Krantenbank Zeeland

HomeSearch

38 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Antillen; 18.00 KRO-Tie- nersclub; 18.20 Uitzending van de Boerenpartij; 18.30 Licht ensem ble; 18.50 Van klanten en wanten weten: vragenbeantw.; 19.00 Nws; 19.10 Act.; 19.30 Dansmuz.; 20.00 Moderne kamermuz ... V L. BELG. TV: 14.05—15.1 Schooltelevisie; 19.00 Katholieke1' uitz.; 19.30 de Flintstones, teken film; 19.55 Sport; 20.00 Nieuws^ 20.20 Wedstrijd; 21.35 Kunst en' cultuur voor iedereen; 22.35 Nwsj

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

NED.: 9.55 Olymp. winterspe len Innsbruck 1964: schaatsen 1500 m heren in het Ijsstadion te Innsbruck; 12.55 Skiën: afda ling dames; 15.00 In ogen schouw, journaal in samenwer king met KRO; 15 ... BELGIË (VU; 19.00 Uitz. van lekenmoraal en filosofie; 19.30 Tekenfilms voor jong en oud: De Flintstones; 19 55 Snort: 20.00 Nws; 20 30 Eurovisie: Olymp. winterspelen; 21.10 Programma met filmnws en

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

.50 Syndicale kro niek; 20.00 Klass. muz.; 20.45 Chansons: 21.30 Jazzmuz.; 22.00 Nws; 22.15 Amerikaanse volks muziek; 22.35 De zeven kunsten; 22.50 Absurd; 23.00 Nws; 23.05 Muzikaal perspectief; 23.55 Nws; 24 ... VLAAMS BELG. TV: 14.05— 15.15 Schooltelevisie; 19.00 De Katholieke gedachte in actie; 19.30 De Flintstones, tekenfilms voor jong en oud; 19.55 Sport; 20.00 Nws; 20.20 Dossier België (III), culturele

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

achttien is geworden, •nog zeven jaar moet wachten voordat hij zich kan laten kro nen. De regerende vorst, Gustaf Adolf, de grootvader van de kroonprins ds 82-jaar. ... VLAAMS BELG. TV: 19.00 De soc. gedachte in actie; 19.30 De Flintstones, tekenfilm; 19.55 Sport; 20.00 Nws.; 20.20 De kat op de koord: Koken is geen kunst, tv-feuilleton; 20.50 Inter view; 21

| de Vrije Zeeuw | pagina 9

-heiligdom. 45.000 soldaten uit 14 Westeuropese landen, Canada, de U.S.A. en zwart-Afrika nemen aan de bede vaart deel; 15.00 Mozaïek: kro niek over de vrijetijdsbesteding; 15.25 De wonderen van de Stille Oceaan ... , filmreportage; 16.30 De Flintstones, tekenfilms voor jong en oud; 16.55—17.15 Voor de kleuters; 18.55 Voor de jeugd; 19.55 Sportuitslagen; 20.00 Nws; 20.20 De geniale mr. G. (From the horses mouth), komische

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

Vl.-Belg. TV: 15.30 Baden Po well, de chef scout; 16.05 De Flintstones, tekenfilm; 16.30 Dwaaltocht door het dierenrijk; 16.50 Voor de kleuters; 18.40 Voor de jeugd; 20.00 Nieuws; 20.25 Liever ... .40 Actuele kro niek; 22.55 Weerklank: muziek- revue; 23.30 Amusementsmuz.; 23.55 Nieuws.

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

De Amsterdamse hotelexploi tant en handelaar in onroerende goederen M. Caransa heeft za terdagavond voor de K.R.O.- radio onthuld dat hij bij de ge meente Amsterdam een plan heeft ingediend voor de ... NED. TV: 15.00—15.45 Voor de vrouw; 16.0016.15 Voor de kin deren; 19.30 De Flintstones, te kenfilm; 20.00 Journ.; 20,20 Branopunt; 20.40 Kijk op Kunst; 21.10 De ingebeelde zieke, tv- spe!; 23

| de Vrije Zeeuw | pagina 6

NED. TV. I: 11.05—11.30 Schooltelevisie - ontwikkelingsge bieden; 19.30 De Flintstones, tekenfilm; 20.00 Journ. en weer- overz.; 20.20 Brandpunt; 20.50 Duel, spelprogr.; 21.30 The great Adventure, tv ... Per kg: Andijvie I 1826 ct, H 7 ct; Stoksnijbonen H 80119 ct, III 60 ct; Pinc. bonen n 49 105 ct; Saxa II 8187 ct; Kro ten 17 ct; Rode kool 516 ct; Sav. kool 518 ct; Witte kool 1520 ct; Waspeen 16 et

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

14.05—14.30 Schooltelevisie. KRO/ NCRVBarend de Beer. 19.35 De Flintstones, tekenfilm (aflevering 36). 20.00 Journ. en weeroverzicht. 20.20 Brandpunt. 20.50 Stadhuis op stelten, TV-spel. 21.15 3

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

KRO7.00 Het levende Woord. 7.05 Ouverture reportages en com mentaren, wegeninformatie en lichte grammofoonmuziek. (7.30—7.40 uur Nieuws; 8.00—9.05 Overweging). 830 Nieuws. 8.40 Voor de huisvrouw 9 ... 19.01 Barend de Beer. VPRO Por tret van een sportman. 19.35 The Flintstones, tekenfilm. NTS20.00 Journaal. VPRO20.20 Cabaret kroniek. 21.05 Gitaarspel met instru mentale begeleidinn. 21.35 De agent

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

19.06 Patrouillewagen 54, tv- film; 19.35 De Flintstones, teken film; 20.00 Journaal; 20.20 Licht instr. trio met zangsolisten; 20.36 Franse chansons; 21.05 Randfi guren, documentaire; 21.40 De Dinah ... verklaarde drs. J. Tulkens, hoofd van het wetenschappelijk voorlichtings- en documentatie centrum van het ministerie van justitie dinsdagavond in een vraaggesprek voor de K.R.O.- radio.

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

BELGIË (Ned.): 11.00 H. Mis; 16.30 De Flintstones; 17.0018.30 Europese roeikampioenschappen te Duisburg; 18.45 Voor de kleu ters; 19.05 Voor de jeugd; 19.30 Autorama: De helse tocht, een ... ontvangst. De ontvangst via de FM-band ondervindt geen moeilijkheden. Zoals bekend werd in mei de andere midden golfzender Lopik I vervangen. Omdat toen het programma van Kro en Ncrv via Hilversum I tijdelijk

| de Vrije Zeeuw | pagina 6

nieuwjaarsoverdenking; 10.00 Nieuwjaarstoespraak door de voor zitter van de VARA; 10.10 Z.O. 135, gevarieerd programma (11.00 Nieuws): 12.15 Oost-Europese kro- niek; 12.30 Actueel sportnieuws: 13 ... BELGIE (VI.): 11.00—11.40 H. Mis; 15.00 Land- en tuinbouwkro- niek; 15.30 De Flintstones, teken film; 15.55 Jeroom en Benzamien; De lotgevallen van een Brusselse spekslager en een Antwerpse been

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

-jeugdfeuilleton; 17.00 Cross-country te Rabat (Ma rokko); 18.00 De Flintstones, tekenfilm; 18.30 V. d. kleuters; 18.50 Tienerklanken; 19.15 Piste, variété-progr.; 19.55 Weerber. en med.; 20.00 Nws; 20.15 Sport; 20 ... med.; 17.15 Spreuken en plaatjes; 18.00 Nws; 18.03 V. d. soldaten; 18.28 Paardesportber.; 18.30 Lichtt muz.; 18.45 Sport; 18.52 Lichte muz.; 19.00 Nws, weerber., kro niek en correspondentie uit Ne

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

BELGIE (Ned. uitz.): 14.30— 17.30 Wielrennen: Ronde van Vlaanderen; 16.2016.45 en van 17.3018.15 Biljarten: Belgische kampioenschappen; 18.55 Voor de kleuters; 19.00 Tv-film; 19.25 Kro niek voor de ... .30 Flintstones, tekenfilm; 16.00 Belgi sche kampioenschappen biljarten; 16.20 Amusementsmuziek; 17.20 Documentaire over het gebied van Miinster; 17.4518.30 Belgische kampioenschappen biljarten; 18.40 Voor de

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

, progr. voor twintigers; 14.55 Radio Jazz Magazine; 15.25 Toneel vandaag, gesprekken; 16.00 Nws; 16.02 Radio Jazz Ma gazine; 16.25 Oosteuropese kro niek; 16.45 Licht instr. ensem ble; 17.10 Een nieuw ... BELGISCHE TV (Ned. uitz.) 16.00 De Flintstones, tekenfilm: 16.25 Velvet, tv.-feuilleton v. d. jeugd; 16.5017.40 Straat zonder eind, reportage; 18.50 Zandman netje; 18.55 Luceat: katholiek

| de Vrije Zeeuw | pagina 6

.30 Strijkorkest; 16.55 Lichte gram.muz.; 17.15 Aktuele kro niek; 17.50 Nws; 18.05 Sportre- portages: 18.30 Cabaretprogram ma; 18.50 Journalistenforum; 19.30 Volksmuziek; 19.55 Het an dere Amerika; 20.20 Cabaretach ... NEDERLAND I; 18.55 Pipo de Clown; 19.00 Journaal; 19.03 Re clame; 19.07 Kenmerk, de weke lijkse aktualiteitenrubriek over kerk en samenleving; 19.32 In kleur: De Flintstones, TV-film; 19.56 Reclame

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

De televisie zorgde voor een nieu we bloeiperiode in dit genre. Het succes van series als de Flintstones en Yogi de Beer leverde naast vele stripverhalen ook enkele getekende hoofdfilms op, maar ... KRO: 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gev. progr. (12.22 Wij v.h. land; 12.26 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nws. 12.41 Actua- lit.; 13.00-13.05 Raden maar....). 14.00 Huisbezoek: pastoraal

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

Over doorgaan gespro ken: de KRO zoekt een eigen André van Duin. In de maan den augustus en september or ganiseert de KRO-televisie een talentenjacht voor parodisten. De grootste talenten die hier ... geluidsband, kunnen de KRO een briefkaartje sturen. Het is een manier om aan een opvol ger voor de Berend Bcudewijn Kwis te komen.