Krantenbank Zeeland

HomeSearch

702 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Na het optreden van de Duitse stadskapel en het Taptoe-signaal van Jaap Moerland beet het Middelburgse Drumr en Buglekorps Blue Spirit het spits af van de Taptoe 1985. Het onder leiding van Marcel ... openingsnummer Titan bracht Blue Spirit de eigentijdse compositie Gangsters ten gehore, gevolgd door een prima interpretatie van het door Earth, Wind And Fire naar de wereldtop gezongen Fantasy. Het afsluitende

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

De eilandelijke muziekdag wordt afgesloten met een op treden van Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg. Dit gezelschap werd opgericht in 1982 en treedt op in zowel binnen- als buitenland. Het ... there ge speeld. Het Blue Spirit Drum Bugle Corps stort zich dan vervolgens in Easy Livin' van de rockformatie Uriah Heep, met daarin verwerkt een eigen gearrangeerde drumsolo. Het concert wordt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Swingend afgesloten door Blue Spirit Drum Bugle korps ... afgesloten met een op treden van het Blue Spirit Drum Bugle Corps. Met veel gevoel voor show werd achter eenvolgens het disconummer Far from over uit de film Stay ing Alive en I'll be there van Mariah Carey

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

vervoegen in de feesttent waar de band Weekend Amusement gereed staat. Van een geheel andere orde is het optreden op het ha venplateau om 21.30 uur van drum bugleband Blue Spirit uit Middelburg. De tweede dag

| de Vlissinger | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Vlissinger | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Vlissinger | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland. Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Show band Vlissingen, Oranje Nassau Vlissingen ... Swift. Muziekkorpsen Abdijplein 1. Blue Spirit (woning commissa ris). 2. Juliana (terrds), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham. 4. Blue Jeans.

| de Vlissinger | pagina 1

In Vlissingen treft een groot aan tal korpsen elkaar dat gerekend kan worden tot de absolute top in Nederland. De deelnemende ge zelschappen zijn: Beatrix uit Hil versum, Jubal uit Dordrecht. Blue ... Spirit uit Middelburg, Oranje Nassau uit Vlissingen, DIO uit Dordrecht, Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg. Jong Leven uit Bruns- sum. De Pijpers uit Vlaardingen. Oranje uil

| de Vlissinger | pagina 7

Drumcorps Blue Spirit in Mid delburg houdt zaterdag 13 april een grote rommelmarkt bij het clubgebouw, de molen 'ons Ge noegen' in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de verkoping is be stemd voor de

| de Vlissinger | pagina 7

Het gaat hier om: Tamboer en Pijperkorps St. Joris, Tamboer en Trompetterskorps M.T.V. 69, Drumkorps Juliana, Drumkorps Johan Friso, Euroband Middel burg en Drumkorps Blue Spirit. Elk van deze

| de Vlissinger | pagina 7

De sticfnin Drum Corps Holland houdt in samenwerking met Blue Spirit drum en bugle corps een winterguard contest in de Kruit- molen te Middelburg. Tijdens dit showgebeuren kunnen de korpsen zich

| de Vlissinger | pagina 22

De jaarlijkse rommelmarkt van het Blue Spirit Drum- Bugle Corps hoort tot de grootste van Middelburg. Zaterdag 12 april wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij het clubgebouw, de molen 'Ons ... Genoegen' in Middelburg-Zuid. De beurs be gint om 8 uur en duurt tot 15 uur. Leden van Blue Spirit bakken zelf oliebollen en wafels.

| de Vlissinger | pagina 4

Verloting DRUMCORPS BLUE SPIRIT, winnende nummers: 1005, 1092, 1098, 1116, 1180, 1368, 1656, 1889, 1918, 2123, 2333, 2339, 2449, 2459, '2986, 2991, 3078, 3226, 3706, 3849, 4136, 4142, 4669. 4673

| de Vlissinger | pagina 17

De opening van de familiedag is om tien uur. Het drum- en bugle- corps Blue Spirit uit Middelburg toont zich een half uur lang van zijn beste kant. En na een inlei ding door schooldirecteur R

| de Vlissinger | pagina 13

Blue Spirit Drum and Bugle Corps in Middelburg heeft geld nodig om de muzikale jeugdleden van 12 tot en met 21 jaar wat meer 'ruim te' te geven. Daartoe houdt zij op zaterdag 11 april weer de

| de Vlissinger | pagina 21

Blue Spirit, Johan Friso en Julfa- na uit Middelburg, Rust Roest uit Zierikzee en Excelsior uit Goes. Ook uit Duitsland zal er een deel nemer zijn, namelijk de 'Schaum- burger Herolde' uit Stadthagen

| de Vlissinger | pagina 7

hervormde kerk in Sint- Laurens. De excursie staat onder leiding van Richard Struyk. Rommelmarkt - Blue Spirit drum bugle corps uit Middel burg heeft zaterdag 16 april een rommelmarkt op het parkeerter rein

| de Vlissinger | pagina 7

5e Zeeuwse Rivièra Festival, met o.a. de volgende korpsen uit Zeeland: Johan Friso, Julia na, Excelsior, Blue Spirit en Rust Roest, verder nog Jubal en Jong Jubal uit Dordrecht.

| de Vlissinger | pagina 13

Blue Spirit met tweede muziekkorps de straat op ... Marching Showband Blue Spirit luidt de klinkende naam van het nieuwe muziekkorps dat onder de paraplu van de Middel burgse muziekvereniging Blue Spirit sinds 1 september een ge ducht toontje

| de Vlissinger | pagina 22

„Men denkt nog teveel dat de Color Guard zoiets als de majo retten is", zegt Stephan Hendrik- se, die de promotie-actviteiten van Blue Spirit verzorgt en zelf samen met nog één andere jon gen meedoet ... Wie de Color Guardgroep van Blue Spirit wil komen versterken kan contact opnemen vóór 26 mei 1990) met Stephan Hendrik- se telefoon 01180-11666. De re petities vinden altijd plaats op de vrijdagavond

| de Vlissinger | pagina 6

U bent van harte welkom op de Fleropening die verricht wordt door Burgemeester C. RUTTEN op Zaterdag 10 november om 11.00 uur onder muzikale begeleiding van Drumband "Blue Spirit".

| de Vlissinger | pagina 13

Sauna Middelburg, gevestigd aan de Dam 45, werd afgelopen weekend feestelijk geopend door burgemeester Chris Rutten. Dat gebeurde met muzikale on dersteuning van Blue Spirit, 's Middags was het open ... Blue Spirit zorgde voor muzikale omlijsting.

| de Vlissinger | pagina 3

Di. 30 apr. Wijkc. Open Hof, KINDERSHOW MET 1991, O.A. POPPENKAST, KWIS, SONG- 10.00 u. FESTIVAL, CLOWN. Toegang gratis. 12.00 uur - Optreden muziekkorps Blue Spirit. Org.: Aktiviteitenkomissie Open

| de Vlissinger | pagina 13

Folklorefeest - Het Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg heeft in het zuidfranse stadje Motrejeau een week lang meegewerkt aan de muzikale be geleiding van een internationaal ... Het Blue Spirit Drum ans Bugle Corps uit Middelburg tijdens één van de 21 optredens tijdens het 32e internationale folklo refeest.

| de Vlissinger | pagina 13

Muziek opleiding - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps Mid delburg begint binnenkort met opleidingen tot het leren bespe len van een blaas- of slagwerk- instrument en met een opleiding dans en show met

| de Vlissinger | pagina 17

Amusementshow - Tijdens de rommelmarkt van Blue Spirit op 11 april wordt een grote amuse mentshow gehouden waarvoor deelnemers worden gezocht. Op gave voor 22 maart en inlichtin- gen bij John Volk

| de Vlissinger | pagina 15

Rommelmarkt - Blue Spirit Drum Bugle corps houdt 11 april een overdekte rommelmarkt vanaf 8 uur op het parkeerterrein bij de molen Ons Genoegen aan de J.H. Huysenstraat in Middelburg-zuid. ... Bugle Corps - Zaterdag 11 april houdt Blue Spirit Drum Bugle Corps vanaf 8 uur een overdekte rommelmarkt bij molen Ons Ge-

| de Vlissinger | pagina 29

Blue Spirit Drum Bugh' Corps. ... De maand april is gereserveerd voor Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg. Een Drum Bugle Corps isj een uit Amerika overgewaaide muziekstroming die veelal uit populai re, aansprekende muziek

| de Vlissinger | pagina 7

Het Middelburgse Blue Spirit Drum Bugle Corps is zaterdag 3 oktober bij de finales van Drumcorps Holland nationaal kampioen geworden in de A- classe. Het concours werd ge houden in Nijmegen. ... . Blue Spirit voert het winnende programma nog één keer uit op 14 oktober voor de kinderen van Tsjernobyl. Het optreden wordt gehouden in Oostkapelle.

| de Vlissinger | pagina 15

Loterij - De familie de Vries uit Middelburg is de winnaar van de hoofdprijs, een Gazelle fiets in de jubleumloterij van het Blue Spirit Drum Bugle Corps. Het corps viert haar 10-jarig bestaan. De

| de Vlissinger | pagina 15

Bugle - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg is uitgeno digd voor een optreden tijdens een internationaal folklore- festival dat deze zomer wordt ge houden in de Zuidfranse plaats Montréjeau ... . Blue Spirit is in de zomer van 1991 al een week te gast geweest bij de organisatie van dat internationale festijn. Het corps verzorgde toen de comple te muzikale omlijsting van het festival en oogstte

| de Vlissinger | pagina 18

De deelnemende verenigingen aan de open dag zijn de wijkver- enigingen Zuid en Dauwendaele, het Jeugd Rode Kruis, de Kinder boerderij, Stichting Kinderop vang, Speeltuin Meiveld, Blue Spirit, SKW de

| de Vlissinger | pagina 13

11:00 uur - 12:00 uur Versierde fietsen optocht m.m.v. muziekvereniging "Blue Spirit". 10:30 uur - 12:30 uur In en rond het wijkgebouw "De Vergul de Baars", Baarsjesstraat 42, is er een ... Aanvang van de ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begelei den. Na overleg met de Commissaris van de Koningin en de burgemeester is er besloten om

| de Vlissinger | pagina 15

. Om half een houdt Blue Spirit een muzika le rondgang door Gapinge waarna de bal lonnen worden opgelaten. Vanaf 14 uur kan iedereen 'van 13 tot 88 jaar' deelne men aan de middagspelen. Om 20 uur worden