Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

kolonisten zich verbonden hebben tot algeheele ont houding van sterken drank, en dat aan de nieuwe volksplanting de naam zal worden gegeven van Wolseley Colony" (naar den bekenden generaal van dien naam.) B e