Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 5

Het TENNIS-SEIZOEN ... Werder werd door de Commissie het probleem aangesneden van de wa tervoorziening in Kerkwerve, Duiven- dijke. Sir Jansland en Eikerzee, welke dorpen tengevolge van de ramp nog van waterleiding

| de Stem | pagina 11

Axel en Zaamslag - Van vrijd. 17 u. tot maand. 8 u. dokter J. Hoef man, Oranjestr. 4, Axel, tel. 01155-61555. Spreekuur spoedge vallen zonder afspraak: zat. 10.00-10.30 en 16.00-16.30 u. zon. 11 ... 'Tennis is helemaal geen elitesport'

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Dorpen hebben genoeg van Antwerpse expansiedrift ... ." De bewoners van de polder dorpen bleken er niet van on der de indruk. Als het aan hen ligt, wijken de 'havenbaron nen' voor de overslag van con tainers uit naar Zeebrugge. „Daar zitten jullie niemand

| de Stem | pagina 7

Afscheid Hulster Ambacht (tennis) mooi maar triest ... Reimerswaal, dokter P. Pol derman te Yerseke, tel. 01131-13OD voor de dorpen Bamsweert, Kruidingen en Yersake. Dokter C. Donker te Krabbendijke, tel. 01134- 1544 voor de dorpen Krab bendijke

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Afscheid Hulster Ambacht (tennis) mooi maar triest ... Reimerswaal, dokter P. P deirnan te Yerseke, 01131-1300 voor de dorpen Hansweert, Kruinihgen en Yerseke. Dokter C. Donker te Krabbendijke, tel. 01134- 1544 voor de dorpen Krab bendijke, Oostdijk

| de Stem | pagina 11

Tennis- ... 1/3. Smejkal, Hort, Sax 4'A; 5/6. Anders- Ire 4; 7. Byrne 3 Va; 8/9, E Lein2'/2 1 a; 10/11 Ligterink 2'A; 12/13. Sahovic 2 1 a; 14.

| de Stem | pagina 13

ZAAMSLAG - De tennis vereniging Zaamslag be staat dit seizoen twintig jaar. Het is een leuke bij komstigheid voor de club dat de viering van het vierde lustrum samenvalt met de ingebruikname van twee ... Zaamslag-voorzitter Gerard van den Berg, met op de achtergrond het fraaie tennis- complex van Zaamslag. foto de stem/cor j. de boer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Vier Dorpen-toernooi op weg naar finales ... LONDEN (ANP) - Voor de liefhebbers van tumult op de tennis baan was er gisteren slecht nieuws. John McEnroe is vastbe sloten zijn slechtere ik niet langer de overhand te laten krij gen. „Vroeger

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Concours hippique in Zaamslag sterk bezet ... HILVERSUM (ANP) - Voor noodgevallen heeft het interna tionale tennis de zogenaamde 'lucky loser' achter de hand. Dat is een speler, die in de laatste ronde van het kwalificatietoer nooi verliest. Als

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Griep? Chefarine „4" doet wonderen! ... De vier middelen, verenigd in Chefarine „4" - elk afzonderlijk al beroemd - wer ken tezamen nog beter en helpen vaak ook dan wanneer andere middelen falen. De combinatie is ideaal om pijn of griep

| de Stem | pagina 5

Tennis voor toeristen ... OVEZANDE De Nederlandse Bond van Wipschutters hield de eerste jaarlijkse schieting tussen de geselecteerde 24-tallen van boven en onder de Schelde. Ook de persoonlijke kampioenen en het kam- pioens 4

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Tennis voor! toeristen ... OVEZANDE De Nederlandse Bond van Wipschutters hield de eerste jaarlijkse schieting tussen de geselecteerde 24-tallen van boven en onder de Schelde. Ook de persoonlijke kampioenen en het kam- pioens 4

| de Stem | pagina 7

(Phil-tèn, Hoek, Vogelvlucht en Zaamslag). Hoewel ieder een driftig strooit met het woord „recreant" is en blifjt tennis een wedstrijdsport. „Wij hebben gezocht naar een formule om die zogenaamde ... ; 4. poert van den Akker, Phil-tèn. Damesenkel: 1. Ria Spue- Isens, Phil-tèn; 2. Marijke Robesin, Hoek; 3. Tilly de Kort, pogelvlucht; 4. Joke Louwerse, Zaamslag. Herendubbel: 1. pan den Akker

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Begonnen op 4 juli 1968 als on derdeel van de gecombineer de sportvereniging Zaamslag (met als sporttakken judo, korfbal, tennis en gymnas tiek) werd de afdeling gymnastiek in 1984 zelfstan dig. „Er ... ZAAMSLAG De gymnas tiekvereniging Zaamslag viert op 4 juli dit jaar haar 25- jarig bestaan. Dit jubileum gaat gepaard met drie bijzon dere activiteiten, die spe ciaal in dit kader worden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Jeugdtoernooi tennis in Axel ... . Mikkers ver sloeg gisteren in de groep tot en met veertien jaar Manon Kienjet met 6-2 en 6-4, terwijl haar 6-1 en 6-0 zege op Franceses Adriaansens in de groep tot en met zestien jaar niets aan twijfel

| de Stem | pagina 17

Voor de organisaties, die bui het zorggebied Zaamslag ac l zijn, wordt het onderzoek 1 als representatief beschou J voor vergelijkbare dorpen J Zeeuws-Vlaanderen. Zo is 1 Zeeuws-Vlaamse zorgoverleg ... C4

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

Twee gewonden bij botsing Zaamslag ... maaltijd in het kader van Tafeltje-dek-je. Ook in de andere dorpen van de gemeente moet iets dergelijks op touw worden gezet. En de deelnemers moeten kun nen rekenen op minimaal vijf warme maaltijden per

| de Stem | pagina 14

TENNIS ... -Gravenpolder. In Oostelijk Zuid-Beveland trekt men door de dorpen Kruiningen, Waarde, Rilland, Krabben- dijke en Yerseke. Via Wemeldinge, Ka- pelle en Kloetinge koerst men dan naar het eindpunt op de Westhavendijk

| de Stem | pagina 6

NAC verspijkert vooi 45 mille aan 4Yak C ... Sloten, dat al bestemd is voor woningbouw. Beide dorpen worden gescheiden door een sneltramweg. De pla nologische voorbereiding voor dit project is reeds afgerond. Het Olympisch Stadion, dat gerenoveerd

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Q«lsp4el ... rswaal, Dokter P. Alle- ,i te Kruiningen, teL 101566 voor de dorpen isweert, Kruiningen en seke. Dokter J. Kamps rtilland-Bath, tel. 01135 voor de dorpen Krab- dijke, Oostelijk, Waarde tilland-Bath.

| de Stem | pagina 20

Tweede klasse A: ONDO 4-Animo 4 9-5, Zaamslag 2-Luctor 3 15-10, All Ready 2-Olympia 14-22. ... STANDEN Promotieklasse B: DSO 3-6, Good Luck 3-6, Zaamslag 3-4, Blauw Wit 2-2, AU Ready 3-2, Atlas 2-0, BKC 2- 0, Volharding 2-0.

| de Stem | pagina 7

TENNIS - In het recreatieve tennis in sporthal Cadzand won Aardenburg 4 met 13-5 van Groede. Het was de grootste uitslag van de twaalfde competitiedag. ... jOOSTERZANDE - De tuinpre- voor kopers van bouwgrond at gelden voor alle dorpen in de meente Hontenisse.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

ZAAMSLAG. ... Witte verpleegstersschort, J. van Houcke, Eeatrixstr. 4; jonge iiond. Bakkerij Verhage, Nieuw- str.; olievat, L. Michielsen, Wil- genpl. 12; muntbiljet, Smalle- gange. Axelsestr. 192; witte das, Van

| de Stem | pagina 18

Zaamslag ... , Ronsse en Oudenaarde. Met de ogen van de verliefde ziet hij de zacht glooiende heuvelen en de daarin gedoken dorpen, de boeren en dorpsbewoners.

| de Stem | pagina 7

NOG OVERLEG OVER AANSLUITING DORPEN ... De eindstand was (respt tievelijk aantal matchpuntf algemeen gemiddelde hoogste serie): 1. Sjaak Jong, Steenbergen 10-3.71- 2. Frans Gosens, Rijsbergen 4.65-40; 3. Tini Fynem Kaatsheuvel 8-4.48-32; 4

| de Stem | pagina 9

SAS VAN GENT - Het afge lopen weekeinde werd in de Vlaanderenhai te Sas van Gent het 3 hallen-tennis toernooi voor wat betreft het seizoen 1985-1986 afgesloten. Ooit gestart als 4 Sterren- toernooi ... . Overigens voor Van den Akker niets nieuws on der de zon, want enkele ja ren geleden was hij de 'grondlegger' van het zoge naamde Vier dorpen-toer nooi tussen de verenigingen Philten, Hoek, Zaamslag en

| de Stem | pagina 17

Ria Spuesens en Marijke Robesin hebben zich gis teren geplaatst voor de halve finales van het da mes enkelspel in het suc cesvolle 4-dorpen tennis toernooi, dat morgen zijn beslag krijgt op de banen ... TENNIS HOEK/ PHILIPPINE

| de Stem | pagina 2

Zaamslag ... -156; Br. Bruine I 320. Groenten: per stuk Komkommers I 34. Kropsla 3,6019. Bloemkool 4 per kr. 115; 6 per kr. I 106— 109; 6 per kr. II 75—76; 8 per kr. II 3945. per bos: Kroten

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

Zaamslag ... -156; Br. Bruine I 320. Groenten: per stuk Komkommers I 34. Kropsla 3,6019. Bloemkool 4 per kr. 115; 6 per kr. I 106— 109; 6 per kr. II 7576; 8 per kr. II 3945. per bos: Kroten

| de Stem | pagina 14

Bejaarden Zaamslag krijgen verpleeghuiszorg ... ZAAMSLAG - Zeventien be woners van bejaardencen trum De Molenhof in Zaam slag krijgen vanaf vrijdag 1 juni verpleeghuiszorg aange boden in hun eigen kamer in het bejaardencentrum.

| Axelsche Courant | pagina 1

4. Voorstel tot toekenning van een verho ging van 5.19% met ingang van 1 ja- nuari 1970 aan gepensioneerden, wier pensioenen ten laste van de gemeente Axel komen ... 9. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen aan de Pironstraat, aan de heer A. Janse te Zaamslag

| Vlissingse Courant | pagina 1

4- ... verhooging van salaris was toegekend gelijk aan hun pensioenstor- 4ing, indien de afloopende korting over ket tijdvak van 1 Januari 1920 tot 30 Juni 1922 niet in rekening wordt ge- kracht