Krantenbank Zeeland

HomeSearch

107 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 12

tegenkomt. In "Colony" zingt Curtis: "This is a crisis 1 knew had to come, disturbing and pur- ching my mind. 1 knew that I'd lose every time." Een mooiere grafzerk als "Closer" had Ian Curtus zich niet

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti- terreur organisatie. Hij wordt ge plaatst op de Colony, een denk tank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De terrorist Stavros ... weet wel beter en ontvoert Quinn's vrouw. Die zet alles op alles om van de Colony af te komen. Zijn laatste hoop is wapenhandelaar Yaz. Het is aan hen om voor eens en altijd met Stavros af te rekenen.

| de Faam | pagina 4

Jack Quinn is agent bij een anti-terreur organi satie. Hij wordt geplaatst op de Colony, een denktank bestaande uit ex-spionnen. Zijn vrouw en familie denken dat hij dood is. De ter rorist Stavros

| Goessche Courant | pagina 1

Sioux Falls logeerden men noemde hen eenvoudig the colony juist lang genoeg om een echtscheiding te krjjgen In Oklahoma zjjn de wetten nog losser. Zelfs in Iowa komen op een bevolking van 25 a 30000

| Goessche Courant | pagina 2

inlichtingen aan mr. J. H. de Stoppelaar over Balthasar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Davidson over the Scottish Staple at Veere enz.

| Goessche Courant | pagina 2

trent den Schotschen stapelhandel, die om streeks 1500 zooveel bijdroeg tot den bloei van Veere, dat hij belangrijke in lichtingen verschafte o.a. aan Samuel Op- penheim over de Ear'ly Jewish Colony in

| Middelburgsche Courant | pagina 6

commando of huis toe na oome Jan in Cape Colony". En de kleintjes en Keesje en Margrate? «Ja, misses die arme jong het maar banjah zwaar gekry ons het altemaal kopzeer net nou. Mijn borst is ook zoo zeer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

.00 Elephant 16.00 Tribal war riors: Tribal voice 17.00 Mountains of fi re 18.00 Wolves of the sea 19.00 Search for the great apes 20.00 Colony Z 20.30 Combat cameramen 21.00 Zebras: Pat terns in the grass 22 ... .00 The monkey player 22.30 The Nuba of Sudan 23.00 Treasure hunt: The treasure of the San Diego 00.00 Wanted alive 00.30 The mangroves 01.00 Love those trams 02.00 Colony Z 02.30 Combat camera men 03

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

: Through their eyes 17.00 Friday night wild: Shetland oil disaster 18.00 Friday night wild: Islands of the iguana 19.00 Friday night wild: Search for the great apes 20.00 Colony Z 20.30 Cormorant accused 21 ... .00 Treasure hunt: Azalai - Caravan of the white gold 22.00 Extreme earth: Born of fire 23.00 Predators: Alligator! 00.00 Quest for Atocha 01.00 Cameramen who dared 02.00 Colony Z 02.30 Cormorant accu

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

.00 Directions 10.30 Far eastern economic review 11.00 Time again 12.00 Go wild: Colony Z 12.30 Go wild: Numbats 13.00 Go wild: Islands of the iguana 14.00 Lions in trouble 14.30 Mountains of the Maya 15 ... .00 Shimshall 16.00 The last tonnara 16.30 Sumo: Dance of the gargantuans 17.00 Friday night wild: Wilds of Madagascar 18.00 Friday night wild: Colony Z 18,30 Friday night wild: Numbats 19.00 Friday night wild

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

pilots 17.00 Antarctic challen ge 17.30 Throttleman 18.00 Coming of age with elephants 19 00 The drifting museum 20.00 Eating like a gannet 20.30 Colony Z 21.00 Dinosaur cops 22.00 Friday night wild: Bugs ... 23.00 Beauty and the beast A leopard's story 00 00 Friday night wild: African wildlife 01.00 The greatest flight 02.00 Eating li ke a gannet 02.30 Colony Z 03.00 Dino saur cops 04.00 Friday night wild

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

's nightmares: Nuisance alligators 20.00 Colony Z 20.30 On the edge: Deep diving with Russians 21.30 Volcano week: In the shadow of Vesuvius 22.30 Among the baboons 23.00 Legend of the Bushmen 00 00 South Georgia ... : Le gacy of lust 01.00 Nature's nightmares: Beeman 01.30 Nature's nightmares: Nuisance alligators 02.00 Colony Z 02.30 On the edge: Deep diving with Russians 03.30 Volcano week: In the shadow of