Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.106 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 9

Voorts is het de KRO gelukt beslag te leggen op een wel bijzonder geestige tekenfilmproduktie, welke in Holly wood onder de titel „The Flintstones" (vuurstenen) veel succes oogstte en straks bij de ... Twee nieuwe filmseries op KRO-t.v.

| de Stem | pagina 9

^ondagavond om 20.00 uur brengt de KRO via de radio anderhalf uur een klankbeeld over de Deense hoofdstad Kopenhagen. Onder de titel „Rödgröd med flöde", hetgeen zoveel wil zeggen als „vruchten met ... T>e KRO biedt de volgende week twee muzikale herinneringen aan het Holland Festival 1962. Zondagmiddag 8 juli om 14.10 uur worden de opnamen uitgezonden van het concert, dat in de Scheveningse

| de Stem | pagina 9

Na het journaal brengt de KRO om 20.20 uur de maandelijkse tv-magazine „Brandpunt", om 21 uur gevolgd door de tekenfilm over de „Flintstones". Om 21.20 uur is er een nieuwe show van Jack Benny en tot ... VRIJDAG 3 AUGUSTUS KRO: 12.00 Middagklok - noodklok 12,04 Simple Music, lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Licht lunchconcert (gr.) 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13,20 Operette melodieën (gr

| de Stem | pagina 5

Het avondprogramma bevat na het jour- w °.m 20'20 uui' de KRO-rubrick „Woord en beeld", om 20.30 ur gevolgd door een nieuwe aflevering van de te kenfilmserie De Flintstones" Om 20.55 uur kunt u ... Op Hilversum II kunt u eerst luisteren naar de populaire KRO-rubriek „Licht te verteren". Daarna speelt om 20.30 uur het Omroeporkest. Feike Astma geeft om 21.55 uur een orgelconcert en om 22.40 uur

| de Stem | pagina 9

TYe VARA is bijkans geschrokken van •'-'het succes van Perry Mason, de KRO is enorm opgelucht met de Flintstones, die nu een zeer regelmatige gast in de KRO programma's zijn. Al deze za ken hebben er ... uitblijven of het succesvolle KRO-radio-programma „De springplank" zou in het nieuwe seizoen een plaatsje op het televisie menu krijgen. Dat zal ook gebeuren en de jonge regisseur Jimmy Eihnmal die

| de Stem | pagina 3

is: de AVRO heeft haar „nieuwe- oogsf'-programma, de VARA presen teert haar „Onbekend talent", de KRO ... KRO: 7,00 Nws. 7.15 Klass. gram. 7.45 Morgengeb. en overw. 8,00 Nws 8,15 Amus. muz. (gr.) 8,50 V.d. vrouw 9,35 Waterst. 9.40 Klass. gram. 10.00 V.d. kleuters 10.15 Lichtbaken, lez. 10,25 Klass. gram

| de Stem | pagina 9

Vlco Torriani. op KRO-televisLe ... Met het verdwijnen van Brandpunt naar de zaterdag, kan de KRO-televi- sie het komend seizoen de vrijdaga vond met een schone lei beginnen. Zoals bekend zal ook hier aandacht geschonken worden aan het

| de Stem | pagina 5

Europese atletiekkamp. te Belgrado 20,00 Journ. en weeroverz. KRO: 20,20 Woord en beeld 20,35 De Flintstones, tekenfilm 21,00 TV-dansant, oude en nieuwe dansen 21,30 Sport 21,55-22,40 De kerk en haar ... KRO: 7,00 Nws. 7,15 Klass. orkestmuz. (gr.) 7,45 Morgengeb. en overw. 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvr. 9,35 Wa- terst. 9,40 Schoolradio NCRV: 10,00 Gram. 10,03 Klass. muz. (gr.) 10

| de Stem | pagina 7

HENDRIK ANDRIESSEN IN KRO-PROGRAM GEËERD ... 'T'er gelegenheid van de zeventigste ver jaardag van de Nederlandse compo nist prof. Hendrik Andriessen zal de KRO twee muzikale programma's ter ere van de jubilaris uitzenden. Zondag

| de Stem | pagina 5

tekenaars William Hanna en Joseph Barbera, twee namen die in ons land al enige tijd bekend heid genieten vanwege hun tekenfilm serie „The Flintstones" in het KRO- programma. ... KRO: 7,00 Nws. 7,15 Klass. kamermuz. (gr.) 7,30 V.d. jeugd 7.45 Morgengeb. en overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 V.d vrouw 9,35 Waterst. 9,40 Schoolradio 10.00 V.d. kleuters 10,15 Lichtbaken

| de Stem | pagina 5

doen om gehoor te vinden. Uit de meer dan 5400 brie ven, die de centrale propagandaleider van de KAB, de heer Louis Beumer, sinds de eerste uitzending van de KRO- rubriek ,,En nu mijn geval", op 9 ok ... ver bezijden de waar heid is. Toegegeven, ik bespreek al die vragen wel voor de KRO-microfoon, maar vergeet niet, dat ik talloze keren een beroep moet doen op onze juridi sche adviseur mr_ dr. Th. van

| de Stem | pagina 5

zij de niet afla tende ijver van het KRO-radio- en televisieteam in de Eeuwige stad. Welke moeilijkheden men, ondanks de uiterst gedegen voorbereiding van equipe-leider Leon Povel, alsnog moest over ... winnen om deze uitzonderlijke gebeurtenis in de geschiedenis van onze kerk te verslaan, ver telde ons dezer dagen Ben Brans, hoofd van de KRO-pers- en pu- bliciteitsdienst, die zojuist was teruggekeerd uit

| de Stem | pagina 3

's Avonds draaide de KRO een show van de internationale Deen Boyd Bach- man, waarmee wij ons uitstekend heb ben geamuseerd. Hij had verschillende goede buitenlandse krachten verzameld en was zelf ... komisch en van alle mark ten thuis. De eerste show van dit seizoen was naar onze smaak een behoorlijke voltreffer. De quiz ging niet door. In plaats van Pim Dikkers haalden de ge tekende Flintstones nu

| de Stem | pagina 5

In plaats van de quiz zond de K.R.O. toen een tekenfilm ,,The flintstones" uit en besloot de quiz te verplaatsen naar 17 november a.s. Gisteren kwa men de K.R.O.-mensen tot de minder ... KRO-impressie van priesterwijdingen

| de Stem | pagina 7

.R.O.-tekenfilmserie van de Flintstones, het t.v.-toestel wat luidruchtig heeft aanstaan. ... KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Gram., strip v.d. jeugd, ber. van de KNAC en act. 7,55 Overw. 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,50 Moeders wil is wet. progr. v.d. huisvr. 9,40 Schoolradio 10,00 V

| de Stem | pagina 5

NTS' 19.30 Weekinurnaal 20.00 Sport ln beeld KRO: 20.30 De Flintstones. te kenfilm 20,55 SUS 10, priizenbekendma- kine NTS: 21.10 Het diploma, eenakter KRO: 21.35 Amsterdams Kunstmaand- ork. met sol ... school gestudeerd heeft, spreekt dat zelden goed uit en kan het niet vlot vertalen. De KRO hoeft de zendtijd daarvoor ni^t te misbruiken. Op school proberen ze het tot vervelens toe er in te pompen. De

| de Stem | pagina 13

Zondagavond om half acht is er het weekoverzicht van het NTS-journaal en om 20 uur „Sport in beeld". Daarna ver toont de KRO om 20.30 uur de film uit de Flintstones-serie. Om 20.55 uur wordt onder ... Op Hilversum 2 (298 m) zendt de KRO om 20.00 uur de mis in c grote terts van Beethoven uit. Om 21.00 uur volgt „Tie relantijnen" met Sonja Oosterman als gastvrouw. Muziek uit Porgy en Bess wordt om

| de Stem | pagina 3

KRO: 7,00 Nws. 7.10 Morgengeb. 7,15 Muzieknrogr., strip v.d. jeugd en event, act. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvrouw 9.40 School radio 10.00 V.d. kleuters 10.15 Licht baken ... Zondagmiddag won de tv het gemak kelijk van de radio: Oranje verloor maar Sjoukje won. In het avondprogramma: een beste aflevering van de Flintstones, een ontroerende eenacter „Hebben de eer u kennis

| de Stem | pagina 13

KRO- 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht ens. en zangsol. 12,55 Kath. nws. ... KRO: 8,00 Nws. 8.15 Kamerork. en sol., klass. muz. 8.25 Inl. hoogmis 8,30 Hoog mis NCRV: 9.30 Nws. en waterst. 9,45 Geest, liederen IKOR: 10,00 Oud- kath. kerkd. 11,30 Vraag en antwoord

| de Stem | pagina 9

KRO: 7.00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Muziekprogr., strip v.d. jeugd en event, ad. 7.55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte pam. 8.50 V.d. huisvr. 9.40 Schoolradio 10.00 v.d. kleuters 10.15 Gram. 10.25 Klass ... Het zondagavondprogramma van de KRO begon met de uitzending van het klarinetconcert van Mozart. Solist was daarbij Jolle Huckriede. Dank zij de in structieve inleiding van Wouter Paap en de

| de Stem | pagina 9

weeroverzicht. KRO: 20.20 Reportage Tour de France. 20.30 De Flintstones, tekenfilm. 20.55 The Inkspots, zang met piano en drum-begeleiding. 21.10 De kat en de goudvis (l'histoire d'un poisson rouge), poëtische ... „Flintstones" voor de VAR A-studio's

| de Stem | pagina 3

KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Ouverture, lichte gram. en rep. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 1 u. huisvr. 9.35 Waterst. 9,40 Moderne muz- (gr.) 10,00 V.d .kleuters 10,15 Mo- derne ... filmreportage over het nieuwe beeld, dat voor de studio is ge plaatst en dat in Hilversum al de bij naam „De Flintstones" kreeg. Jan Vrij man heeft een TV-film gemaakt over vrijgezellen, welke hij om 20.30 uur

| de Stem | pagina 9

IN plaats van de reeds eerder aangekondigde opera „L'infe- delta delusa" van Haydn, zendt de KRO-televisie hedenavond de verfilming uit van de beroemde opera „Fidelio" van Ludwig van Beethoven, i ... P\e bekende radio-producer van de KRO, de heer Tonny Sehifferstein, die de laatste jaren voor de microfoon het programma Tierelantijnen leidde, zal met ingang van 15 augustus a.s. als producer in

| de Stem | pagina 13

Uitbouw van het ledencontact KRO ... van de KRO. de heer J. H. M. van der Weyden, heeft de leiding op zich genomen van de werkzaamheden voor de verdere uitbouw van het ledencon tact

| de Stem | pagina 7

NTS: 19,30 Int. agrarisch nws. 20.00 Journaal KRO: 20,20 De sportieve prestatie, een progr. over normale en abnormale sportgebeurtenissen 20,50 De Flintstones, tekenfilm (dl. 16) 21,15 Spaanse ... Jos van der Valk presenteert van avond voor de KRO-tv de Spaanse zangeres Nati Mistral, die we hier op de ƒ0to zien.

| de Stem | pagina 14

,30 Weekjoorr'an 20,20 Sport in beeld KRO: 20.30 Flintstones, tekenfilm (dl. 17) 20,55 sterdams Kunstmaandork., klass. 21,30 De reünie, eenakter 22,15 De ... KRO: 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 12,55 Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,20 Musicerende dilet tanten 13,45 Lichte gram. 14,40 Licht ork. en kinderkoor 15,15 Tierelantijnen

| de Stem | pagina 19

Zondag heeft de KRO nagenoeg de hele tv-avond verzórgd. Na Sport in Beeld bleven we nog even in sportstem- ming bij een nieuwe aflevering van de Flintstones, getiteld: „De Golfkampioen" ... Het voor ons liggende schoolradio- programma van de KRO bevat ook voor het nieuwe cursusjaar enkele noviteiten, die in aanmerking kunnen komen voor de inpassing in het schoolrooster. Het streven

| de Stem | pagina 9

De komende zondagavond geeft de KRO-radio een herhaling van het luis terspel ,,Bouboulou", dat door Klaus Steiger werd geschreven naar een ware gebeurentis. Het spel getuigt van een nogal satirische ... In samenwerking met de VARA ver zorgt de KRO-radio op zaterdag 21 sep tember een inleidende uitzending op een serie van acht programma's, gezien in het licht van het gezamenlijk actiepro gramma van

| de Stem | pagina 5

..Historisch*' KRO-zangspel ... ,,Het beleg van Leiden" is gekozen als titel van een quasi-historisch zangspel, naar niet al te authentieke gegevens sa mengesteld door Emile Lopez, Alexander Pola en Jan de Cler. De KRO-radio zendt

| de Stem | pagina 3

KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Ouverture radio voor vroege men sen (7,30-7,35 V.d. jeugd) 7,55 Overwe- v ^ws. Lichte gram. 8,50 ... , aangezien de figuren, die erop voorkomen ook in ons land uitermate populair zijn: Fred en Barney, Wilma en Betty, of beter bekend the Flintstones. Wist u overigens, dat de beide mannen, die deze kostelijke

| de Stem | pagina 5

De KRO opent om half acht het avond programma met een aflevering van De Flintstones. Na het nieuws volgt om 20.20 uur het conciliejournaal en om 20.25 uur het actualiteitenprogramma ..Brandpunt ... Nadat dezer dagen de bisschoppelijke goedkeuring was verkregen is in Hil versum notarieel de acte verleden, waarbü de s'tatuten van de KRO zijn gewijzigd. De veranderingen zijn deels van

| de Stem | pagina 5

„"VTEER dan een half uur kan ik echt niet vrijmaken, want ik moet nog uren werken aan de ondertiteling van de opera „Macbeth" van Verdi, welke de KRO rechtstreeks van de Westduitse tv overneemt. Het ... -jarige chef van de afdeling filmzaken bij de KRO-televisie de heer Fred. Bredschneyder, bij vele kijkers al welbekend. Minder bekend is dat de KRO-tv zijn reputatie door een verantwoorde keuze van

| de Stem | pagina 5

MEVR. MAC GILLAVRY VOOR K.R.O. ... 'yoor het KRO-vrouwenprogramma „Onder ons" op dinsdag 17 november a.s. zijn enkele in teressante onderwerpen opgenomen. Zo kan men luisteren naar' onze redactrice, mevrouw A. Mac. Gillavry

| de Stem | pagina 5

ven kennen. Binnenkort kunt u hem weer beluisteren in het bekende KRO- programma melodieën-cascade" onder leiding van Johnny Ombach en misschien zult u met ons genieten van de zang van deze unieke ... De KRO opent om 19.30 uur op Hil versum II (298 m) het avondprogramma met de „Tour de Danse". Om 20 uur kunt u luisteren naar een uitvoering van de Missa Solemnis van Fr. Liszt. Het pro gramma

| de Stem | pagina 5

KRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pauze 16.00-16.15 Voor de kleuters. 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 19.58 't Manneke 20.00 Journ. KRO: 20.20 Con- cilie-journ. 20.25 Brandpunt. 20.45 (NTS ... De uitzending van „De Flintstones" komt vanavond om half acht te verval len en hiervoor in de plaats wordt ver toond de documentaire over de bouw van de IJ-tunnel. Na het journaal volgt het

| de Stem | pagina 6

gedeelte van een demonstratie waaraan verschillende bekende Europese kunst rijders en -rijdsters deelnemen. 19.00 Sportactualiteiten rond de kerstdagen. KRO: 19.30 De Flintstones tekenfilm, (dl. 21). NTS: 20 ... KRO: 12,00 Angelus, 12,04 De Kerst boodschap van Z.H. Paus Paulus VI; 12,30 Mededelinggen t.b.v. land- en tuin bouw 12,33 Wij van het land: program ma voor de boeren 12,45 Platennieuws 12

| de Stem | pagina 9

Het avondprogramma van de tweede kerstdag wordt verzorgd door KRO en NTS. Om half acht presenteert de KRO een aflevering van de Flintstones, om 20 uur gevolgd door het journaal. Om 20.20 uur is er ... Op de avond van nieuwjaarsdag nodigt de KRO de tv-kykers uit een uitstapje te maken naar het „Huis met de hoof den" en het „Huis met de bloedvlekken" in Amsterdam om er wat oude, gerucht makende

| de Stem | pagina 21

competitieduel tussen twee van de belangrijkste Nederlandse Volleyball- teams: Libanon-D.E.S. in de Rotterdam se Energiehal. KRO: 17.00-17.50 Voor dc kinderen. 19.30 De Flintstones, teken film: Een leugentje om ... KRO: 12.00 Angelus 12.04 Lichte mu ziek. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Voor de landbouwers. 12.45 Platennieuws. 12.55 Katholiek nieuws of actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13

| de Stem | pagina 7

De KRO opent om half acht het avond programma met een aflevering van de tekenfilmserie over de Flintstones. Na het journaal volgt de rubriek Brandpunt en om 20.45 uur is er een muzikaal pro gramma ... Frits Butselaar regisseert De buurmanvoor de KRO

| de Stem | pagina 5

Meest in trek: Flintstones Ivanhoe, Bonanza, Top of Flop ... Bij de jongens trokken de drie KRO- series als Bonanza, Ivanhoe en de Flint- stones de meeste kijkers. De meisjes za gen liever show en „Top of flop". Min der eensluidend was de mening van de

| de Stem | pagina 9

(Van onze radio- en t.v.-redacteur) In het klooster Marienhagen van de paters augustijnen te Eindhoven hadden wij een kort gesprek met pater Robert Adolfs, die door de programmaleiding van de KRO is ... Zijn confrater pater I. Mijnsbergen (47 jaar), een Venlonaar van geboorte en sinds 1946 directeur van het Labrewerk in Eindhoven, houdt de vastenconferen ties voor de KRO-televisie. Vele kijkers

| de Stem | pagina 9

vervaardigde samenvatting op film van de vandaag gehouden wedstrijden. KRO: 19.30 De Flintstones, tekenfilm. NTS: 20.00 Journaal. 20.20 KRO: Brandpunt, actuali teiten en meningen van deze week. 20.45 Stadhuis op ... wedstrijden. De KRO vervolgt om 19.30 uur met een aflevering van „De Flintstones". Na het journaal volgt om 20.20 uur de actualiteitenrubriek „Brandpunt". Vervolgens kunt u zich om 20.45 uur amuseren met de

| de Stem | pagina 7

werking met KRO: 15.15 Astma, een volksziekte, uitzending over de bestrij ding van astma. 15.45 Pauze. 16.00 Voor de kleuters. 16.15 Einde. NTS: 19.30 Olympische winterspelen Innsbruck 1964: Nederlands ... VLAAMS-BELG.: 19.00 Uitzending van lekenmoraal en filosofie. 19.30 Tekenfilms voor jong en oud: De Flintstones. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.30 Eurovisie: Olympische winterspelen: gedeelte van het

| de Stem | pagina 9

Onmiddellijk reed hij naar Hilversum, waar men kennelijk niet naar de K.R.O.- radio-reportage uit Spanje had geluis terd. Hierin werd toch om half een mee gedeeld, dat het verloofde paar in de loop ... de luisteraars het laatste nieuws te brengen. En de K.R.O. was het ook, die kennelijk al die duizenden nieuwsgierigen op de been bracht met het bericht dat prinses Irene tegen de avond zou arriveren

| de Stem | pagina 9

Het KRO-programma wordt om half acht geopend met een aflevering van de Flintstones. Na het journaal volgt de rubriek „Brandpunt" en om 20.45 uur komt Jan Blaaser op bezoek met zijn programma „Jan en ... . Onder zijn cliënten waren niet alleen vele televisiemensen, die in Utrecht en omgeving wonen, maar ook kardinaal Alfrink, mr. H. van Doorn, voorzitter van de KRO te Baarn en diverse leden van de programma

| de Stem | pagina 7

Keuls, van wie we nog zeer onlangs „Kind vermist" zagen en die het lopende winterseizoen ook de serie „Stadhuis op stelten" schreef. Met zoveel succes, dat de KRO heeft besloten volgend jaar weer en kele ... In samenwerking met het katholiek verbond van dansleraren ,San Filippo Neri' presenteert de KRO-televisie vol gende week woensdag weer een afleve ring van een programma ,tv-dansant'.

| de Stem | pagina 5

In het radioprogramma van de KRO op vrijdagavond 28 februari kan men luisteren naar een gala-concert, uit te voeren door de acht prijswinnaars van ... KRO: 12,00 Angelus 12,04 Lichte muz. 12,30 I.and- en tuinb.meded. 12,33 Voor de landbouwers 12,45 Platennws. 12,55 Act. of kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Draaien maar!, lichte gram, met comm. 14.00 V