Krantenbank Zeeland

HomeSearch

702 resultaten gevonden

| Bevelander | pagina 13

Taptoe op het parkeerterrein bij de jachthaven door Rode Kruis band uit den Haag. Mozart uit Yerseke, Blue Spirit uit Middel burg en de Show Girls uit 's- Heerenhoek. Met prijsuitreiking door

| Bevelander | pagina 11

Voor de derde keer wordt in spor thal ’De Kruitmolen’ in Middel burg door de Stichting Drum Corps Holland in samenwerking met Blue Spirit drum bugle corps, een winterguard contest georganiseerd

| Bevelander | pagina 9

Zaterdag 12 april is er tussen acht en drie uur een rommel markt bij Molen "Ons Genoe gen” te Middelburg-Zuid, waar het Blue Spirit Drum Bugle Corps gevestigd is. Er zijn te vens oliebollen en wafels

| Bevelander | pagina 23

Op zaterdag 11 april a.s. zal Blue Spirit Drum and Bugle Corps weer een grote rommel markt houden bij hun clubge bouw, de molen ”Ons Genoe gen” in Middelburg-Zuid van 8.00 tot 15.00 uur. Deze rom ... melmarkt staat in het teken van het 5-jarig bestaan van het Corps. Blue Spirit Drum and Bugle Corps is een vooruitstre vende vereniging die door aller lei acties voldoende financiële middelen probeert te

| Bevelander | pagina 13

Drumcorps Blue Spirit uit Middel burg; D.I.O All Girls Band uit Dor drecht en Showcorps Excelsior uit Goes. Route lampionoptocht: Grote Markt, Lombardstraat, St. Jacobstraat, Grote Kade, Bierka de

| Bevelander | pagina 15

.45 uur, dit in verband met de intocht en het bloemendefilé, dat om 19.30 uur vertrekt vanaf het Bastion te Veere. Deze in tocht zal muzikaal worden bege leid door het drum bugle corps Blue Spirit uit

| Schouwen's Badcourant | pagina 1

Van een geheel andere orde is het op treden op het havenplateau om 21.30 uur van drum bugleband Blue Spirit uit Middelburg. De tweede dag van de Bruse visserijdagen wordt om 22.30 uur afgesloten met

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

.00 uur. Film 'Het gebeurde in het Westen', 'De Halve Maan', 21.45 uur. Rondgang van de Showband Blue Spirit door Domburg, 19.30 uur, gevolgd door een optreden op het oude sportveld bij de molen, 20.00 uur

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

spannende finale moesten de Blue Spirit(Kees de Rijke) en Start- fighter(Wim Harteveld) toen kampen na een volle baan. De Zeeuws-Vlamingen konden hun nederlaag maar moeilijk verwer ken en klaagden over ... sportiviteit. Het wegen zou zonder toezicht gebeurd zijn en bij een defecte versnellingsbak van de Boomer II zou geen hulp gegeven zijn. In het kamp van de Blue Spirit wees men dat van de hand. Er

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 11

ook geen dóen, mopperde Gilles Dijke van de Blue Spirit, die weer terugver langde naar het Pluimpotterrein in Scherpenisse. De regen van vrijdag en de bui van zaterdag middag twaalf uur waren niet be ... zorgden weer voor flink wat rook, wat altijd bijdraagt aan het spektakel. Kees de Rijke was met de Blue Spirit niet op dreef, maar Matthè van Tilbeurgh deed.'t in de tweede trek beter. De beste prestatie

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

tussen de brandstofpomp en dat bleek niet zo eenvoudig te repare ren. Verder kwam deze special dan ook niet meer in actie. Maar brul lend met zijn twee motoren zorgde Blue Spirit voor voldoende spekta kel ... dere, opgevoerde exemplaren wa ren, maar gewone tractoren. Het was de bedoeling dat tussen elke klasse twee zogenaamde 'specials' een demonstratie van hun kunnen zou den geven. De zwaar opgevoerde Blue

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

majoretten) treden op: showbrassband Thalita uit Vlaar- dingen en drum buglecorps Blue Spirit uit Middelburg. Thalita be staat 33 jaar en begon als meisjes drumband (Thalita betekent dan ook 'meisje'). In tien ... eigen composi ties van de bandmaster. Blue Spirit behoort tot de grote namen. Het korps werd in '92, '93 en '95 natio naal kampioen in de A-klasse van drumcorps Holland en won prijzen voor best brass

| de Faam | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit ... Precies op de eerste verjaardag zal Drumkorps Blue Spirit zich pre senteren aan hei Middelburgs pu bliek. Op zaterdag 29 oktober rond 3 uur laten de jonge leden van dit korps hun muziek horen op de

| de Faam | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Faam | pagina 7

Het Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt zaterdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen 'Ons Genoegen' in Middelburg- Zuid. De opbrengst van de markt, die voor de eerste

| de Faam | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Faam | pagina 1

versum. Jubal uit Dordrecht. Blue Spirit uit Middelburg. Oranje Nassau uit Vlissingen. DIO uit Dordrecht. Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg, Jong Leven uit Bruns- sum. De

| de Faam | pagina 7

Drumcorps Blue Spirit in Mid delburg houdt zaterdag 13 april een grote rommelmarkt bij het clubgebouw, de molen 'ons Ge noegen' in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de verkoping is be stemd voor de

| de Faam | pagina 7

.00 uur: Feeste lijke kinderoptocht met défilé. Vertrekpunten in de Stromenwijk, (Blue Spirit), Griffioen (MTV'69), Magistraatwijk en Dauwendaele (Euroband), Klarenbeek (Sint- ... onder meer touwtrekken, mastklimmen, kruiwagenrace en zeephelling. Voor vier uur staat een muzikale show van "Blue Spirit" op de rol en om vijf uur start een grote preslatieloop die samen met Dynamo '70

| de Faam | pagina 7

Het gaat hier om: Tamboer en Pijperkorps St. Joris. Tamboer en Trompetterskorps M.T.V. 69, Drumkorps Juliana, Drumkorps Johan Friso, Euroband Middel burg en Drumkorps Blue Spirit. Elk van deze

| de Faam | pagina 7

De stichtin Drum Corps Holland houdt in samenwerking met Blue Spirit drum en bugle corps een winterguard contest in de Kruit- molen te Middelburg. Tijdens dit showgebeuren kunnen de korpsen zich

| de Faam | pagina 18

De jaarlijkse rommelmarkt van het Blue Spirit Drum- Bugle Corps hoort tot de grootste van Middelburg. Zaterdag 12 april wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij het clubgebouw, de molen 'Ons ... Genoegen' in Middelburg-Zuid. De beurs be gint om 8 uur en duurt tot 15 uur. Leden van Blue Spirit bakken zelf oliebollen en wafels.

| de Faam | pagina 17

De opening van de familiedag is om tien uur. Het drum- en bugle- corps Blue Spirit uit Middelburg toont zich een half uur lang van zijn beste kant. En na een inlei ding door schooldirecteur R

| de Faam | pagina 13

Blue Spirit Drum and Bugle Corps in Middelburg heeft geld nodig om de muzikale jeugdleden van 12 tot en met 21 jaar wat meer 'ruim te' te geven. Daartoe houdt zij op zaterdag 11 april weer de

| de Faam | pagina 1

Rondgang door de buurt met ver sierde fietsen. Medewerking door drumband Bluè Spirit (9.30 uur). Kinderspelen aan de Oude Werfstraat (10-12 uur). Zeskamp. Inschrijven vanaf 10 uur in het buurthuis

| de Faam | pagina 21

Blue Spirit, Johan Friso en Julia na uit Middelburg, Rust Roest uit Zierikzee en Excelsior uit Goes. Ook uit Duitsland zal er een deel nemer zijn, namelijk de 'Schaum- burger Herolde' uit Stadthagen

| de Faam | pagina 21

hervormde kerk in Sint- Laurens. De excursie staat onder leiding van Richard Struyk. Rommelmarkt - Blue Spirit drum bugle corps uit Middel burg heeft zaterdag 16 april een rommelmarkt op het parkeerter rein