Krantenbank Zeeland

HomeSearch

26 resultaten gevonden

| Schouwen's Badcourant | pagina 1

dorpen waren Clauskinderen (ten Z.-W- van Westen schouwen en reeds in 1511 voor goed aan de zee prijsgegeven), Westenschouwen, Burgh, Haamstede en Renesse. De kasteelen heeten: Kraaienstein (in 1890

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Clauskinderen, Moggershil, Soele- kerke, Offliet, Stuivezand, Stampaert, Hughevliet, Sint Nicolaas in de Varne. Het zijn verdronken dorpen. Zeeland grossiert er in. Gemeenschappen, wegge vaagd door ... 1: Bommenee (1682; verlaten in 1684) 2: Claeskynderkerke (1570) 3: Westenschou- wen (16e eeuw) 4: Clauskinderen (Claesker- ke, Oostkerke) (1511) 5: Coudekerke (1550- 1600 buitengedijkt)/6:Zuidkerke

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

In 1565 kregen burgemeester, schepenen en raden van Zicrikzce, van koning Filips II toestemming voor het leggen van een inlaagdijk tussen Clauskinderen (dicht b(j Burghsluis) en Schelphoek. De kosten ... Eén ervan inundeerde in 1511 hel gehele gebied van Clauskinderen, ten zuiden van Burghsluis. Het af kalven van de zuidkust van Schou wen is vrijwel niet te wijten aan een. verhoogde akt-iviteit van

| de Faam | pagina 4

Tal van schoone dorpen op het eiland Schou wen zya op deze wyze verloren gegaan. Bor- dendamme, Zuidkerke, Loocxhaven, Arends haven, Symonskerke, Brieskerke, Clauskinderen en andere plaatsen zijn

| Schouwen's Badcourant | pagina 5

plaatsen nu te ver in zee liggen en de restanten inmiddels met een dikke laag klei en zand zijn be dekt, is er van bijvoorbeeld een voor malig dorp als Clauskinderen, niets meer terug te vinden. Door zoveel

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Nederlanden kan men nog lezen: dat „Clauskinderen, een Polder en Pa rochie was, gelegen hebbende bij de Zuidduine van Schouwen, voor Burg- Ambacht, die op den 14en van Winter maand, in het jaar 1511, geheel

| Vlissingse Courant | pagina 2

Clauskinderen, Koudekerke, Borrendamme, die met andere eens bloeiende plaatsen in zee vergingen, wordt ook dikwijls, leven- 'digcr "dan door kranten of 't verwijder- de kanongebulder, aap den oorlog her innerd.