Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

, given to the Jamestown-colony, bij the Ne therlands East India Company" (Uit erkentelijkheid jegens Wil lem van Oranje, medestichter van het William- en Mary-college in Virginia, en voor de hulp ver leend

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

een gerechte- 'iffc order uit te lokken, waarbij Bariha aan Amina werd onttrok- OS2. -Op 22 April 1950 gelastte de High Court of The Colony of Sin- ?E*pore, dat Che Amina Binte Hchamed te Singapore