Krantenbank Zeeland

HomeSearch

171 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Laurel en Oliver Hardy. Om 7.30 Jim Backus in Vrije Nieuwsgaring. Wie het festival in Knokke wil zien, moet overschakelen op België VI., 9.15 uur. Zondagavond brengt de K.R.O. het laatste deel van de film ... „Wie eenmaal uit het schaftje eet" met aansluitend een nabespreking. Om 8.30 The Flintstones.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

Zondagmiddag de zwemwedstrij den Nederland-Italië, 's avonds Van keerrijm tot song en het gebruike lijke concert van de K.R.O. Duits land I vertoont zondagmiddag de speelfilm De venus van Tivoli, en ... Flintstones-films komende week, één op zondagmiddag en één op donderdagavond!

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Deze vrijdag beginnen we met The Flintstones (7.30 Ned. 1), waarna in het centrum des lands wel zal wor den overgeschakeld naar Dick Po well (8.01 kan. 27). T.V. Noordzee brengt de films Het winnende ... Zaterdagmiddag herhaalt de A.V. R.O. de show van Corry Brokken na het weekjournaal. De A.V.R.O. gaat door met Willy en Willeke Alberti, 'n half quiz-uur en Johnny en Rijk, terwijl de K.R.O. een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Op net twee zendt de K.R.O. een muzikale show uit niet en rond Jo Leemans. ... VRIJDAG. Nadat Klaas Vaak de kleintjes weer heeft geamuseerd volgt sportcommentaar door Bob Spaak. Hierna komen de Flintstones op het scherm, gevolgd door het journaal. Deze avond gaan we ons ook

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

gebeurtenissen in „de provin cie") en The Flintstones, de populai re tekenfilmserie van het duo Hanna en Barbara. Ditmaal speelt Fred voor sportheld, iets wat hem nog lang zo gek niet afgaat. Na het journaal en ... Brandpuntbrengt de K.R.O. het T.V.-spel „De Postmeester" van Alexander Poesjkin op het scherm. Hoofdrollen worden vertolkt door Hans Tiemeyer (die we vorige week in „De baas zoekt een vrouw" in heel andere

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

NED. I. Ad Heerkens vervolgt zijn Teleac-cursus Wij maken muziek, onder het motto van maat tot ritme. Na Klaas Vaak en de Verrekijker en Van gewest tot gewest, waarna de Flintstones het uurtje tot ... acht vol maken. Brandpunt volgt op het jour naal, waarna in het KRO program ma Sandar Vidak een van zij „snel- vluchten" op het klavier onderneemt Om vijf over negen begint een bij zonder interessante

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. I: Na de Verrekijker en hel streekjournaal uit de NTS koker ver volgt de KRO hel avondprogramma met belevenissen van de Flintstones. Na het journaal en Brandpunt gaal ... NED. II: De KRO begint de avond met een aflevering van de Bill Dana show. Van eigen bodem komt ver volgens de show Dusee en Berger Privé, een „huiselijke" show van Hetty Berger en Louis Dusee. Dan

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. I: Na Klaas Vaak een nieuwe Amerikaanse comedyserie voor de KRO. Hoofdpersoon is een knaapje, dat graag wil studerenmaar niet toegelaten wordt tot de hogeschool. Dan zijn Fred Flintstone en ... NED. I: 17.00 Kajak; 19.00 Nieuws; 19.01 Klaas Vaak; 19.05 Hank; 19.30 Socutera; 19.35 De Flintstones; 20.00 journaal; 20.20 Brandpunt; 20.50 Het circus sterft, leve het circiis; 21.35 Er is geen weg

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Flintstones" Na het journaal een reportage over Roemenië, het meest-vrije land ach ter het IJzeren Gordijn, waar tegen woordig vele West-Europeanen hun vakantie doorbrengen. De nieuwe KRO serie die vanavond van ... NED. 1: Pipo de Clown en het weekjournaal voor gehoorgestoorden vormen de NTS introductie voor het eerste net-programma, dat verder in handen is van de KRO. Eerst met een aflevering van „The

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

NED. I: Een versnipperd uvondje: NTS. KRO en TROS hebben een aandeel. Eerst de NTS mei Pipo en het weekjournaal voor gehoorge stoorden. Dan de KRO. In het voor programma de „Flintstones". Na het ... journaal een stukje opera van de KRO. Onder regie van Frans 't Hoen zingen en spelen Henk Smit en het echtpaar Arjan Blanken-Thérèsc Steinmetz „De drukke Bruidsnacht" van Jacques Offenbach. Het is een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

nog maar amuse ment. De Flintstones brengen de kij kers in een goede stemming. In Piste treedt een hele reeks bekende vari été-artiesten op, onder wie een grie zelig sterke man, trapezewerkers, een ... Chinese goochelaar, clowns en olifantendressuurDaarmee zijn we er nog niet, want de KRO plaatste op deze sinterklaasavond ook nog een aflvering van de Duitse detective serie Havenpolitie. Ruim een half uur

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 10

NED. I: De eer is aan Fred Flint- stone en Barney Rubble om het za terdagavondprogramma van de KRO te openen. Fred wil met alle geweld laten zien hoe knap hij filmpjes kan maken. Openlucht circus ... NED. I: 15.30 Nieuws; 15.31 Ster; 15.34 NTS-weekjournaal; 15.57 Ster; 16.00 Klokke vier16.50 Kinderpro gramma; 18.45 PPipo; 18.50 Journaal; 18.55 Ster; 19.00 De Flintstones19.25 Openlucht-circus; 19

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

NED. I. Het KRO programma gaat zaterdagavond van start met een van de oudste series die de Neder landse televisie rijk is, nl ,de Flin- stones. Voor acht uur dan nog een circusfilmpje en twee liedjes ... NED. I: 15.30 Nieuws; 15.31 Ster; 15:34 Weekjournaal15.57 Ster; 16.00 Klokke vier; 16.50 kinderprogramma 18.45 Pipo; 18.50 Journaal; 18.55 Ster 19.00 De Flintstones; 19.25 Openlucht circus; 19.50 Un

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

NED. I. De KRO begint het avond programma dat helemaal in het lichte genre is gehouden - met een „lachertje": de onvolprezen Barney en Fred gaan weer eens dolle dingen doenIn het volgende openlucht ... NED. II. In het KRO-programma om te beginnen 'n aflevering van de Engelse serie Jazz 625. De rest van de maandagavond valt onder de noe mer bioscoopsuccessen van weleer. De film I am a fugitive from

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. I. Na de kerkelijke actuali teitenrubriek „Kenmerk" gaat de KRO verder met de gekleurde avon turen van de Flintstones. Pebbles en BamBam zullen deelnemen aan een babyverkiezing. Na het journaal ... pro gramma gaat over Israël, maar het hoeft gelukkig niet meer doodern stig te zijn. De KRO maakte er een amusementaire over: een menge ling dus van documentaire en show. Tot slot van de avond een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

moeilijkheden heeft met zijn nieuwe buurman. Direct na het journaal van acht uur de KRO bijdrage aan de herdenking van de Russische revo lutie, een halve eeuw geleden. Twee documentaires eigenlijk, die na el kaar ... NED. 1. 18.55 Pipo; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Kenmerk; 19.32 De Flintstones (kleur); 19.56 Journaal 20.16 Ster; 20.50 50 jaar Russische revolutie. 22.15 Journaal.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

NED. I. Na Pipo en het journaal eerst een uitzending van het Huma nistische Verbond. Actualiteiten uit deze knng: meningen en gebeurte nissen. De KRO gaat verder met de Flintstones. Onze Fred wordt ... NED. I: 18.55 Pipo. 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.07 Humanistisch Ver bond; 19.32 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster 20.20 Ria Valk; 21.00 Karamajo (kleur); 21.50 De groot

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. I. Tussen zeven en acht de wekelijkse actualiteitenrubriek van de kerken „Kenmerk', en een afle vering van de „Flintstones". Na het journaal een feest met de carnavals vereniging de ... Krabbetukkers in de stadsschouwburg in Den Helder. Daar treden op de Boertjes van Buuten, de Wama's, de drie Jacquets en de Belgische schlagerzanger Bob- bejaan Schoepen. Hoofdschotel van het KRO-kostje is de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. I. Na Pipo en de wekelijkse actualiteitenrubriek van de kerken „Kenmerk" vervolgt de KRO het avondprogramma met een belevenis van „De Flintstones". Fred krijgt vlieglessen. Na het journaal het ... NED. 1: 18.50 Pipo; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.06 Ken merk; 19.31 The Flintstones (kleur);

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

NED. I.: De KRO zendt in cle mid dag een aflevering uit van de kin derserie „De Avonturen van Chris- tobal'' met Zavatla als de brug wachter die op zoek is naar een schat, 's Avonds een avontuur van ... NED. II.: 18.50 Barend; 18.56 ster; 19.00 nieuws; 19.03 Openlucht-cir cus (kleur); 19.20 de Flintstones (kleur); 19 53 aalmoezenier P. C. Groenendijk; 20.00 journaal; 20.16 ster; 20.20 met Margit

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

NEDII: 18.50 Barend; 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 De Flintstones (kleur); 19.30 Het circus komt; 19.53 De vredesweek; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Circus Sarassani in Nederland21.35 KRO 68 ... NED. II. Het KRO-program-ma begint met een avonUtur van Fred Flintstone. Hij ontmoet een belang rijke filmproducent en laat zich overhalen om de hoofdrol te spelen in een film. Hij moet de held uit

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 10

NED. II. De KRO start met een nieuw avontuur van de Flintstones. Fred sukkelt in slaap en ontdekt als ... NED. II: 1S.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Flintstones (kleur); 19.28 Rinaldo Ri naldini (kleur); 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Politie New York (kleur) 20

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

NED. I. In het middagprogramma van de KRO eerst een filmpje van Charlie Chaplin en vervolgens een aflevering van de Flintstones. Fred wint een prijs en krijgt voor een dag een belangrijke filmster in ... NED. I. Charlie als avonturier; 15.20 De Flintstones (kleur); 15.45 Louisiana story; 17.00 Einde; 18.40 BTW; 18.50 Fabeltjeskrant; 1S.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Ster; 19.06 Rinaldo Rinaldini (kleur

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

NED. II. „Scala'' komt vanavond met de filmrubriek en kunsttips. De KRO gaat daarna verder met de Flintstones. Ook na het journaal weer een buitenlandse serie en wel „Leven in de pastorieIn St. Ogg ... NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster: 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster 20.20 Leven in de pastorie; 20.55 Brandpunt: 21

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. II. Na „Scala" van de NTS schotelt de KRO nieuwe getekende figuren voor van de familie Flint-sto ne t Fred en Barney raken in een moeilijk parket verzeild als een aan tal t.v.-figuren waarover ... NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.10 Ster; 20.20 De reporter; 21.10 Brandpunt; 21

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. II. Na „Scala", met o.m. de filmrubriek en het kunstournaal, gaat de KRO verder met de „Flint- stones". Fred naar het carnaval, maar hij trekt een pak aan dat grote problemen oplevert. Het ... NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur): 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala: 19.30 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 De Reporter; 21.10 Brandpunt; 21.33 Het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. II. Na „Scala" om het KRO- programma te beginnen „De Flint- stones". Fred en Barney gaan naar de televisiestudio om een amateur- wedstrijd bij te wonen. Als Fred dan zijn voet bezeert en men hem ... NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal20.16 Ster; 20.20 Psalm 150; 20.27 Het evangelie volgens

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

NED. II. Een KRO-avond en dus niets over de eerste mei. In „De Flintstones" vinden de vrienden Fred en Barney dubbelgangers, die met hun vrouwen uitgaan, zodat zij genoeglijk de kegelbaan kunnen be ... NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster 20.20 De Reporter; 21.10 Brandpunt; 21

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

NED. I.: De Kro begint met de be levenissen van de Flintstones, die deze keer in grote ruzie zitten. Het tweede deel van het voorjirogramma is een documentaire over Braziliaan se cowboys. Na het ... NED. 18.50 pluimpje (kleur); 18.56 ster; 19.00 nieuws19.03 ster; 19.07 de Flintstones (kleur); 19.32 lasso (kleur); 19.56 ster; 20.00 jour naal; 20.16 ster; 20.20 ivat nu, gro te man; 21.20 brandpunt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

NED. I. In de middaguren de laat ste fase van het aftellen en de start van de Apollo elf. Voor de jeugd brengt de KRO een aflevering van de Flintstones. Fred is zo dom een verkeerde pil te nemen en ... misstand te lijf en nu in de artiestenwereld. Het KRO Zomertheater brengt hierna Concert met Nicolai Chieurov". De ze Bulgaarse beroemde zanger is te beluisteren in een aantal operafrag menten. Tot slot van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

NED. II. „Scala" wordt gevolgd door de KRO-serie „De Flintstones" Barney en Fred kopen een stuk grond van twee oplichters omdat daar volgens die knapen rijke goud mijnen zijn. In „Bonanza" nemen Ben ... NED. II: 18.50 Pluimpje (kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 De Flintstones (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Bonanza (kleur); 21.10 Brandpunt; 21.25 Lisa della

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. II. Na de Fabeltjeskrant cn het journaal op het 2e net een pro gramma van de KRO, dat wordt ge opend met een nieuwe serie, getiteld Pebbles en Bam Bam. De naam Peb bles zal vele kijkers bekend ... voorko men. Nu is het inderdaad de baby van de Flintstones. Nog een 2e serie ook in het programma voor de klok van achten. Het is een bewerking van het bekende toneelstuk Barefoot in the park, dat ook in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

in de Dom van Stockholm. De KRO zet het pro gramma voort met Wereldcircus. Na het tweede journaal de Johnny en Rijk show met medewerking van Tee Set, Les Marionettes Ambroise én de zangeres Annie ... NED. I. W beginnen met fabel en journaal en daarna een aflevering van Lippy de Leeuw. Vanavond zijn ook de Flintstones weer aanwezig. Hel derde deel van Blootsvoets in het park, laat ons zien hoe

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

AVRO. Het KRO-program- ma begint om zeven uur met nieuwe avonturen van Peppi en Kokki. Zo als gebruikelijk de laatste tijd volgt hierop een aflevering van Q en Q. Eindelijk komt de oplossing van het ... raadsel van de geheimzinnige foto ivat dichterbij. Tenslotte voor het journaal 't Zand 33. Na het journaal valt er te genieten van een tekenfilm van De Flintstones. Verschillenden zullen De Flintstones nog

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

NED. I: Om drie uur worden op nieuw avonturen met Droef de hond beleeft in De rode autobus. Daarna begint de KRO met een nieuwe vierdelige Franse serie „Twee jaar vakantie". De hoofdpersonen in het ... Avonds om ze ven uur eerst de Flintstones op de buis. Fred maakt zich vreselijk kwaad omdat een jongeman zijn dochtertje schijnt te willen ontvoe ren. Ook nog voor acht uur Kar eitjes kolderieke capriolen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

portret van de motorcoureur Gerrit Wolsink zitten verpakt in de rubriek Geknipt voor herhaling. In de voor- avqnd komt de KRO op de buis met de Flintstones. Barney ontdekt op een goeie dag een pakje ... NED. I: 11.00 Teleac; 12.00 Eenen twintig van een kwartje; 15.00 Nieuws; 15.02 Geknipt voor herha ling; 16.00 Jong geleerd oud gedaan; 17.00 Film van ome Willem; 18.55 Nieuws; 19.05 The Flintstones19

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

NED. II: De vooravond is voor het IKOR dat van zich doet spreken met het tweede deel van Jouw we reld, mijn wereld en de informatie rubriek Kenmerk. Na het journaal is de beeldbuis voor de KRO, die ... Zaterdag 14 juni, Nederland I, 19.05 uur: The Flintstones. Dino loopt weg en Fred en Barney lopen uren naar hem te zoeken

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Bam het plan opgevat om het groot ste gat van de wereld te maken. Over naar het avondprogramma. Voor de jeugd brengt de KRO om zeven uur een aflevering van de Flintstones. Fred en Barney moeten achter ... de man bevrijd wordt, gebeuren er diverse geheimzinige dingen. Het volgende half uur is voor de kleine kwis. De KRO-avond wordt besloten met de 24e aflevering van De wereld in oorlog. In de serie

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

sfeer doorbrengen. De KRO schiet om ze ven uur uil de startblokken met de vrolijke tekenfilm De Flintstones. Het schijnt dat Fred Flintstone aan een bril toe is, waarom anders brengt hij een bezoek aan de ... NED. II: De vooravond is door de KRO in stukken geknipt Het ene stuk bevat een aflevering uil de te kenfilmserie Wiekte de Viking en het andere stuk bestaat uit het pro gramma Landjuweel 1975 Boxmeer

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

aflevering van Black Beauty gaat clokter Gor don een clayje op bezoek in Londen. De laatste 50 minuten worden, volgc- maakt door een aflevert ng van Swieberjte. De buis is 's avonds voor de KRO. Fred ... ging; 16.05 Werkwijzer; 16.15 Black Beauty; 18.25 Tour de France; 18.45 Voor cle kleuters; 18.55 Nieuws; 10.05 The Flintstones; 19.25 Kereltjes kolderie ke capriolen; 20.00 Nieuws; 20.20 De Wrekers; 21

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

NED. I: De KRO brengt in de vooravond een programma over de Stautscircusschool in Moskou. Deze school levert de meeste circusarties ten in Rusland. In een Engelse tv- produktie worden onder meer de ... vorderingen van een clown en een acrobatische danseres op deze staatsschool gevolgd. Na het jour naal keert de KRO terug op de buis met het derde en tevens laatste deel van Het verschijnsel Japan. Onder meer in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Flintstones gaal de KRO vanavond van start. Fred Flintstone en zijn vriend Bar ney geven er blijk van niet zo erg in hel honkbalspel bedreven te zijn. Een ander brokje amusement brengt cle rubriek Kareltjes ... NED. II: 18.45 Minimolen; 18.55 Journaal; 19.05 The Flintstones; 19.25 Kareltjes kolderieke kapriolen; 19.50 't Zand 33: 20.00 Journaal: 20.20 Dc Wrekers: 21.10 De kleine kwis; 21.45 Brandpunt; 22

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. I: Voor diegenen die de va kantiedagen thuis doorbrengen biedt de televisie vanmiddag een aantrekkelijk programma. De jeugd kan genieten van De Flintstones en voor de ouderen is er de vrolijke ... jeugdherinneringen worden opge haald. Aansluitend op dit boeiende tv-stuk brengt de KRO de dokumen- taire Laat de heide leven. In deze film wordt het dier- en plantenleven op de Nederlandse heide onder de loep genomen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Erkel. De KRO gaat er uit met een aflevering nan Great Mysteries. Die aflevering, Verdacht van moord, is gemaakt naar een verhaal van Charles Dic kens. De hoofdpersoon is een man die worclt aangewezen als ... NED. II: 18.45 Minimolen; 18.55 Nieuws; 19.05 The Flintstones; 19.25 Kareltjes kolderieke kapriolen; 19.50 'l Zand 33; 20.00 Journaal; 20.20 De Wrekers: 21.10 De kleine kwis; 21.45 Brandpunt; 22

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

NED. 1: Wie lust heeft kan van middag al vanaf drie uur voor de buis gaan zitten. De KRO zendt dan een aflevering uit van de Engelse natuurserie „Survival". Deze doku- mentaire is opgenomen aan het ... aflevering van The Flintstones. Fred heeft het weer erg moeilijk. Door een ver keerd begrepen gesprek laat hij Pebbles meedoen aan een schoon heidswedstrijd, ondanks de bezwa ren van Wilma. Tot acht uur ook