Krantenbank Zeeland

HomeSearch

702 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 2

di. 30, Buurthuis Aldegonde, Westerzicht 11.15u. 386, KONINGINNEDAG MET O.A. OPTOCHT MET VERSIERDE FIET SEN M.M.V. DRUM BUGLE CORPS "BLUE SPIRIT", KINDERSPELEN, JEUGD ZESKAMP, OPTREDEN V/D BAND "JEUK

| de Vlissinger | pagina 2

dl. 30, Buurthuis Aldegonde, Westerzicht 11.15 u. 386, KONINGINNEDAG MET O.A. OPTOCHT MET VERSIERDE FIET SEN M.M.V. DRUM BUGLE CORPS "BLUE SPIRIT", KINDERSPELEN, JEUGD ZESKAMP, OPTREDEN V/D BAND

| de Vlissinger | pagina 3

Di. 30 apr. Wijkc. Open Hof, KINDERSHOW MET 1991, O.A. POPPENKAST, KWIS, SONG- 10.00 u. FESTIVAL, CLOWN. Toegang gratis. 12.00 uur - Optreden muziekkorps Blue Spirit. Org.: Aktiviteitenkomissie Open

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Swingend afgesloten door Blue Spirit Drum Bugle korps ... afgesloten met een op treden van het Blue Spirit Drum Bugle Corps. Met veel gevoel voor show werd achter eenvolgens het disconummer Far from over uit de film Stay ing Alive en I'll be there van Mariah Carey

| Scheldebode | pagina 3

Blue Spirit viert 15-jarig bestaan ... MIDDELBURG - Het muziekkorps Blue Spirit inert opl no vember haar 15-jarig bestaan. De vereniging heeft in samen werking met de Stadsschouwburg een zeer gevarieerd program ma opgezet. Behalve van

| de Faam | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Vlissinger | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Na het optreden van de Duitse stadskapel en het Taptoe-signaal van Jaap Moerland beet het Middelburgse Drumr en Buglekorps Blue Spirit het spits af van de Taptoe 1985. Het onder leiding van Marcel ... openingsnummer Titan bracht Blue Spirit de eigentijdse compositie Gangsters ten gehore, gevolgd door een prima interpretatie van het door Earth, Wind And Fire naar de wereldtop gezongen Fantasy. Het afsluitende

| de Vlissinger | pagina 4

Verloting DRUMCORPS BLUE SPIRIT, winnende nummers: 1005, 1092, 1098, 1116, 1180, 1368, 1656, 1889, 1918, 2123, 2333, 2339, 2449, 2459, '2986, 2991, 3078, 3226, 3706, 3849, 4136, 4142, 4669. 4673

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

zal van een afstandje niet zien dat er iets anders is aan de zeilen van de Blue Spirit. Toch is dat het geval: ze zijn niet van geweven polyesterga ren gemaakt, zoals alle an dere zeilen, maar van herge ... kan wel kloppen, blijkt uit de uiteenzetting van milieu-coördinator J. R. Oostra van kunststofprodu cent Wavin. Voor de zeilen van de Blue Spirit is name lijk dezelfde kunststoffolie gebruikt als voor

| Scheldebode | pagina 5

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG - Zaterdag 14 april om acht uur houdt Drumcorps Blue Spirit haar eerste rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid.

| de Stem | pagina 5

Trekker-trek: klasse 0-2,5 ton: 1. Billy; 2,5-3,4 ton: Blue Spirit; 3,4- 4,4 ton: Spinola; super-stan daard tot 4,4 ton: 1. J. Kools (Waltzing Mathilda); mini-pul lers: 1. Heartbreaker; stan

| Scheldebode | pagina 5

Donderdag 19 september om zeven uur maakt het Drumkorps Blue Spirit een mars door de stad met als eindpunt de winkel van V&D. Het Middelburgs Muziekorps geeft donderdag 19 september een concert op de

| Scheldebode | pagina 5

door showcorps Excelsior uit Goes, het drum- corps Blue Spirit uit Middel burg, het Junior Drumcorps Johan Friso en Juliana's Drum Bugle Corps, ook uit Middelburg.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

school, verbon den aan het zeehospitium Zonneveld. Voor de muzikale opening tekende het drum- en bugelkorps Blue Spirit uit Middelburg. ... De voorzitter van dit korps, de heer A. Davidse, overhandigde namens Blue Spirit een envelop met inhoud, als eer ste aanzet voor de actie. Hierna ver spreidden de vele aanwezigen zich over de gehele

| de Faam | pagina 5

19.15 uur: Dit jaar is er weer een ballonnenoptocht door de bin nenstad, die op de Markt zal star ten. Onder muzikale begeleiding van Blue Spirit en Juliana voert de tocht door de binnenstad en door ... 20.00 uur: Door dc muziekkorp sen Juliana, Jöhan Friso en Blue Spirit, zal een muzikale.show op dc Markt gepresenteerd worden. 20.30 uur: Voor die mensen die aan het eind van de koninginne dag nog

| Scheldebode | pagina 5

BLUE SPIRIT - Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 17 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' aan de J.H. Huyssenstraat. De markt duurt van

| de Faam | pagina 5

18.45 uur. In een kraam op de Markt zullen ballonnen voor de optocht worden uitgedeeld. 19.15 uur. Start ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht ... 20.00 uur. Muzikale show op de Markt door de korpsen "Johan Fri- so". "Juliana" en "Blue Spirit". 21.30 uur. De avond wordt lang zaam opgebouwd en het optreden "Wolf Clan Sister" zorgt voor een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Eerste prijs voor Blue Spirit ... MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Buglekorps uit Mid delburg heeft zaterdag in het Noordhollandse Huizen tijdens de eerste landelijke voorronde van de drum bugle corps kampioenschappen de eerste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Blue Spirit wint eerste prijs ... LELYSTAD - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag tijdens de eerste voorronde van de Drum Corps Holland Kampioenschappen in Lelystad de eerste prijs in de A- Class gewonnen. Het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

MIDDELBURG - Blue Spirit Bugle Corps uit Mid- elburg promoveert naar de loofdklasse van de Drum Corps competitie. Tot nu toe wam het corps uit in de A- ,!lass. De hoge score van Blue I, ipirit ... tijdens de eerste voorron- le voor de landelijke kam- lioenscliappen, gehouden op 15 in Lelystad, maakte dui- lelijk dat Blue Spirit zich kan neten met de corpsen die in de j loofdklasse, de zogenaamde 'O

| Scheldebode | pagina 5

natuurlijk aan het begin van de stoet hoog te paard, gevolgd door de Paardenpieten vën ma nege 'De Eendracht', de paar dentram en drum- en bugle- corps 'Blue Spirit'. Ook de 'Dikkuh Nekkuh Bent

| Scheldebode | pagina 5

organiseerd door Drum Corps Holland en begint om 19.00 uur. In de hoofdklasse is Blue Spirit Middelburg te zien en te horen, in de tweede klasse Juliana Middel burg.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Arnekanaal, er werd touw geklommen over dit water, parachutisten maakten sprongen vanuit een sportvliegtuigje en het drumkorps Blue Spirit gaf een show. De feestelijkheden, die in de middaguren werden gehouden ... Een hoogtepunt was zaterdagmiddag de show van het drumkorps Blue Spirit uit Middelburg. Voor dit korps was het optreden in Arnemuiden hel eerste officiële vertoon voor het pu bliek. Vorig jaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Verschillende oude legervoertuigen van Keep them Rolling waren opge steld op het plein en er waren optre dens van de Big Band Blue Jeans, de blaaskapel Juliana en Blue Spirit Aan het slot van de ... Dichte rijen bezoekers waren zater dagavond ook getuige van de taptoe, die drie muziek-ensembles vanaf 20.00 uur verzorgden op de Markt, ter gele genheid van de 5 mei viering. Blue Spirit, de Schotse