Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.488 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 13

De Flintstones is ook een fijne se rie en ik vind het vooralsnog onbe grijpelijk, dat de KRO hem laat val len. Laten we eerlijk zijn: iedereen herkent iets van zichzelf in Fred, die met zijn grote ... FLINTSTONES WORDEN PRE HISTORISCH BOS INGESTUURD

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Wonderen bestaan echt bij KRO ... PVERSUM - Wie in wonde- Kn gelooft kijkt zondag weer «aardeKRO-serie Wonderen be- jWfl/i. Met deze keer sterke «aaltjes van telepathie, voor bestemming, beschermengelen en een teken van leven na de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 65

donderen bestaan echt bij KRO ... ULVERSUIV! - Wie in wonde- p gelooft kijkt zondag weer ardeKRO-serie Wonderen be- Met deze keer sterke aaltjes van telepathie, voor- estemming, beschermengelen a een teken van leven na de food, Wie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

KRO stort zich op detectives ... HILVERSUM - Het eerste Na tionaal Detective Festival zal op 17 november 'ergens' in Neder land worden gevierd, georgani seerd door de KRO in samen werking met het Genootschap van Nederlandstalige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

FLINTSTONES NIET TE STUITEN OP ZEGETOCHT ... het Journaal twintig minuten voor de tieners. Voor de KRO treedt op het bijzonder populaire Engelse zan geresje Sandy Shaw. Zeventien was Sandy toen de opname werd gemaakt. Een tienerwondertje met rood

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Nieuwe voorzitter Braks ziet toekomst voor KRO ... (Van onze rtv-redactie) HILVERSUM - Als hem ge vraagd wordt of hij katholiek is. antwoordt hij steevast: 'Ja, graag'. De nieuwe voorzitter van de KRO, oud-minister van landbouw en visserij ir Gerrit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Gehandhaafd zijn de .Flintstones', .Bonanza' en ,De Wrekers'. Bij de voorbereiding van het schema heeft de KRO enkele malen overleg ge pleegd met de NCRV', terwijl er met de V ARA voortdurend nauw ... (KRO) DE FLINTSTONES (KLEUR) 19.30 uur:

| de Stem | pagina 13

NIEUWE SERIE KRO ... Toen, in de glorietijd van ka tholiek Nederland, kwamen er elk jaar vier- a vijfhonderd priesters bij. Vorig jaar waren er dat welgeteld 35, inclusief de kloosterlingen. Vanavond brengt de KRO een tv

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

KRO daagt kijker uit: 100 dagen zonder auto ... 06.00 Teletekst; 06.05 The Flintstones; 06.30 Breakfast news; 08.55 Regionaal nieuws; 09.00 Nieuws. Four square; 09.25 Conserva tive Party Conference; 10.00 Nieuws. Con servative Party Conference; 10

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

KRO zendt serie kwaliteitsfilms uit ... DEN HAAG (GPD) - 'Goede films komen niet alleen uit de Verenigde Staten'. Onder dat motto zendt de KRO deze zomer een groot aantal kwaliteits films uit verschillende Europe se landen. In mei zijn dat

| de Stem | pagina 5

NOT-NTS: 14.05 14.39 Schooltelevisie (herhaling van dinsdag 10 oktober jl) - KRO-NCRV: 19.30 Barend de Beer. KRO 19.35 De Flintstones. tekenfilm (afleve ring 35). NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20 ... Gelukkige greep van K.R.O.

| de Stem | pagina 2

KRO nog gepr ... Vanavond brengt de KRO op het eerste net (19.25 uur) de verfilming van „Carrousel", de befaamde musical van Richard Rogers en Oscar Hammerstein. In deze uit 1956 daterende film vertelt Billy Bilgalow

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Science Fiction-reeks in 19 delen op KRO-televisie ... <Van onze radio- en tv-redactie i HILVERSUM - De gelijkenis met de film Star Wars is treffend. De 19-delige science fiction-serie Battlestar Galactia, waarvan de KRO vanavond de eerste aflevering op

| de Stem | pagina 5

NOT/NTS: 11.0511.30 Schooltelevisie Ontwikkelingsgebieden. KRO: 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzieht. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.50 Duel, spelprogramma. 21.30 The great ... KRO is geen voorstander van prijs schieten met percentages

| de Stem | pagina 17

Scheppers van Flintstones maken bijbelse videofilms ... niet aangesproken. 'De Leeuw van Vlaanderen' (BRT, KRO). Een van de jury-leden kreeg ademnood. Dat was ge woon een speelfilm waarbij ze de camera hadden laten door lopen op ogenblikken dat elk zinnig

| de Stem | pagina 2

KRO zendt monsterproduktie uit ... HILVERSUM - Van avond wordt door de KRO de ruim twee uur durende documentaire „De mens heid: een complot" uitge zonden. Het programma is geschreven door Nigel Cal- der, de man die ook verant

| de Stem | pagina 9

[KRO-équipe zat in de klem van middeleeuws Spanje ... I KRO-regisseur-cameraman Ad Zon I neveld. Samen met pater André ■Truyman o.p., wnd. chef van de af deling godsdienstige uitzendingen bij de KRO-t.v., keerde hij dezer dagen terug uit het

| de Stem | pagina 11

Zomerprogramma KRO biedt ... J HILVERSUM D„e KRO televi se brengt de aanstaande zomer maanden onder meer het optreden |an de beroemde Griekse vedette jlelina Mercouri. Zij zal optreden k gastvrouw in een amusements- Lgramma met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

KRO steunt actie voor vluchtelingen ... NOS: 7 07 Radio 1-Ochtendjournaal. Tros. 8 34 Nieuwsshow. 11.04 Nieuws show special Wegwezen. NOS: 12 07 Radio 1-Middagjournaal 14 05 Langs de lijn. sport en muziek. 17.07 Radio 1-Avondjournaal. RKK/KRO:

| de Stem | pagina 5

Eerste net. De KRO zendt om half acht een aflevering van de Flintstones uit. Na het journaal volgt de rubriek „Brandpunt" en om 20.40 uur het amuse mentsprogramma „Rens van Dorth komt even langs". De ... NTS: 14,00-14,25 Schoolradio: Engels spelenderwijs III KRO: 19,30 De Flintstones NTS: 20,00 Journaal KRO: 20,20 Brandpunt 20,40 Cabaret 21,05 En zij leefden nog lang en geluk kig?, documentaire 21

| de Stem | pagina 9

Voorts is het de KRO gelukt beslag te leggen op een wel bijzonder geestige tekenfilmproduktie, welke in Holly wood onder de titel „The Flintstones" (vuurstenen) veel succes oogstte en straks bij de ... Twee nieuwe filmseries op KRO-t.v.

| de Stem | pagina 13

KRO -serie over Tanzania ... KRO-televisie om op vrijdagavond 9 juli als België en Duitsland optreden en op dinsdagavond 13 juli wanneer Ne derland tegen Engeland in het strijdperk komt, van 21.30 tot 22.10 uur via Neder land 2 een

| de Stem | pagina 13

KRO-programma-adviesraad tot 12 personen uitgebreid ... KRO: 12.00 Angelus. 12.04 Lichte gram- mofoonmuziek. 12.30 Mededelingen t.b.v land- en tuinbouw. 12.33 Voor de boeren 12.45 Platennieuws. 12.55 Katholiek nws 13.00 Nws. 13.15 Metropole-orkest: lichte

| de Stem | pagina 9

Vlco Torriani. op KRO-televisLe ... Met het verdwijnen van Brandpunt naar de zaterdag, kan de KRO-televi- sie het komend seizoen de vrijdaga vond met een schone lei beginnen. Zoals bekend zal ook hier aandacht geschonken worden aan het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Anna Nijsters KRO-correspondent Verenigde Staten ... (Van onze rtv-redactie HILVERSUM - Anna Nijsters (31) wordt vanaf 1 oktober fulltime KRO- correspondent in de Verenigde Sta ten. Het accent van haar werkzaam heden ligt op televisiegebied. Zo gaat