Krantenbank Zeeland

HomeSearch

403 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Piet Kraan vertrekt bij havenschap ... Dat kon nog in een tijd dat er 'slechts' zeshonderd schepen de Zeeuwse havens aandeden. Nu is dat onmogelijk, weet Piet Kraan. Maar liet schoppen ver leerde hij niet. Als voorzitter van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 56

Piet Kraan (LPM) doet een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur om alle stukken over de bouwput te zien. ... MIDDELBURG - Fractievoorzitter Piet Kraan (Lokale Partij Middel burg) vreest dat het dagelijks be stuur van de gemeente Middel burg niet voor de verkiezingen van maart dit jaar opening van za ken

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

Haar kandidatuur voor beste raadslid van Nederland levert Willemien Treurniet van de CU extra publiciteit opvoorde verkiezingen. Dat is nou net wat Piet Kraan van de LPM zo stoort. ... Dat is precies wat Piet Kraan van de Lokale Partij Middel burg zo stoort.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Piet Kraan pleit opnieuw voor notitie over bouwhoogtes. ... buurt. PPMK brengt de motie over hoog bouw vanavond opnieuw ter dis cussie tijdens de vergadering van de Middelburgse gemeenteraad. De eenmansfractie van Piet Kraan wil dat het college 'middels een no

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Onbekenden kraken computer raadslid Piet Kraan. ... Piet Kraan van éénmansfractie PPMK meldde eerder deze week dat er in zijn computer was inge broken. Een mailwisseling tussen hem en wethouder Albert de Vries was bij SP-raadslid Menno Visser

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

gesprek. Hoewel over de exacte formule van het poli tiek café binnen de PvdA-afdeling nog gesproken wordt, staat voor bestuurslid Rolf Westerhout en fractie-assistent Piet Kraan vast dat het idee als ... pen verkiezingsperiode," zegt Rolf Westerhout. „Het Hofje was natuurlijk een prima onderwerp om mee te begin nen, een schot voor open doel." Piet Kraan: „Toch waren we niet tevreden over de opzet van

| de Vlissinger | pagina 1

gesprek. Hoewel over de exacte formule van het poli tiek café binnen de PvdA-afdeling nog gesproken wordt, staat voor bestuurslid Rolf Westerhout en fractie-assistent Piet Kraan vast dat het idee als ... pen verkiezingsperiode," zegt Rolf Westerhout. „Het Hofje was natuurlijk een prima onderwerp om mee te begin nen, een schot voor open doel." Piet Kraan: „Toch waren we niet tevreden over de opzet van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Doe gewoon joh!" Zijn microfoon stond uit, maar de snauw van PvdA-fractievoor- zitter Peter de Doelder naar LPM-collega Piet Kraan galmde maandagavond dui delijk hoorbaar door de raadszaal. ... Piet Kraan beseft dat hij 'soms wat te belerend' kan zijn. „Maar niet beledigend. En ja, als grootste oppositiepartij zet je de toon, dat is zo. Maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat om

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

De politiek, Piet Kraan moest er niet aan denken. ,,Maar ineens kreeg ik al lemaal folders van de PvdA thuis. Was ik achter mijn rug om lid ge maakt. Dus toen ben ik toch maar naar die vergaderingen ... Piet Kraan was fractieassistent van Gerrit Schoenmakers, die later nog Tweede Kamerlid werd. ,,De eerste fractievergadering, ik weet het nog goed. Ik had me keurig voorbereid, alle notulen gelezen en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

LPM: Carla Doorn, Ed de Graaf (gekozen met voorkeurstemmen), Piet Kraan, Wim Steketee. ... MIDDELBURG - De eerste informa tieronde heeft aangetoond dat er wel degelijk grote verschillen zit ten tussen de partijen in Middel burg. Dat zegt Piet Kraan van de LPM.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

alle stekeligheden tussen de twee par tijen in aanloop naar de verkiezin gen waren Szarafinski en LPM-lijsttrekker Piet Kraan opval lend vriendelijk voor elkaar. Kraan zei na afloop van het debat ... partijen die de afgelopen vier jaar het Middelburgse college vorm den. „Toen we in het college stap ten dachten we dat we wonderen konden verrichten. Dat bleek niet zo te zijn", erkende Piet Kraan. Chris

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

komt door de hogere tarieven, gaat u die dan verlagen?", vroeg Piet Kraan aan wethouder Simons. ... Fractievoorzitter Piet Kraan reikte maandagavond aan zijn col lega's in de gemeenteraad een zwartboek uit. Daarin laat de partij aan de hand van een reeks foto's zien dat er het nodige schort aan het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Een werkgroep die bespreekt hoe de verhoudingen hersteld kunnen worden. Dat stond de LPM voor ogen en fractievoorzitter Piet Kraan vroeg de andere Middel burgse partijen dinsdagavond om steun. Hun ... De relatiebemiddeling kan be ginnen in een vergadering die de drie gemeenten toch al regelmatig gezamenlijk houden: de regionale commissie. Piet Kraan liet zich daardoor overtuigen. En dus zal de LPM

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Allereerst is volgens de LPM sprake van een misverstand. Bovendien wil de partij ook niet dat de arm sten het slachtoffer worden, zeggen fractievoorzitter Piet Kraan en woordvoerder zorg Wim Steketee ... Dat heeft ook een voordeel, stelt Piet Kraan. „Uitkeringsinstantie Orionis filtert er ook de mensen uit die weliswaar een laag inkomen hebben maar ook een groot eigen vermogen. Die laatste groep kon

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

tie wordt door de oppositie groot en meeslepend gemaakt", reageerde LPM-leider Piet Kraan, partijgenoot van Doorn. ... king die Piet Kraan maakte om te benadrukken dat de oppositie bloed ruikt. ,,In april een motie van afkeuring, nu weer. Het wachten is op de volgende."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

,,Carla stopt en Eduard is onze beoogd wethouder", bevestigt frac tievoorzitter Piet Kraan, die op nieuw maar ook voor het laatst op de eerste plek van de kandidaten lijst staat. ,,Ik doe het nog één ... - Piet Kraan, fractievoorzitter Lokale Partij Middelburg