Krantenbank Zeeland

HomeSearch

111 resultaten gevonden

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 17

Sinds 1 april (geen grapje) heeft Walcheren er een nieuw makelaarskantoor bij. De ambi ties van Roland de Wit en Rene Leenpoel - de oprichters van het bedrijf - zijn niet mis. De An dere Makelaar wil ... op je gemak. Het enthousiasme straalt van hen af. Roland de Wit komt eigenlijk uit het kap persvak, hij was eenentwintig jaar als zelfstandig onderne mer in Middelburg actief met de bekende kapsalon

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 11

Hoewel het deze maand (september) 25 jaar geleden is dat Roland de Wit zich aanmeldde bij de kappersschool, laat hij het jubileum voor wat het is. „Ik ben niet zo'n feestvierder", zegt hij ... Verschillen met toen en nu kan Roland de Wit makkelijk aanwijzen. „Toen ik pas be gon zag je veel minder jonge mensen als klant. Jongelui hadden lang haar en dat werd niet geknipt. Nu zijn ook jon

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 15

Kapper Roland de Wit heeft zijn kapperszaak aan de Zusterstraat in Middelburg van een nieuw interieur voorzien. Tijdens de twee we ken durende verbouwing hebben zijn kapsters de klanten van kapsalon ... bijdrage aan. Met dit nieuwe systeem is de temperatuur hier zowel in de zomer als in de winter behaaglijk". Kapper Roland de Wit is tevreden met het resultaat van zijn verbou wing. De Wit: „Hiermee kun nen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

„Als ik Pietje gebeld heb, kan Jantje Pietje bellen", legt Roland de Wit van incassobureau Straetus het principe uit. „Dan ben je met een binnen bij zo'n bedrijf. Maar dan moet je elkaar wel vertrou ... -Roland de Wit

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Veere's burgemeester R. van der Zwaag, Jacques en Roland de Wit en gedeputeerde T. Poppelaars één minuut voor het vertrek van 'de jongens', foto: izaak verkeste ... "Leuk dat zoveel mensen zijn ge komen om ons uit te zwaaien", vertelt Roland de Wit. Voor de le zers van deze krant is er een aan trekkelijke actie. Wie geld stort op ING Bank te Middelburg, re

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 4

Op de Middelburgse Markt treffen Roland de Wit en zanger Danny Vera elkaar. De laatste zingt daar voor het goede doel. foto: jaap wolterbeek ... MIDDELBURG - "Ik heb bewon dering voor mensen die langs deuren gaan met een collecte bus", vertelt Roland de Wit zater dag na een dag geld inzamelen op de Markt van Middelburg. Hij vertrekt zaterdag

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 10

biedt eigenaar Roland de Wit voor de liefhebbers een pakket to taalverzorging: behalve voor de verzorging van het haar kunnen de klanten zich sinds de heropening door een visagiste laten opmaken ... grootste kapsa lon van Nederland. Roland de Wit: "Ik was al heel lang bezig om het pand naast de bestaande kap salon van de eigenaar los te krij gen. Toen ik de moed eigenlijk al had opgegeven werd het uit

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 33

Roland de Wit gaat enthousiast verder: "De stichting wil mensen inspireren die avontuur zoeken. Door het rijden van aansprekende rally's wordt getracht zowel veel publiciteit als een breed publiek te ... Roland de Wit: "We volgen een strak programma zonder rustdagen. Al leen in Bulgarije stoppen we een dag om bij een kindertehuis te helpen met klussen. We geven daar dan meteen de meegenomen kinderkle

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Jacques en Roland de Wit haalden in hun oude Nissan Patrol na een barre tocht Peking. foto Lex de Meester ... peking - De Jongens van de Wit hebben de 'Peking Challenge' ge haald. Veerenaar Roland de Wit (50) begon vier weken geleden aan het avontuur samen met zijn twee jaar oudere broer Jacques. De Veere

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

In 2007 reden Roland de Wit en zijn broer Jacques van Veere naar Peking. Een hef tig avontuur dat ze op plaat sen bracht waar de wereld leek op te houden. Daarom lokte het idee voor een rally rondom ... Het lijkt niet zo ver, maar veertien duizend kilometer is toch een aar dig stuk, zegt Roland de Wit uit Veere aan de vooravond van zijn derde avontuur. In 2006 reed hij

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 17

door Seima Osman VEERE - Een nieuw avontuur lonkt voor Veerenaar Roland de Wit. Over 123 dagen vertrekt hij samen met broer Jacques uit Hellevoet- sluis in een 24 jaar oude auto naar Peking ... De Nissan Patrol, een oude geluidswagen, is klaar voor de race. Jacques (I.) en Roland de Wit tellen de dagen af tot 25 augustus, dan begint de tocht naar Peking. foto Lex de Meester