Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.463 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 9

Voorts is het de KRO gelukt beslag te leggen op een wel bijzonder geestige tekenfilmproduktie, welke in Holly wood onder de titel „The Flintstones" (vuurstenen) veel succes oogstte en straks bij de ... Twee nieuwe filmseries op KRO-t.v.

| de Stem | pagina 9

^ondagavond om 20.00 uur brengt de KRO via de radio anderhalf uur een klankbeeld over de Deense hoofdstad Kopenhagen. Onder de titel „Rödgröd med flöde", hetgeen zoveel wil zeggen als „vruchten met ... T>e KRO biedt de volgende week twee muzikale herinneringen aan het Holland Festival 1962. Zondagmiddag 8 juli om 14.10 uur worden de opnamen uitgezonden van het concert, dat in de Scheveningse

| de Stem | pagina 9

Na het journaal brengt de KRO om 20.20 uur de maandelijkse tv-magazine „Brandpunt", om 21 uur gevolgd door de tekenfilm over de „Flintstones". Om 21.20 uur is er een nieuwe show van Jack Benny en tot ... VRIJDAG 3 AUGUSTUS KRO: 12.00 Middagklok - noodklok 12,04 Simple Music, lichte muz. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Licht lunchconcert (gr.) 13.00 Nws. 13.15 Platennws. 13,20 Operette melodieën (gr

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Oude muziek (gr.). 7.45 Morgengebed en overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Pluk de dag (gr.). 8.50 Voor de huisvr. 9.40 Voor de kinderen. 10.05 Amu sementsmuziek (gr.). 11.00 Voor de ... NTS: 20.00 Journaal en weer- overzieht. KRO: 20.20 Brandpunt, maandelijks TV-magazine. 21.00 Tekenfilm. 21.20 De Jack Benny Show, gevarieerd programma. 21.45 Oosterse Christenen, een documentaire

| de Stem | pagina 5

Het avondprogramma bevat na het jour- w °.m 20'20 uui' de KRO-rubrick „Woord en beeld", om 20.30 ur gevolgd door een nieuwe aflevering van de te kenfilmserie De Flintstones" Om 20.55 uur kunt u ... Op Hilversum II kunt u eerst luisteren naar de populaire KRO-rubriek „Licht te verteren". Daarna speelt om 20.30 uur het Omroeporkest. Feike Astma geeft om 21.55 uur een orgelconcert en om 22.40 uur

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Na een n.euwe aflevering van de Flintstones <8.30! een parodistisch sportprogramma van Hans Kunst en Aad van den Heuvel: Sport-spot 18.55). Vervolgens aandacht voor Thorn, het muzikale witte stadje ... HILVERSUM „Gasparone" van de Oostenrijkse componist» Carl Mil- löcker, de vijfde van een serie Duits- Oostenrijkse televisie-operettes, komt zaterdagavond 25 augustus in het pro gramma van de K.R.O

| de Stem | pagina 9

TYe VARA is bijkans geschrokken van •'-'het succes van Perry Mason, de KRO is enorm opgelucht met de Flintstones, die nu een zeer regelmatige gast in de KRO programma's zijn. Al deze za ken hebben er ... uitblijven of het succesvolle KRO-radio-programma „De springplank" zou in het nieuwe seizoen een plaatsje op het televisie menu krijgen. Dat zal ook gebeuren en de jonge regisseur Jimmy Eihnmal die

| de Stem | pagina 3

is: de AVRO heeft haar „nieuwe- oogsf'-programma, de VARA presen teert haar „Onbekend talent", de KRO ... KRO: 7,00 Nws. 7.15 Klass. gram. 7.45 Morgengeb. en overw. 8,00 Nws 8,15 Amus. muz. (gr.) 8,50 V.d. vrouw 9,35 Waterst. 9.40 Klass. gram. 10.00 V.d. kleuters 10.15 Lichtbaken, lez. 10,25 Klass. gram

| de Stem | pagina 9

Vlco Torriani. op KRO-televisLe ... Met het verdwijnen van Brandpunt naar de zaterdag, kan de KRO-televi- sie het komend seizoen de vrijdaga vond met een schone lei beginnen. Zoals bekend zal ook hier aandacht geschonken worden aan het

| de Stem | pagina 5

Europese atletiekkamp. te Belgrado 20,00 Journ. en weeroverz. KRO: 20,20 Woord en beeld 20,35 De Flintstones, tekenfilm 21,00 TV-dansant, oude en nieuwe dansen 21,30 Sport 21,55-22,40 De kerk en haar ... KRO: 7,00 Nws. 7,15 Klass. orkestmuz. (gr.) 7,45 Morgengeb. en overw. 8.00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvr. 9,35 Wa- terst. 9,40 Schoolradio NCRV: 10,00 Gram. 10,03 Klass. muz. (gr.) 10

| de Stem | pagina 7

HENDRIK ANDRIESSEN IN KRO-PROGRAM GEËERD ... 'T'er gelegenheid van de zeventigste ver jaardag van de Nederlandse compo nist prof. Hendrik Andriessen zal de KRO twee muzikale programma's ter ere van de jubilaris uitzenden. Zondag

| de Stem | pagina 5

tekenaars William Hanna en Joseph Barbera, twee namen die in ons land al enige tijd bekend heid genieten vanwege hun tekenfilm serie „The Flintstones" in het KRO- programma. ... KRO: 7,00 Nws. 7,15 Klass. kamermuz. (gr.) 7,30 V.d. jeugd 7.45 Morgengeb. en overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 V.d vrouw 9,35 Waterst. 9,40 Schoolradio 10.00 V.d. kleuters 10,15 Lichtbaken

| de Stem | pagina 5

doen om gehoor te vinden. Uit de meer dan 5400 brie ven, die de centrale propagandaleider van de KAB, de heer Louis Beumer, sinds de eerste uitzending van de KRO- rubriek ,,En nu mijn geval", op 9 ok ... ver bezijden de waar heid is. Toegegeven, ik bespreek al die vragen wel voor de KRO-microfoon, maar vergeet niet, dat ik talloze keren een beroep moet doen op onze juridi sche adviseur mr_ dr. Th. van

| de Stem | pagina 5

zij de niet afla tende ijver van het KRO-radio- en televisieteam in de Eeuwige stad. Welke moeilijkheden men, ondanks de uiterst gedegen voorbereiding van equipe-leider Leon Povel, alsnog moest over ... winnen om deze uitzonderlijke gebeurtenis in de geschiedenis van onze kerk te verslaan, ver telde ons dezer dagen Ben Brans, hoofd van de KRO-pers- en pu- bliciteitsdienst, die zojuist was teruggekeerd uit

| de Stem | pagina 3

's Avonds draaide de KRO een show van de internationale Deen Boyd Bach- man, waarmee wij ons uitstekend heb ben geamuseerd. Hij had verschillende goede buitenlandse krachten verzameld en was zelf ... komisch en van alle mark ten thuis. De eerste show van dit seizoen was naar onze smaak een behoorlijke voltreffer. De quiz ging niet door. In plaats van Pim Dikkers haalden de ge tekende Flintstones nu

| de Stem | pagina 5

In plaats van de quiz zond de K.R.O. toen een tekenfilm ,,The flintstones" uit en besloot de quiz te verplaatsen naar 17 november a.s. Gisteren kwa men de K.R.O.-mensen tot de minder ... KRO-impressie van priesterwijdingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

ZONDAG 11 NOVEMBER 1962. HILVERSUM I. 402 meter. 746 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke gram mofoonmuziek. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9 ... orgelconcert (gr.). KRO: 12.15 Lichte orkestmuziek (gr.). 12.25 Amateurspro gramma. De Sprinkplank. 12.50 Buiten lands commentaar. 13.00 Nieuws. 13.05 De stemvork: operaprogramma met toe lichting. 13.45 De kerk

| de Stem | pagina 7

.R.O.-tekenfilmserie van de Flintstones, het t.v.-toestel wat luidruchtig heeft aanstaan. ... KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Gram., strip v.d. jeugd, ber. van de KNAC en act. 7,55 Overw. 8,00 Nws. 8,15 Lichte gram. 8,50 Moeders wil is wet. progr. v.d. huisvr. 9,40 Schoolradio 10,00 V

| de Stem | pagina 5

NTS' 19.30 Weekinurnaal 20.00 Sport ln beeld KRO: 20.30 De Flintstones. te kenfilm 20,55 SUS 10, priizenbekendma- kine NTS: 21.10 Het diploma, eenakter KRO: 21.35 Amsterdams Kunstmaand- ork. met sol ... school gestudeerd heeft, spreekt dat zelden goed uit en kan het niet vlot vertalen. De KRO hoeft de zendtijd daarvoor ni^t te misbruiken. Op school proberen ze het tot vervelens toe er in te pompen. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

NTS: 15.30-17.30 Eurovisie: Wereldkam pioenschappen kunstryden op de schaats te Córtina d'Ampezzo. 19.30 Weekjour naal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 De Flintstones, tekenfilm (deel 11) 20 ... HILVERSUM n. 298 meter. 1007 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gitaarduo (gr.). 8.25 Inleiding hoogmi3. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Kinderkoren (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de

| de Stem | pagina 13

Zondagavond om half acht is er het weekoverzicht van het NTS-journaal en om 20 uur „Sport in beeld". Daarna ver toont de KRO om 20.30 uur de film uit de Flintstones-serie. Om 20.55 uur wordt onder ... Op Hilversum 2 (298 m) zendt de KRO om 20.00 uur de mis in c grote terts van Beethoven uit. Om 21.00 uur volgt „Tie relantijnen" met Sonja Oosterman als gastvrouw. Muziek uit Porgy en Bess wordt om

| de Stem | pagina 3

KRO: 7,00 Nws. 7.10 Morgengeb. 7,15 Muzieknrogr., strip v.d. jeugd en event, act. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 V.d. huisvrouw 9.40 School radio 10.00 V.d. kleuters 10.15 Licht baken ... Zondagmiddag won de tv het gemak kelijk van de radio: Oranje verloor maar Sjoukje won. In het avondprogramma: een beste aflevering van de Flintstones, een ontroerende eenacter „Hebben de eer u kennis

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

door reportage van de Ronde van Vlaanderen. 19-30 Weekjournaal. 20.00 Sport in beeld. KRO: 20.30 Kunst- maandorkest en solist: klass. muz. 21.05 De Flintstones, tekenfilm (deel 12)- 21.30. De strop ... . muz. 22-30 Nws. 22.40 Actualiteiten. 22-55 Meded. en sportuitslagen 2e klas voetbal. 23.00 Nieuwe gram. uit Frankrijk. 23-25 Klas sieke gTam- 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m- 1007 kc-s. KRO: 8

| de Stem | pagina 13

KRO- 12.30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Licht ens. en zangsol. 12,55 Kath. nws. ... KRO: 8,00 Nws. 8.15 Kamerork. en sol., klass. muz. 8.25 Inl. hoogmis 8,30 Hoog mis NCRV: 9.30 Nws. en waterst. 9,45 Geest, liederen IKOR: 10,00 Oud- kath. kerkd. 11,30 Vraag en antwoord

| de Stem | pagina 9

KRO: 7.00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Muziekprogr., strip v.d. jeugd en event, ad. 7.55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte pam. 8.50 V.d. huisvr. 9.40 Schoolradio 10.00 v.d. kleuters 10.15 Gram. 10.25 Klass ... Het zondagavondprogramma van de KRO begon met de uitzending van het klarinetconcert van Mozart. Solist was daarbij Jolle Huckriede. Dank zij de in structieve inleiding van Wouter Paap en de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

ZONDAG 26 MEI HILVERSUM I 402 meter. 746 kc/s. KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Klassieke gram- mofoonmuziek. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Vocaal ... .00 Omroeporkest: gewijde muziek. KRO: 12.15 Pianospel met orkestbege leiding (gr.) 12.25 De Springplank. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nieuws en mededeingen. 13.10 Bel Cantopro gramma met toelichting. 13

| de Stem | pagina 9

weeroverzicht. KRO: 20.20 Reportage Tour de France. 20.30 De Flintstones, tekenfilm. 20.55 The Inkspots, zang met piano en drum-begeleiding. 21.10 De kat en de goudvis (l'histoire d'un poisson rouge), poëtische ... „Flintstones" voor de VAR A-studio's

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

liegen jaar geleden kwam Fred Bredschneyder bij de K.R.O. als één van de vier man die samen weieens de televisie zouden op knappen. Hoe? We gingen alle vier maar gewoon doen wat er die dag te doen ... op succes bij hun eigen honderden teve-stations. Mijn bedoe ling is dan wel de film te kiezen die een gegarandeerd succes zal zijn, zoals van de moderne Amerikanen in de ijstijd - de Flintstones dus

| de Stem | pagina 3

KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Ouverture, lichte gram. en rep. 7,55 Overw. 8.00 Nws. 8.15 Lichte gram. 8.50 1 u. huisvr. 9.35 Waterst. 9,40 Moderne muz- (gr.) 10,00 V.d .kleuters 10,15 Mo- derne ... filmreportage over het nieuwe beeld, dat voor de studio is ge plaatst en dat in Hilversum al de bij naam „De Flintstones" kreeg. Jan Vrij man heeft een TV-film gemaakt over vrijgezellen, welke hij om 20.30 uur

| de Stem | pagina 9

IN plaats van de reeds eerder aangekondigde opera „L'infe- delta delusa" van Haydn, zendt de KRO-televisie hedenavond de verfilming uit van de beroemde opera „Fidelio" van Ludwig van Beethoven, i ... P\e bekende radio-producer van de KRO, de heer Tonny Sehifferstein, die de laatste jaren voor de microfoon het programma Tierelantijnen leidde, zal met ingang van 15 augustus a.s. als producer in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

KRO: 14.30 Voor de vrouw. 15.15 Pau ze. 15.30-15.45 Voor de kinderen. 19-30 Van onze sportredacteur. 19.50 Zomer wedstrijd, programma over eigen land. NTS: 20.00 Journaal. KRO: 20.20 Brandpunt. 20 ... .45 The Flintstones, teken film (16e aflevering). 21.15 Wie een maal uit het schaft je eet, t.v.-film (deel 1). 22.40 Epiloog. NTS: 22.50 Journaal. 22.55-23.05 Filmverslag Tour de France.

| de Stem | pagina 13

Uitbouw van het ledencontact KRO ... van de KRO. de heer J. H. M. van der Weyden, heeft de leiding op zich genomen van de werkzaamheden voor de verdere uitbouw van het ledencon tact

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Laurel en Oliver Hardy. Om 7.30 Jim Backus in Vrije Nieuwsgaring. Wie het festival in Knokke wil zien, moet overschakelen op België VI., 9.15 uur. Zondagavond brengt de K.R.O. het laatste deel van de film ... „Wie eenmaal uit het schaftje eet" met aansluitend een nabespreking. Om 8.30 The Flintstones.

| de Stem | pagina 7

NTS: 19,30 Int. agrarisch nws. 20.00 Journaal KRO: 20,20 De sportieve prestatie, een progr. over normale en abnormale sportgebeurtenissen 20,50 De Flintstones, tekenfilm (dl. 16) 21,15 Spaanse ... Jos van der Valk presenteert van avond voor de KRO-tv de Spaanse zangeres Nati Mistral, die we hier op de ƒ0to zien.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

op het meer van Bagsvaerd bij Kopenhagen. 19.30 Week- journaal. 20.20 Sport in beeld. KRO: 20.30 De Flintstones, tekenfilm. (Dl. 17). 20.55 Amsterdams Kunstmaandorkest: klassiek emuziek. 21.30 De ... KRO; 8.00 Nieuws. 8.15 Kerkorgelspel. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Koorzang: Geestelijke liederen (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de zon dag. 10

| de Stem | pagina 14

,30 Weekjoorr'an 20,20 Sport in beeld KRO: 20.30 Flintstones, tekenfilm (dl. 17) 20,55 sterdams Kunstmaandork., klass. 21,30 De reünie, eenakter 22,15 De ... KRO: 12,30 Land- en tuinb.meded. 12,33 Lichte gram. 12,55 Kath. nws. 13,00 Nws. 13,15 Platennws. 13,20 Musicerende dilet tanten 13,45 Lichte gram. 14,40 Licht ork. en kinderkoor 15,15 Tierelantijnen

| de Stem | pagina 19

Zondag heeft de KRO nagenoeg de hele tv-avond verzórgd. Na Sport in Beeld bleven we nog even in sportstem- ming bij een nieuwe aflevering van de Flintstones, getiteld: „De Golfkampioen" ... Het voor ons liggende schoolradio- programma van de KRO bevat ook voor het nieuwe cursusjaar enkele noviteiten, die in aanmerking kunnen komen voor de inpassing in het schoolrooster. Het streven

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 17.00 Voor de kinderen. NTS: 17.3517.40 De Verrekijker, jeugdjour naal. KRO: 19.30 Van onze sportredac teur. NTS: 20.00 Journaal en weerover- zicht. KRO: 20.20 Brandpunt. 20 ... .50 Mu zikaal programma. 21.20 De Flintstones, tekenflim. 21.45 Sobba, filmreportage over het land van de Masai. 22.15 Epi loog. NTS: 22.2522.30 Journaal.

| de Stem | pagina 9

De komende zondagavond geeft de KRO-radio een herhaling van het luis terspel ,,Bouboulou", dat door Klaus Steiger werd geschreven naar een ware gebeurentis. Het spel getuigt van een nogal satirische ... In samenwerking met de VARA ver zorgt de KRO-radio op zaterdag 21 sep tember een inleidende uitzending op een serie van acht programma's, gezien in het licht van het gezamenlijk actiepro gramma van

| de Stem | pagina 5

..Historisch*' KRO-zangspel ... ,,Het beleg van Leiden" is gekozen als titel van een quasi-historisch zangspel, naar niet al te authentieke gegevens sa mengesteld door Emile Lopez, Alexander Pola en Jan de Cler. De KRO-radio zendt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

scrupules, die beide partijen tot zijn klanten rekent. Jan Blokker sluit de avond met zijn Filmvenster. In het vrouwenprogramma, dat de K.R.O. ons donderdag voorschotelt, krijgen we een bekend gezicht te zien ... mannequin. Na Fred en Barney van de Flintstones, de nieuwslezer van het journaal en de altijd zo nauw kijkende presentator van Brandpunt. Om kwart voor negen

| de Stem | pagina 3

KRO: 7,00 Nws. 7,10 Morgengeb. 7,15 Ouverture radio voor vroege men sen (7,30-7,35 V.d. jeugd) 7,55 Overwe- v ^ws. Lichte gram. 8,50 ... , aangezien de figuren, die erop voorkomen ook in ons land uitermate populair zijn: Fred en Barney, Wilma en Betty, of beter bekend the Flintstones. Wist u overigens, dat de beide mannen, die deze kostelijke

| de Stem | pagina 5

De KRO opent om half acht het avond programma met een aflevering van De Flintstones. Na het nieuws volgt om 20.20 uur het conciliejournaal en om 20.25 uur het actualiteitenprogramma ..Brandpunt ... Nadat dezer dagen de bisschoppelijke goedkeuring was verkregen is in Hil versum notarieel de acte verleden, waarbü de s'tatuten van de KRO zijn gewijzigd. De veranderingen zijn deels van