Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.459 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 3

BOUWTEKENINGEN VAAK ONVOLLEDIG" ... De bouwtekeningen zijn vaak onvolledig en de coördi natie van de deelopdrachten laat veel te wensen over.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 11

'Vroeger kreeg je wel bouwtekeningen op de achterkant van een rol behang' ... hoe de regels door verschillende gemeenten geïnterpreteerd worden. In principe is het beleid uniform, maar de ene persoon zal meer waarde hechten aan gedetailleerde bouwtekeningen dan de ander. En de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Dorp krijgt inzage in oude bouwtekeningen ... WOLPHAARTSDIJK - De eigenaren van 'Eigen Richting' in Wolphaarts- dijk zijn tijdens het opruimen van hun pand op ongeveer veertig oude bouwtekeningen van objec ten in en rond Wolphaartsdijk ge stuit

| de Stem | pagina 11

Bouwtekeningen te laat klaar voor subsidie ... bouwtekeningen voor het begin van deze maand op het ministerie moeten liggen, maar daarvoor was de tijd te kort.

| de Stem | pagina 10

De architect heeft zich een eigen ruimte ge creëerd. Elders on deze pagi na. Daar wil M graag ande re architecten vertellen wfit een eenvoudige zaak hij van het vermenig vuldigen van bouwtekeningen

| de Stem | pagina 15

Met een 'logboek' bedoelt Wildhagen een boek, waarin alle bijzonderheden omtrent een woning zijn opgetekend. Variërend van de bouwtekeningen, wijze van isolatie, warmwatervoorziening, binnen- en ... voordelen. Stel, er moet iets verbouwd worden, waarvoor een bouwvergunning aan gevraagd moet worden. Het is dan belangrijk te beschikken over goed gekeurde bouwtekeningen, die eer der bij nieuwbouw of