Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.488 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

A.V.R.O. en K.R.O. verzorgen dinsdag een radioreportage van de bijeenkomst van de Tweede Ka mer, waarin de minister-president, mr. J. M. L. T. Cals, de regerings verklaring van het nieuwe kabinet zal ... gestopt. Voor de televisie kijker van 1965 heeft de ontwikkeling in Vietnam iets van deze fataliteit: iedereen gruwt er over na Barend de Beer en de Flintstones. maar desondanks groeit de situatie uit tot

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

NED. I. Na Pipo en het journaal eerst een uitzending van het Huma nistische Verbond. Actualiteiten uit deze knng: meningen en gebeurte nissen. De KRO gaat verder met de Flintstones. Onze Fred wordt ... NED. I: 18.55 Pipo. 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Humanistisch Ver bond; 19.32 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster 20.20 Ria Valk; 21.00 Karamajo (kleur); 21.50 De groot

| de Stem | pagina 1

De meest bekeken pro gramma's waren voor de drie- tot en met vijfjarigen de afleveringen van de „Beren boot", KRO's Wereldcircus" en,,Run Joe Run". Bij dezes tot achtjarigen scoorde „Wickie de Viking ... " hoog en werd voorts druk gekeken naar de „Flintstones", „Pipo

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Oude muziek (gr.). 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Pluk de dag (gr.). 8.50 Voor de huisvr. 9.40 Voor de kinderen. 10.05 Amu sementsmuziek (gr.). 11.00 Voor de ... NTS: 20.00 Journaal en weer- overzieht. KRO: 20.20 Brandpunt, maandelijks TV-magazine. 21.00 Tekenfilm. 21.20 De Jack Benny Show, gevarieerd programma. 21.45 Oosterse Christenen, een documentaire

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Na een n.euwe aflevering van de Flintstones <8.30! een parodistisch sportprogramma van Hans Kunst en Aad van den Heuvel: Sport-spot 18.55). Vervolgens aandacht voor Thorn, het muzikale witte stadje ... HILVERSUM „Gasparone" van de Oostenrijkse componist» Carl Mil- löcker, de vijfde van een serie Duits- Oostenrijkse televisie-operettes, komt zaterdagavond 25 augustus in het pro gramma van de K.R.O

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Antillen; 18.00 KRO-Tie- nersclub; 18.20 Uitzending van de Boerenpartij; 18.30 Licht ensem ble; 18.50 Van klanten en wanten weten: vragenbeantw.; 19.00 Nws; 19.10 Act.; 19.30 Dansmuz.; 20.00 Moderne kamermuz ... V L. BELG. TV: 14.05—15.1 Schooltelevisie; 19.00 Katholieke1' uitz.; 19.30 de Flintstones, teken film; 19.55 Sport; 20.00 Nieuws^ 20.20 Wedstrijd; 21.35 Kunst en' cultuur voor iedereen; 22.35 Nwsj

| de Stem | pagina 2

KRO zendt monsterproduktie uit ... HILVERSUM - Van avond wordt door de KRO de ruim twee uur durende documentaire „De mens heid: een complot" uitge zonden. Het programma is geschreven door Nigel Cal- der, de man die ook verant

| de Stem | pagina 2

don derdag met 35 procent. De NCRV had op dinsdag een gemiddelde van 27 procent, de NOS op zondag 27 procent en de KRO op zaterdag 17 ... .T.Rq I 19.40 Mededelingen en weer.I bericht. 19.45 Journaal. 20 jJ De Flintstones, Amerikaar^l tekenfilmserie. 20.40 Speif film plus debat. 23.00 Jo(J naai.

| de Stem | pagina 2

Mijl op zeven, het regionale KRO-programma gaat van avond over het Mergelland (in Zuid-Limburg) en de Voer streek (over de Belgische grens). Zoals bekend is Mijl op zeven een programma waarin de ... 18.45 Tv-informatie voor Su- rinamers en Suri naamse Nederlanders 18.55 Journaal KRO

| de Stem | pagina 2

.10 Protestants g dienstige uitzending. Mededelingen en weerberij 19.45 Journaal. 20.15 J Flintstones, tekenfilmsej 20.40 Le Pais, Franse sptj film. 22.10 KTRC. 22.40 jJ naai. 22.50 Portret van Anil Warhol. 1 ... NOS: 7.00 Gelukwens Ko ningin. 7.02 Nieuws. KRO: 7.04 Het levende woord. 7.09 (S) Licht programma met Hans van Willigenburg. (7.30 Nieuws.) 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huis vrouw. NOS: 8

| de Stem | pagina 2

.40 Mededelingen en C bericht. 19.45 Journaal. 20lil De Flintstones, tekenfih serie. 20.40 Een man die van zichzelf spreekt, Amerikaan, ... KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Licht programma met Hans van Wil- ligenburg. (7.30 Nieuws.) 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. NOS: 8.45 Spie gel van België. KRO: 9

| de Stem | pagina 2

flintstones tekenfilmserie. 20.40 Modern I Times, speelfilm. 22.05 In;or. matief programma. 2255 3 Journaal. ... KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Licht programma met Hans van Wil- ligenburg. (7.30 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. NOS: 8.45 Spie gel van België. KRO: 9

| de Stem | pagina 2

Nederland 1 begint de avond om 19.05 met KRO's Wereld- circus. Om 19.55 gaat dezelfde omroep verder met een Ita liaanse western. Het verhaal draait om een bedrag van 400.000 dollar, dat na de roof ... Voor veel jongeren zal het KRO-circus het wel moeten af leggen, tegen Avro's Toppop, dat zoals altijd om 19.05 op Nederland 2 begint. Vanavond komt onder andere de Ameri kaanse zangeres Jeane Manson

| de Stem | pagina 2

KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Lichte muziek en actualiteiten. (7.30 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huis vrouw. NOS: 8.45 Spieghel van België: muziek en nieuws. KRO ... ) Jacques van Kollenburg ontvangt op zijn spreekuur. 17.00 (S) Kinderprogramma. 17.30 Nieuws. 17.32 (S) Echo magazine. P.P. 18.19 Uitzen ding van de VVD. KRO: 18.30 Nieuws. 18.41 Marktberich ten. 18.44 (S

| de Stem | pagina 2

14.35 Reportage Ronde Frankrijk 18.55 Fingerb 19.10 Godsdienstige uil» ding 19.40 Mededelingen] weerbericht 19.45 Joutij met verslag Ronde van F» rijk 20.20 Flintstones, aniq tieserie 20.45 Wedding ... KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het Levende Woord. 7.07 (S) Zomer '76 (7.30 Nieuws. 7.41 Echo. 8.24 Overweging). 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. NOS: 9.45 Spie gel van België: muziek en nieuws

| de Stem | pagina 2

KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Hans van Willigenburg. (7.30 Nieuws.) 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huis vrouw. NOS: 8.45 Spiegel van België. KRO: 9.15 (S) Anne van Egmond ... serie 19.40 MededeW,,1; weerbericht. 19.45 j01,9 20.15 De Flintstones, u! filmserie. 20.40 Alice'süw rant, Amerikaanse Speï uit 1969. 22.25 Ten huize? gesprek. 23.15 Journaal.

| de Stem | pagina 2

18.55 Kleuterprogramma 19.10 Documentaire in bet kader van de fietspadenactie 19.40 Mededelingen en weer bericht. 19.45 Journaal en sport. 20.15 De Flintstones te kenfilmserie 20.40 A matter of life ... KRO 7.00 Nieuws 7.02 Het levende woord 7.07 (S) Hans van Willigenburg, gevarieerd programma (7.30 Nieuws) 8.30 Nieuws 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw NOS 8.45 Spie gel van België, muziek en nieuws

| de Stem | pagina 2

De KRO start vanavond het programma op het eerste net met een duik in het water. In deze aflevering van de natuur serie „Wondere wereld onder water" wordt ondermeer aan dacht besteed aan de zoge ... Na het journaal, om 21.50 uur, zendt de KRO een film portret uit van de Libische president Muammer al Kadafi. Kadafi staat bekend als een groot voorstander van Arabi sche eenheid en (eigenlijk nog

| de Stem | pagina 2

De bekende Limburgse ci neasten Maurice Nijsten en Jo Erkens hebben voor de zesde keer in opdracht van de KRO- tv een documentaire gemaakt over dieren en vogels die in ons land voorkomen. V anavond ... Om 21.50 uur een herhaling bij de katholieke omroep van „Een stuk van je leven". Vijf jaar geleden filmde de KRO in Leeuwarden een documentaire over de eerste wijk in Neder land die door bewoners van

| de Stem | pagina 2

KRO nog gepr ... Vanavond brengt de KRO op het eerste net (19.25 uur) de verfilming van „Carrousel", de befaamde musical van Richard Rogers en Oscar Hammerstein. In deze uit 1956 daterende film vertelt Billy Bilgalow

| de Stem | pagina 2

KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Hans van Willigenburg, gevarieerd programma. (7.30 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek v.d. huisvrouw. NOS: 8.45 Spiegel van België. KRO: 9.15 (S ... . 20.30 Flintstones, tekenfilms 20.55 Escape from Fort Bi speelfilm. 22.30 Journaal,

| de Stem | pagina 2

HILVERSUM - Vanavond zendt de KRO-tv „Hoe gezond is de gezondheidszorg?" uit, het tweede informatieve blok- programma van dit seizoen. Centraal in dit programma staat de sinds jaar en dag ge hoorde ... „Het nekschot", fragmenten uit een in 1973 door de KRO uitgezonden ziekenhuisfilm over menselijke verhoudingen

| de Stem | pagina 2

Na Flintstones en Pa Pin kelman en Tante Pollewop om 20.00 uur in het KRO- programma een aflevering van Alias Smith and Jones.: De oude goudzoeker Cla rence staat op het punt zijn laatste adem uit te ... Het is (bijna) vakantietijd, de omroepen komen dus ook 's middags in de ether. Van middag is dat de KRO op het eerste net. Om 14.25 uur een speelfilm, gebaseerd op een verhaal van Jules Verne: Vijf

| de Stem | pagina 2

.00 Nieuws 20.05 (S) Vespermis 21.18 (S) Klassieke sonate 21.35 (S) Literama-live: kro niek over boeken, schrijvers en toneel 22.40 (S) Een kwestie van tijd, verhaal NOS: 23.00 (S) Met het oog op morgen (23 ... 15.30 De Flintstones, teken film 15.55 De gevaarlijke put (Count down to danger), jeugd-