Krantenbank Zeeland

HomeSearch

691 resultaten gevonden

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

.00 uur. Film 'Het gebeurde in het Westen', 'De Halve Maan', 21.45 uur. Rondgang van de Showband Blue Spirit door Domburg, 19.30 uur, gevolgd door een optreden op het oude sportveld bij de molen, 20.00 uur

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

spannende finale moesten de Blue Spirit(Kees de Rijke) en Start- fighter(Wim Harteveld) toen kampen na een volle baan. De Zeeuws-Vlamingen konden hun nederlaag maar moeilijk verwer ken en klaagden over ... sportiviteit. Het wegen zou zonder toezicht gebeurd zijn en bij een defecte versnellingsbak van de Boomer II zou geen hulp gegeven zijn. In het kamp van de Blue Spirit wees men dat van de hand. Er

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 11

ook geen dóen, mopperde Gilles Dijke van de Blue Spirit, die weer terugver langde naar het Pluimpotterrein in Scherpenisse. De regen van vrijdag en de bui van zaterdag middag twaalf uur waren niet be ... zorgden weer voor flink wat rook, wat altijd bijdraagt aan het spektakel. Kees de Rijke was met de Blue Spirit niet op dreef, maar Matthè van Tilbeurgh deed.'t in de tweede trek beter. De beste prestatie

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

tussen de brandstofpomp en dat bleek niet zo eenvoudig te repare ren. Verder kwam deze special dan ook niet meer in actie. Maar brul lend met zijn twee motoren zorgde Blue Spirit voor voldoende spekta kel ... dere, opgevoerde exemplaren wa ren, maar gewone tractoren. Het was de bedoeling dat tussen elke klasse twee zogenaamde 'specials' een demonstratie van hun kunnen zou den geven. De zwaar opgevoerde Blue

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

majoretten) treden op: showbrassband Thalita uit Vlaar- dingen en drum buglecorps Blue Spirit uit Middelburg. Thalita be staat 33 jaar en begon als meisjes drumband (Thalita betekent dan ook 'meisje'). In tien ... eigen composi ties van de bandmaster. Blue Spirit behoort tot de grote namen. Het korps werd in '92, '93 en '95 natio naal kampioen in de A-klasse van drumcorps Holland en won prijzen voor best brass

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

.00 uur: Feeste lijke kinderoptocht met défilé. Vertrekpunten in de Stromenwijk, (Blue Spirit), Griffioen (MTV'69), Magistraatwijk en Dauwendaele (Euroband), Klarenbeek (Sint- ... onder meer touwtrekken, mastklimmen, kruiwagenrace en zeephelling. Voor vier uur staat een muzikale show van "Blue Spirit" op de rol en om vijf uur start een grote preslatieloop die samen met Dynamo '70

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 18

De jaarlijkse rommelmarkt van het Blue Spirit Drum- Bugle Corps hoort tot de grootste van Middelburg. Zaterdag 12 april wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij het clubgebouw, de molen 'Ons ... Genoegen' in Middelburg-Zuid. De beurs be gint om 8 uur en duurt tot 15 uur. Leden van Blue Spirit bakken zelf oliebollen en wafels.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 23

„Men denkt nog teveel dat de Color Guard zoiets als de majo retten is", zegt Stephan Hendrik- se, die de promotie-actviteiten van Blue Spirit verzorgt en zelf samen met nog één andere jon gen meedoet ... Wie de Color Guardgroep van Blue Spirit wil komen versterken kan contact opnemen vóór 26 mei 1990) met Stephan Hendrik- se telefoon 01180-11666. De re petities vinden altijd plaats op de vrijdagavond