Krantenbank Zeeland

HomeSearch

254 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 1

Bram Moens verscheurt werelduurrecord Moser ... MIDDELBURG - Afgelopen zaterdag heeft de Middelburgse ligfietser Bram Moens het wereld uurrecord van de Italiaanse supervedette Fran cesco Moser aan flarden gereden. Moser vestigde dit record op een

| Bevelander | pagina 14

Bram Moens ontwerpt hoge-snelheidsfiets ... Wordt de hoge-snelheidsfiets in de toekomst de concurrent van de auto? Onlangs demonstreerde ontwerper Bram Moens drie hoge-snelheidsfietsen. Moens is al dertien jaar bezig met de ont wikkeling van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Bram Moens koerst vandaag op ligfiets over Rijksweg A58 ... MIDDELBURG - De Mid delburgse ligfietsbouwer- en ontwerper Bram Moens test vandaag, vrijdag, Rijksweg A58 als hoge snelheids-fiets pad. Hij rijdt zo hard moge lijk van Middelburg naar Goes. De rit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Bram Moens koerst vandaag op ligfiets over Rijksweg A58 ... MIDDELBURG - De Mid delburgse ligfielsbouwer- en ontwerper Bram Moens test vandaag, vrijdag, Rijksweg A58 als hoge snelheids-fiets pad. Hij rijdt zo hard moge lijk van Middelburg naar Goes. De rit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Leo de Nooijer wil werelduurrecord in sigaar van Bram Moens verbeteren ... MIDDELBURG - Bram Moens weet het al bijna zeker: het werelduurrecord dat Leo de Nooijer komend voorjaar op zijn ligfiets gaat aanvallen, sneuvelt. Het is een kwestie van een simpele re kensom. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Leo de Nooijer wil werelduurrecord in sigaar van Bram Moens verbeteren ... MIDDELBURG - Bram Moens weet het al bijna zeker: het werelduurrecord dat Leo de Nooijer komend voorjaar op zijn ligfiets gaat aanvallen, sneuvelt. Het is een kwestie van een simpele re kensom. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Leo de Nooijer wil werelduurrecord in sigaar van Bram Moens verbeteren ... MIDDELBURG - Bram Moens weet het al bijna zeker: het werelduurrecord dat Leo de Nooijer komend voorjaar op zijn ligfiets gaat aanvallen, sneuvelt. Het is een kwestie van een simpele re kensom. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Bram Moens vertrekt met pijn in het hart uit binnenstad van Middelburg ... MIDDELBURG - Met pijn in het hart neemt ligfietsbouwer Bram Moens in oktober of no vember afscheid van de Mid delburgse binnenstad. Hij hoopt tegen die tijd zijn nieuw bouw te kunnen betrekken aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Bram Moens vertrekt met pijn in het hart uit binnenstad van Middelburg ... MIDDELBURG - Met pijn in het hart neemt ligfietsbouwer Bram Moens in oktober of no vember afscheid van de Mid delburgse binnenstad. Hij hoopt tegen die tijd zijn nieuw bouw te kunnen betrekken aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

Bram Moens vertrekt met pijn in het hart uit binnenstad van Middelburg ... MIDDELBURG - Met pijn in het hart neemt ligfietsbouwer Bram Moens in oktober of no vember afscheid van de Mid delburgse binnenstad. Hij hoopt tegen die tijd zijn nieuw bouw te kunnen betrekken aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Bram Moens ziet geen heil in nieuwe reglementen ... cefiets worden gebonden aan strikte re gels, die elke verdere vooruitgang op technisch gebied in de weg zullen staan, zo verwacht Bram Moens uit Middel burg. De voormalige houder van het we relduurrecord op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Bram Moens vertrekt met pijn in het hart uit binnenstad van Middelburg ... MIDDELBURG - Met pijn in het hart neemt ligfietsbouwer Bram Moens in oktober of no vember afscheid van de Mid delburgse binnenstad. Hij hoopt tegen die tijd zijn nieuw bouw te kunnen betrekken aan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

Ligfietser Bram Moens rijdt 335 km binnen zes uur ... LELYSTAD - De Middelburgse ligfietsbouwer en -coureur Bram Moens heeft zaterdag de zes-uursrace van Lelystad ge wonnen. Hij legde in vijf uur en drie kwartier 335 kilometer af. Het zes-uursrecord lag

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Bram Moens wint monstertocht ... In een tijd van 13 uur en 47 minuten won de Middelburgse lig- fietser Bram Moens (rechts) zaterdag de eenendertigste editie van de monsterfietstocht Trondheim-Oslo in Noorwegen. Met zijn

| Scheldebode | pagina 1

MIDDELBURG - Bram Moens uit Middelburg gaat aan het eind van dit jaar een serieuze aanval doen op het werelduurrecord van Francesco Moser. Van een echte aanval is eigenlijk niet eens sprake, Moens ... Bram Moens geniet in Mid delburg inmiddels de nodige bekendheid. Niet als wielren ner, wel als de man die regel matig op futuristisch ogende rijwielen door het stadscen trum raast Een ligfiets is dan

| de Stem | pagina 19

Bram Moens wil fietsrecord terug ... Van onze verslaggever Middelburg - Middelburger Bram Móens wil binnenkort een aanval doen op het we relduurrecord ligfietsen. Drie jaar geleden haalde Moens 77,123 kilometer per uur. Dat record werd

| de Faam | pagina 9

Bram Moens, eigenaar van en brein achter M5, fabrikant van ligfietsen, is in 1983 begonnen in een schuurtje. Dat werd te klein. Daarna volg den garageboxen, een werkplaats in een pak huis en een ... Bram Moens in het nieuwe bedrijfspand van M 5.

| Bevelander | pagina 20

de fiets. Ruim 3000 Zeeuwse deelnemers trapten van april tot oktober 1997 naar hun baas. Ook ondersteunt DELTA ligfietser Bram Moens en roeifietser Derk Thijs.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

gestrekt op de keien, onderaan de Spijkerbrug. De verontruste blik van ligfietsontwerper Bram Moens beantwoord ik geruststellend; zijn fiets is onbeschadigd gebleven. Het enige resultaat van de valpartij is ... Na enige tijd oefenen is zelfs een bruggetje zonder moeite te nemen demonstreert onder anderen Bram Moens (links) foto Lex de Meester)

| Scheldebode | pagina 1

prikkels die het onderwijs hem gaf wogen niet gen ae prikkels die aelburger Bram Moens zelf aan het leven wilde rikkels die Middelburger ram Moens zelf aan net leven wilde geven. Dus koos hij zijn ... Wie de fiets van het jaar maakt zal vast en zeker een doorgewin terde zakenman zijn met een vlotte babbel. Niets is minder waar. Bram Moens ontvangt de verslaggever in zijn werkplaats anex showroom

| Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | pagina 2

Zijn vader, die zo nu en dan werkt voor de Mid delburgse ligfietsontwerper Bram Moens, heeft er maar liefst vier gemaakt. Het hele gezin kan dus ligfietsend op stap. ... Het idee achter de ligfiet sen van Bram Moens is dat je Meer Meters Met Minder Moeite maakt, vandaar dat zijn product M5 heet. Joris kan het hier wel mee eens zijn. „Het voordeel van de ligfiets is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

MIDDELBURG. Zeventien jaar geleden kocht hij zijn eerste ligfiets. De nu 90-jarige huisarts in ruste Tjalling Halbertsma uit Bergen schafte zaterdag een nieuwe aan bij Bram Moens van M5 Ligfietsen in ... opkijken", glimlacht de Halbertsma. Hij zweert bij een ligfiets. „Een elektrische fiets is ook niets voor mij. De zit op een ligfiets is een stuk comfortabeler. Ik heb absoluut geen last van zadelpijn." Bram

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

. De Duit ser Thomas Shott verstoorde ternauwernood een compleet M5-podium, door Bram Moens naar een vierde plaats te verwij zen. De 46-jarige Bram Moens had 's morgens al voor een goede opsteker gezorgd ... Bram Moens behaalde evenals bij de drie-uurs race een knappe vierde plaats, gevolgd door teamgenoot Seppe Hoogzaad op een vijfde plaats. De tweehon derd meter sprint met staande start was het enige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Ligfietser Bram Moens direct na aankomst in Oslo. Hij finishte als eerste in de monsterfietstocht Trondheim-Oslo. De Middelburgse ligfietser legde met zijn low racer 540 kilometer af in 13 uur en 47 ... OSLO - De eenendertigste edi tie van de fietstocht Trond- heim-Oslo is afgelopen zater dag gewonnen door de Mid delburger Bram Moens. Lig fietser Moens legde de 540 ki lometer af in 13 uur en 47 mi

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Bram Moens pakt zijn ligfiets terwijl de Japanse cameraploeg de rijdende camera gereed maakt. ... MIDDELBURG - Een televisieploeg uit Ja pan is in Zeeland om een filmpje te maken over de Middelburgse ligfietspionier Bram Moens. Als de drie minuten durende pilot in de smaak valt bij sponsor Sony

| Scheldebode | pagina 1

MIDDELBURG - Tijdens de internationale wielerzes- daagse op 30 en 31 oktober in Duitsland hebben de Middel burgse Ligfietswielrenners en ligfietsproducenten Bram Moens en Derk Thijs, op uit nodiging ... In een volle „Westfalenhal- le" te Dortmund reed Bram Moens op zijn eigen ontwik-

| de Faam | pagina 3

waarts gericht met veel glas, het is zwaar geïsoleerd en het hemelwater wordt gezuiverd via een rietfilter." Bram Moens is" van oorsprong kun stenaar. opgeleid aan de kunstaca demie, en ook een beetje ... je 30 lot 40% harder." Behalve ligfiet sen produceert Bram Moens ook handbikes: fietsen voor minderva- liden. In het najaar, als zijn bedrijf 15 jaar bestaat, hoopt Bram Moens de nieuwe hal te openen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Bram Moens (links) op zijn ligfiets met stroomlijnkap en Jan van den Driest. ... De ligfiets van Bram Moens en Roulandt zijn beide te koop bij Van den Driest in Middelburg. Hij is overigens de enige in Zeeland die ligfietsen verkoopt. De M5 van Moens kost, afhankelijk van wat een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Bram Moens (links) op zijn ligfiets met stroomlijnkap en Jan van den Driest. foto: lex de meester ... De ligfiets van Bram Moens en Roulandt zijn beide te koop bij Van den Driest in Middelburg. Hij is overigens de enige in Zeeland die ligfietsen verkoopt. De M5 van Moens kost, afhankelijk van wat een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Low Racer van de Middelburger Bram Moens, krap een half jaar. In het begin was het even wennen. „Een half uurtje ... traditionele fietsland Nederland, ondanks dat in 1997 een ligfiets (Blue Glide) van Bram Moens op de Fiets Rai tot Fiets van het Jaar werd uitgeroepen. „Het is bewezen dat je met een ligfiets veel harder kunt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

proef op de som nemen. De Middelburger Bram Moens, een onvermoeibaar pleitbezorger van de ligfiets en pio nier op dit gebied, heeft vijf exem plaren beschikbaar gesteld, die zes maanden lang in de ... wandelpassen, de eerste meters op schaatsen en de eerste autorijles doemen op. Bram Moens. die onge twijfeld al heel wat beginnelingen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Teamgenoot Seppe Hoogzaad uit Amsterdam moest maar liefst zes kilometer toegeven op de ontketende Zeeuw. De Duit ser Thomas Shott verstoorde ternauwernood een compleet M5-podium, door Bram Moens naar ... waarmee hij de Duiter Shott naar plaats twee verwees. Bram Moens behaalde evenals bij de drie-uurs race een knappe vierde plaats, gevolgd door teamgenoot Seppe Hoogzaad op een vijfde plaats. De 200 meter

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

MIDDELBURG - 75 kilomèter per uur, en dat met het vermo gen van een citruspers. De 300 watt die het lichaam van ligfiet ser Bram Moens kan produce ren, moeten dit najaar resulte ren in een ... Bram Moens reageert getergd na het aanhoren van de opvat tingen van Verbruggen. „Wat nou heroïek verloren", zegt hij. „Als iedereen zo'n fiets heeft dan gaat het toch zeker weer om de renners. Dan is

| de Faam | pagina 39

De Leugen van Robert Oey. Kaarten uit de Zelandia Comitatus t/m 22 jan; Licht- objecten en screenprints van Conny Umbgrove t/m 15 jan; Zeeuwse luchten, schilderijen van Bram Moens t/m 22 jan

| de Stem | pagina 21

Bram Moens uit Middelburg trapt met zijn ligfiets op rijksweg A58 de Zeeuwse fietsactie 'Trap's naar je baas' officieel van start. ... Middelburg - Een beetje last van zij wind had-ie. En verder een hele snel weg voor zich alleen. Dat overkomt je niet veel als ligfietsen Bram Moens, de Middelburger die voormalig uurre cordhouder op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

De twee kampioenen met hun ligfietsen: Bram Moens (rechts) en Werner de Hamer (foto Ruben Oreel) ... MIDDELBURG - Twee onge wone kampioenen herbergt Middelburg sinds vorige zon dag: Bram Moens en Werner de Hamer bewegen zich bei den bij voorkeur voort op een ligfiets, en wel zéér snel. Dat leverde