Krantenbank Zeeland

HomeSearch

13 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

de oude term voor een rechtsgebied, waar de am bachtsheer recht sprak (zij het niet als het halszaken be trof). De vier bannen ver wijst naar de vier heerlijkhe den Capelle, Ouwerkerk, Nieuwerkerk en ... Fantastische, wat clowneske vogels, flink uit de kluiten gewassen jon gens, kleurig, krachtig en tegelijk o zo onopvallend. Meestal zwijgend hoog in de boom naar voedsel zoekend, wordt pijn in je nek

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

en zijn respectievelijke eigenaars te vernemen. Aan de oostzijde van Duivelarid met de parochies Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Capelle lagen in de 14e eeuw uitgestrekte schorren, wellicht overblijfselen ... van dat jaar aan Boudewyn van Roden, Claes van der Burg, Mulock Pïetersz, Hendrik Buffel en Gelof Ydgelofsz. „te dyken gaf een uitland, gheieghen Oest aan Duveland, dat groot vallen sal tusschen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

verschillende koopers toegewezen. Het grootste deel, bevattende Ouwerkerk, Nieuwerkerk, Capelle en Botland(?) werd naar de rechtsgebieden of bannen der genoemde parochies geheeten: De Vier Bannen van Duiveland ... In 1566 kochten gedeputeerden van Zie- rikzee te Mechelen de heerlijkheid der Vier Bannen, n.l.: Nieuwerkerk voor f 15.550, Ouwerkerk en Viane voor f 23.000 en Capelle voor f 1-020, te zamen dus voor

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

ten Nieuwerkerk, Ouwerkerk, Kapelle en Botland. ... BRUINISSE/ZIERIKZEE - In de week van 9 tot en met 14 oktober wer den 79 ladingen mossels op de veiling in Yerseke aangevoerd, met een to taal gewicht van 32.049 ton netto. Dat is ruim 7.300 ton meer

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Het Steenzwaan lag als vanouds in de polder „De Vierbannen", on derverdeeld in de oorspronkelijke vier gebieden Capelle, Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Botland. De „Stee- nen Swaane" was eertijds een ... ondie pe geul, die de bannen Botland en Nieuwerkerk verdeelde in beoosten en bewesten Swaane. Als ambachts- grens heeft het nooit dienst gedaan. Waarschijnlijk diende zij als natuur lijk opvangcentrum van

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Guy, de groote bastaard van Blois, en zijne deugdzame vrouw Klara vau Botland. ... over geschreven. Wij hebben slechts zeer in het kort de aanleiding blootgelegd, om te doen zien, dat bet Fransche volk reden had om zelf de hand aan het werk te slaan, en dat het tot geweld getard was.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

gelegen was. Ouwerkerk en Nieuwerkerk vormden met Kapelle en Botland de vier bannen of rechtsgebieden van Duiveland. ... (E. M. Slager), LVH (L. Veltman-Hack), Greet je Koppert-de Rijke, Johan Vijverberg, L. A. Capelle (die in de jaren '60 ook voor de PZC een dialectenrubriek verzorgde), Wullum (W. van Gilst) en A

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

huizen zoodanig bedreigde, dat men ze moest afbreken. Zoo onherstel baar leek de toestand, dat sommigen meenden, dat Capelle en Botland, be nevens een deel van Nieuwerker* en Ouwerkerk zou buitengedijkt en ... Men voer alsnu over het Oudeland voorbij de kerk van Capelle en kwam aan een op onderscheidene plaatsen ge broken binnendijk, welke de scheiding vormde tusschen het Oudeland en het Oude Nieuwland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

vier hoe ken, gevormd door Capelle, Ou- werkerk, Nieuwerkerk en Botland ... „WAARDIG over de waterschapsdrempel". On der dit motto, vrij naar Wim Kan, belichten wij op deze pagina in een drietal vraaggesprekken enkele aspecten van de samenvoeging van polders en waterschappen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

. „Vroeger was het Capelle en dat is „ook juist". ... „De namen der gemeenten, die in Duiveland zijn opgegaan, zijn te vin- ben in de staat, behorend bij het „Kon. Besluit van 24 november „1815, nr. 80. Daarin komt voor „Nieuwerkerk, Kapelle en Botland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 79

(Rus) 35,33, 7. Fredricks (VSt) 35,36, 8. Kyou-Hyuk Lee (ZKo) 35,37, 9. Nagashima (Jap) 35,44, 10. We- ijiang An (Chn) 35,46, 15. Tuitert 35,63, 16. Nijen- huis en Groothuis 35,85. B-groep: 1. Kuipers ... meraat-R.Trommelen 2-0; 6. J.de Jonge-H Verdoolae- ge 1-1; 7. W.Koppejan-P.Botland 0-2; 8. P.Nieuwen- huijzen-A.van Erve 1-1; 9. D.Wattel-A.Smulders 0-2; 10. F.BIaas-L.Langerak 2-0. ODB Haeghe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Willem II: Sengier, Janse. Baelum, Kargbo en Valencia (76. Hermans): Im- schoot. Van der Struijk (72 Nieuwend- aal) en Boutahar (87. Den Ouden); Mes- soudi, Redan en Bobson. ... NAC Breda: Zoetebier; Elshot, Van Gessel, Zwaanswijk en Mtiliga; Stam, Mathijssen (87. Petó) en Zonneveld; Di- ba (90 Sikora), Salmon en Pinas (53. Rigters).

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

Willem II: Sengier; Janse, Baelum, Kargbo en Valencia (76. Hermans); Im- schoot. Van der Struijk (72. Nieuwend- aal) en Boutahar (87. Den Ouden); Mes- soudi, Redan en Bobson. ... NAC Breda: Zoetebier; Elshot, Van Gessel, Zwaanswijk en Mtiliga; Stam, Mathijssen (87. Petö) en Zonneveld; Di- ba (90 Sikora), Salmon en Pinas (53. Rigters).