Krantenbank Zeeland

HomeSearch

107 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti- terreur organisatie. Hij wordt ge plaatst op de Colony, een denk tank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De terrorist Stavros ... weet wel beter en ontvoert Quinn's vrouw. Die zet alles op alles om van de Colony af te komen. Zijn laatste hoop is wapenhandelaar Yaz. Het is aan hen om voor eens en altijd met Stavros af te rekenen.

| de Stem | pagina 8

Dit wordt althans geh Colony Development G in de maand juli in vallei in Colorado een de verwerking van leist Iheeft geopend. Uit de i moet blijken of men een dat goedkoop genoeg is o] van ... olie wordt gev In de oliewereld is dez niet meer dan een drup] I het huidige proces vruc zal Colony zes tot acht I ke fabrieken in de .val? [die dagelijks 50.000 vatej

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti-terreur organi satie. Hij wordt geplaatst op de Colony, een denktank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De ter rorist Stavros

| de Stem | pagina 9

hoogd door een beter verhittingspro- ces voor de leisteen uit te vinden. Een aantal andere uitvindingen, waar over voorlopig wordt gezwegen, zal volgens Colony bijdragen tot een ver dere ... Dit wordt althans gehoopt door de Colony Development Company", die in de maand juli in een afgeleg vallei in Colorado een fabriek voor de verwerking van leisteen tot olie Iheeft geopend. Uit de

| de Faam | pagina 12

tegenkomt. In "Colony" zingt Curtis: "This is a crisis 1 knew had to come, disturbing and pur- ching my mind. 1 knew that I'd lose every time." Een mooiere grafzerk als "Closer" had Ian Curtus zich niet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Het Koninklijk Paar werd bij' de verein, gepromoveerd in Literatuur 31 *J33r ^luimu trots oï> ingang van de Colony Club, waar de en Philiosophie van de universiteit ... Dinsdagavond1 heeft Koningin Jiuliana tijdens het diner, dab de leden van de Veiligheidsraad werd aangeboden in de Colony Club .te New York, een lang ge sprek gevoerd met de Sowjetrus- sische

| de Stem | pagina 2

In de richting ook van Malibu Colony, waar veel van Hol- lywoods beroemdste sterren wo nen, zoals Barbara Streisand, Charles Bronson, Larry Hagman en Sting. ... uitgeputte brandbestrijders hebben gezege vierd. Malibu Colony, de campus van Pepperdine University, de oostelijker gelegen boulevard- wijk Pacific Palisades, ze had den het vuur letterlijk aan de schenen maar

| de Stem | pagina 33

". Hij smeekt om waterpompen, om boorapparatuur voor zijn vluchte lingenkampen Sastrinagar en Bakh- tachalam Colony, vlak buiten „Bea titudes", waa» 20.000 uit Birma ver dreven mensen schreeuwen om

| Vlissingse Courant | pagina 3

wordon aan het „Tiansvaal and Orange Colony Permit Office" inde haven waar de reiziger voornemens is te landen. Het is raadzaam dat personen die naar Transvaal of Orangia wenschen te gaan, zich vóór hun

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

. Centraal staat The Lynchburg Colony in Virginia, een insti tuut voor epileptici en zwak zinnigen, waar in die periode gedwongen sterilisaties wer den uitgevoerd bij ruim 8000 kinderen en jonge teenagers. Het ... Vier ongeïdentificeerde kinderen die gesteriliseerd zijn in de Lynchburg Colony, 1944.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

: Through their eyes 17.00 Friday night wild: Shetland oil disaster 18.00 Friday night wild: Islands of the iguana 19.00 Friday night wild: Search for the great apes 20.00 Colony Z 20.30 Cormorant accused 21 ... .00 Treasure hunt: Azalai - Caravan of the white gold 22.00 Extreme earth: Born of fire 23.00 Predators: Alligator! 00.00 Quest for Atocha 01.00 Cameramen who dared 02.00 Colony Z 02.30 Cormorant accu

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

pilots 17.00 Antarctic challen ge 17.30 Throttleman 18.00 Coming of age with elephants 19 00 The drifting museum 20.00 Eating like a gannet 20.30 Colony Z 21.00 Dinosaur cops 22.00 Friday night wild: Bugs ... 23.00 Beauty and the beast A leopard's story 00 00 Friday night wild: African wildlife 01.00 The greatest flight 02.00 Eating li ke a gannet 02.30 Colony Z 03.00 Dino saur cops 04.00 Friday night wild

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

.00 Elephant 16.00 Tribal war riors: Tribal voice 17.00 Mountains of fi re 18.00 Wolves of the sea 19.00 Search for the great apes 20.00 Colony Z 20.30 Combat cameramen 21.00 Zebras: Pat terns in the grass 22 ... .00 The monkey player 22.30 The Nuba of Sudan 23.00 Treasure hunt: The treasure of the San Diego 00.00 Wanted alive 00.30 The mangroves 01.00 Love those trams 02.00 Colony Z 02.30 Combat camera men 03

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

.00 Directions 10.30 Far eastern economic review 11.00 Time again 12.00 Go wild: Colony Z 12.30 Go wild: Numbats 13.00 Go wild: Islands of the iguana 14.00 Lions in trouble 14.30 Mountains of the Maya 15 ... .00 Shimshall 16.00 The last tonnara 16.30 Sumo: Dance of the gargantuans 17.00 Friday night wild: Wilds of Madagascar 18.00 Friday night wild: Colony Z 18,30 Friday night wild: Numbats 19.00 Friday night wild

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

's nightmares: Nuisance alligators 20.00 Colony Z 20.30 On the edge: Deep diving with Russians 21.30 Volcano week: In the shadow of Vesuvius 22.30 Among the baboons 23.00 Legend of the Bushmen 00 00 South Georgia ... : Le gacy of lust 01.00 Nature's nightmares: Beeman 01.30 Nature's nightmares: Nuisance alligators 02.00 Colony Z 02.30 On the edge: Deep diving with Russians 03.30 Volcano week: In the shadow of

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

17.00 Return to Everest 18.00 Living with leopards II 19.00 Condor 20.00 Colony Z 20.30 Return of the mountain lion 21.00 Big guy-The Flori da panther 21.30 The last frog 22.00 Okavango diary 22 ... .30 Among the ba boons 23.00 Island of the dolphins 23.30 The fur seal's nursery 00.00 Living with leopards II01.00 Condor 02.00 Colony Z 02.30 Return of the mountain lion 03.00 Big guy - The Florida panther

| de Stem | pagina 6

ammonium sulpha at en een 100.000 J ton ceipent te kunnen winnen. De* reeds in aanbouw zijnde stad heeft nog geen naam, ze staat voorlopigJ nog geboekt als Residential Colony P.I.D.C." Pakistan kent

| de Stem | pagina 1

Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek aan de Harijan Colony in New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Charka

| de Stem | pagina 29

, vluchtte hij naar Amerika, waar, na een jaar al, ook daar de Van Eeden Colony moest worden opgegeven. Een ethisch socialist noemde de dichter zichzelf. Hij heeft onvergetelijk mooie poezie geschreven en zijn

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

eerder gebeurd. Als Ed niet zo geweest was van de River Breth- 0p tafel leggen, waar de onder- mer waar hij met zijn vijf broers al haar kinderen verzorgd in alstrak volgehouden had, misschien ren Colony

| de Stem | pagina 5

Colony, waar voornamelijk sikhs wo nen, hun winkels te sluiten in reactie op de executie. Hierbij werden ten minste drie bussen beschadigd Over eventuele ge wonden kon de politie nog geen mededeling doen.