Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

eerder gebeurd. Als Ed niet zo geweest was van de River Breth- 0p tafel leggen, waar de onder- mer waar hij met zijn vijf broers al haar kinderen verzorgd in alstrak volgehouden had, misschien ren Colony

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek ^an de Harijan Colony In New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Cbarka

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Dinsdagavond heeft Koningin Juli ana tijdens het diner, dat de le den van de Veiligheidsraad werd aan geboden in de Colony Club te New- York een lang gesprek gevoerd met de Sowjet