Krantenbank Zeeland

HomeSearch

71 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Vlissinger | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland. Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Show band Vlissingen, Oranje Nassau Vlissingen ... Swift. Muziekkorpsen Abdijplein 1. Blue Spirit (woning commissa ris). 2. Juliana (terrds), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham. 4. Blue Jeans.

| de Vlissinger | pagina 1

In Vlissingen treft een groot aan tal korpsen elkaar dat gerekend kan worden tot de absolute top in Nederland. De deelnemende ge zelschappen zijn: Beatrix uit Hil versum, Jubal uit Dordrecht. Blue ... Spirit uit Middelburg, Oranje Nassau uit Vlissingen, DIO uit Dordrecht, Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg. Jong Leven uit Bruns- sum. De Pijpers uit Vlaardingen. Oranje uil

| de Vlissinger | pagina 1

8.55 uur Vertrek optocht. Muzi kale begeleiding door Drum- en Buglecorps Blue Spirit en Arne's Genoegen. Vetrekpunt op het plein Schorerstraat/ Ooststraat. ... 19.15 uur Ballonnenoptocht met medewerking van de korpsen Johan Friso, Juliana en Blue Spirit.

| de Vlissinger | pagina 1

zwarte pieten geteld zijn ver trekt de Sint in optocht naar de Vlissingse binnenstad. De drumband Blue Spirit bege leidt de stoet via de Nieuwen- dijk, Bellamypark, Spuistraat, Coosje Buskenstraat

| de Vlissinger | pagina 2

dl. 30, Buurthuis Aldegonde, Westerzicht 11.15 u. 386, KONINGINNEDAG MET O.A. OPTOCHT MET VERSIERDE FIET SEN M.M.V. DRUM BUGLE CORPS "BLUE SPIRIT", KINDERSPELEN, JEUGD ZESKAMP, OPTREDEN V/D BAND

| de Vlissinger | pagina 3

Di. 30 apr. Wijkc. Open Hof, KINDERSHOW MET 1991, O.A. POPPENKAST, KWIS, SONG- 10.00 u. FESTIVAL, CLOWN. Toegang gratis. 12.00 uur - Optreden muziekkorps Blue Spirit. Org.: Aktiviteitenkomissie Open

| de Vlissinger | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Vlissinger | pagina 4

Verloting DRUMCORPS BLUE SPIRIT, winnende nummers: 1005, 1092, 1098, 1116, 1180, 1368, 1656, 1889, 1918, 2123, 2333, 2339, 2449, 2459, '2986, 2991, 3078, 3226, 3706, 3849, 4136, 4142, 4669. 4673

| de Vlissinger | pagina 6

U bent van harte welkom op de Fleropening die verricht wordt door Burgemeester C. RUTTEN op Zaterdag 10 november om 11.00 uur onder muzikale begeleiding van Drumband "Blue Spirit".

| de Vlissinger | pagina 7

Drumcorps Blue Spirit in Mid delburg houdt zaterdag 13 april een grote rommelmarkt bij het clubgebouw, de molen 'ons Ge noegen' in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de verkoping is be stemd voor de

| de Vlissinger | pagina 7

Het gaat hier om: Tamboer en Pijperkorps St. Joris, Tamboer en Trompetterskorps M.T.V. 69, Drumkorps Juliana, Drumkorps Johan Friso, Euroband Middel burg en Drumkorps Blue Spirit. Elk van deze

| de Vlissinger | pagina 7

De sticfnin Drum Corps Holland houdt in samenwerking met Blue Spirit drum en bugle corps een winterguard contest in de Kruit- molen te Middelburg. Tijdens dit showgebeuren kunnen de korpsen zich

| de Vlissinger | pagina 7

hervormde kerk in Sint- Laurens. De excursie staat onder leiding van Richard Struyk. Rommelmarkt - Blue Spirit drum bugle corps uit Middel burg heeft zaterdag 16 april een rommelmarkt op het parkeerter rein

| de Vlissinger | pagina 7

5e Zeeuwse Rivièra Festival, met o.a. de volgende korpsen uit Zeeland: Johan Friso, Julia na, Excelsior, Blue Spirit en Rust Roest, verder nog Jubal en Jong Jubal uit Dordrecht.

| de Vlissinger | pagina 7

Het Middelburgse Blue Spirit Drum Bugle Corps is zaterdag 3 oktober bij de finales van Drumcorps Holland nationaal kampioen geworden in de A- classe. Het concours werd ge houden in Nijmegen. ... . Blue Spirit voert het winnende programma nog één keer uit op 14 oktober voor de kinderen van Tsjernobyl. Het optreden wordt gehouden in Oostkapelle.

| de Vlissinger | pagina 9

Blue Spirit wint eerste ... Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft afgelopen zaterdag, 10 juni, de eerste landelijke voorronde van de drum bugle corps kampioenschappen in de A- Class gewonnen. Het corps behaalde

| de Vlissinger | pagina 11

Bruun Kuijt Wivineke van Gro ningen, "Ada en Evert', 20 uur. Markt, Middelburg; Blue Spirit Drum Bugle Corps, 20 uur. 't Beest, Goes; De Roovers, 'Pro ject Lenz', 20.30 uur.

| de Vlissinger | pagina 11

Blue Spirit - Na de succesvolle 'Classic Rock' show heeft het instructieteam van Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg een nieuw muzikaal pro gramma aangekondigd. Het pro gramma is

| de Vlissinger | pagina 13

Blue Spirit Drum and Bugle Corps in Middelburg heeft geld nodig om de muzikale jeugdleden van 12 tot en met 21 jaar wat meer 'ruim te' te geven. Daartoe houdt zij op zaterdag 11 april weer de

| de Vlissinger | pagina 13

Blue Spirit met tweede muziekkorps de straat op ... Marching Showband Blue Spirit luidt de klinkende naam van het nieuwe muziekkorps dat onder de paraplu van de Middel burgse muziekvereniging Blue Spirit sinds 1 september een ge ducht toontje

| de Vlissinger | pagina 13

Sauna Middelburg, gevestigd aan de Dam 45, werd afgelopen weekend feestelijk geopend door burgemeester Chris Rutten. Dat gebeurde met muzikale on dersteuning van Blue Spirit, 's Middags was het open ... Blue Spirit zorgde voor muzikale omlijsting.

| de Vlissinger | pagina 13

Folklorefeest - Het Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg heeft in het zuidfranse stadje Motrejeau een week lang meegewerkt aan de muzikale be geleiding van een internationaal ... Het Blue Spirit Drum ans Bugle Corps uit Middelburg tijdens één van de 21 optredens tijdens het 32e internationale folklo refeest.

| de Vlissinger | pagina 13

Muziek opleiding - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps Mid delburg begint binnenkort met opleidingen tot het leren bespe len van een blaas- of slagwerk- instrument en met een opleiding dans en show met

| de Vlissinger | pagina 13

11:00 uur - 12:00 uur Versierde fietsen optocht m.m.v. muziekvereniging "Blue Spirit". 10:30 uur - 12:30 uur In en rond het wijkgebouw "De Vergul de Baars", Baarsjesstraat 42, is er een ... Aanvang van de ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begelei den. Na overleg met de Commissaris van de Koningin en de burgemeester is er besloten om

| de Vlissinger | pagina 13

zelfs een optocht met drumband Blue Spirit georganiseerd. Om het feest in het snooker centrum mogelijk te maken moeten alle snookertafels aan de kant geschoven worden. „Daar maken we een groot buffet op

| de Vlissinger | pagina 13

Blue Spirit - Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Middelburg promoveert naar de hoofdklasse van de Drum Corps Holland com petitie. Tot nu toe speelde het corps in de A-klasse. De hoge score die het

| de Vlissinger | pagina 15

Rommelmarkt - Blue Spirit Drum Bugle corps houdt 11 april een overdekte rommelmarkt vanaf 8 uur op het parkeerterrein bij de molen Ons Genoegen aan de J.H. Huysenstraat in Middelburg-zuid. ... Bugle Corps - Zaterdag 11 april houdt Blue Spirit Drum Bugle Corps vanaf 8 uur een overdekte rommelmarkt bij molen Ons Ge-

| de Vlissinger | pagina 15

Loterij - De familie de Vries uit Middelburg is de winnaar van de hoofdprijs, een Gazelle fiets in de jubleumloterij van het Blue Spirit Drum Bugle Corps. Het corps viert haar 10-jarig bestaan. De

| de Vlissinger | pagina 15

Bugle - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg is uitgeno digd voor een optreden tijdens een internationaal folklore- festival dat deze zomer wordt ge houden in de Zuidfranse plaats Montréjeau ... . Blue Spirit is in de zomer van 1991 al een week te gast geweest bij de organisatie van dat internationale festijn. Het corps verzorgde toen de comple te muzikale omlijsting van het festival en oogstte

| de Vlissinger | pagina 15

. Om half een houdt Blue Spirit een muzika le rondgang door Gapinge waarna de bal lonnen worden opgelaten. Vanaf 14 uur kan iedereen 'van 13 tot 88 jaar' deelne men aan de middagspelen. Om 20 uur worden

| de Vlissinger | pagina 15

lichaamstherapeute A. Nederlof (01184-67542), 10 u. Winkelcentrum Vliss ingen, mars en optredens Blue Spirit Drum Bugle Corps, tussen Kleine Markt en Scheldeplein, 14.30 u. Rijnstraat 25 Oost-Sou burg, contactmiddag ... heeft een Ameri kaans karakter en begint om 20.45 uur. Aan de wedstrijd doen zeven verenigingen mee, waaronder het Drum Corps Blue Spirit, het Juliana Drum Bugle Corps en het Junior Drum Corps Johan Friso