Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

Dn ZrezsLAicc ly Zuil» Aerie v.— Do Tort Elisa beth (Capo Colony) Mcrevrg, deelt nicdc, dnl dc zeeslang wczeulijk, in A]go:iba.-ii, door den kcc-r Grapper, eigenaar vnn hct Sandy Island veer, ge

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

Db Zkksi.an'g In Ziid AvmslA.De Port Elisa beth (Capo Colony) Mercurxj, doolt medo, dat do zeeslang wezenlijk, in Algoabani, door den heer Qmpper, eigenaar van het Sandy Island veer, ge- holpon door