betalen. De eisch daartoe werd aan de direktie van den spoorweg ontzegd, op grond dat niet bewezen kon worden, dat de reis van den beklaagde noodzakelijk is

| Vlissingse Courant | pagina 2

The City of Hamburg, J. Thomas, van Sivillc, met chinaasappelenGcorgi- anneA. H. Brown, met katoen en sigaren; Old Colony. O. Mayhced, met ka toen en rysl, beide van Charleslownle Courier du Havre, R

| Vlissingse Courant | pagina 2

GeorgII. G. Hccrma, op avontuur; Old Colony, O. Mayheednaar IVetv- Port; Gustaaf Adolph, J. II. Arends, naar Buenos Ayrcs; Etcclra, G. Colliclge, naar Nevv-Castlc; Anna Maria, J. II. Kramer, naar

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Men weet dat toen het werk van Money: „How to manage a colony" verscheen, uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indië hem verstrekt, een verschil met de verantwoorde sommen bleek van p