Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 1

Er wordt deze dag opgetre den door de volgende vereni gingen: Jong Excelsior, Drumkorps Baam, In Aethe- re Musica, Jong Avalance, Johan Friso, Jong Beatrix, Blue Spirit, Juliana en Jong Jubal.

| Scheldebode | pagina 1

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG- Het drum en bugle corps 'Blue Spirit' houdt op zaterdag 11 april een rom melmarkt bij het clubgebouw in Middelburg-Zuid van 's morgens acht tot 's middags drie uur.

| Scheldebode | pagina 1

Eerste prijs Blue Spirit ... MIDDELBURG - Blue Spirit is zaterdag natio naal kampioen geworden. Met een score van 65 pun ten liet het drum- en bugle corps de concurrentie ach ter zich.

| Scheldebode | pagina 1

Blue Spirit wint kampioenschap ... MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft afgelopen zaterdag de Nederlandse kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A-Class gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen behaalde Blue

| Scheldebode | pagina 1

Vervolgens is er ieder heel uur een demonstratie. Om 11.00 uur geven de leden van het Jeugd Rode Kruis een staaltje van hun kunnen ten beste, om 12.00 uur treedt de band 'Blue Spirit op, gevolgd door

| Scheldebode | pagina 1

Tweede plaats voor Blue Spirit ... Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag tijdens de eerste voorronde van de Nederlandse kampioenschappen in Culemborg de tweede plaats bereikt in de A-class. Blue Spirit kreeg 35

| Scheldebode | pagina 1

Brons voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag in IJmuiden, tijdens een voorron de voor het Nederlands kampioenschap, de derde plaats bereikt in de A-Class. Blue Spirit

| Scheldebode | pagina 1

Weer eremetaal voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Het gaat Blue Spirit voor de wind. Vori ge week wonnen zij goud, dit weekend werd het zilver in de wacht gesleept tijdens de na tionale drum bugle corps kampioenschappen in Nijme gen.

| Scheldebode | pagina 1

Blue Spirit wint voorronde ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg heeft afgelopen zaterdag in het Noordhollandse Hui zen de eerste landelijke voorronde in de A-klas van de drum bugle korps kampioenschappen

| Scheldebode | pagina 1

Weer goud voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Het Blue Spirit Drum Bugle Corps is weer eens in de prijzen geval len. Maar dit keer niet met het korps als geheel maar met de individuele leden.

| Scheldebode | pagina 1

respectievelijk de titel in de cadet-class (jeugdklasse) en de corps-syle class (senioren). Blue Spirit uit Middelburg behaalde in de open class (seniorenklasse) een vierde plaats. Binnenkort geven de Juliana

| Scheldebode | pagina 3

Blue Spirit viert 15-jarig bestaan ... MIDDELBURG - Het muziekkorps Blue Spirit inert opl no vember haar 15-jarig bestaan. De vereniging heeft in samen werking met de Stadsschouwburg een zeer gevarieerd program ma opgezet. Behalve van

| Scheldebode | pagina 5

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG - Zaterdag 14 april om acht uur houdt Drumcorps Blue Spirit haar eerste rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid.

| Scheldebode | pagina 5

Donderdag 19 september om zeven uur maakt het Drumkorps Blue Spirit een mars door de stad met als eindpunt de winkel van V&D. Het Middelburgs Muziekorps geeft donderdag 19 september een concert op de

| Scheldebode | pagina 5

door showcorps Excelsior uit Goes, het drum- corps Blue Spirit uit Middel burg, het Junior Drumcorps Johan Friso en Juliana's Drum Bugle Corps, ook uit Middelburg.

| Scheldebode | pagina 5

BLUE SPIRIT - Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 17 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' aan de J.H. Huyssenstraat. De markt duurt van

| Scheldebode | pagina 5

natuurlijk aan het begin van de stoet hoog te paard, gevolgd door de Paardenpieten vën ma nege 'De Eendracht', de paar dentram en drum- en bugle- corps 'Blue Spirit'. Ook de 'Dikkuh Nekkuh Bent

| Scheldebode | pagina 5

organiseerd door Drum Corps Holland en begint om 19.00 uur. In de hoofdklasse is Blue Spirit Middelburg te zien en te horen, in de tweede klasse Juliana Middel burg.

| Scheldebode | pagina 6

MIDDELBURG - Het nieuwe jeugd-muziekkorps The Blue Spirit Cadets (leef tijdsgroep van 8 tot 14 jaar) verleent zaterdag 23 mei medewerking aan een op tocht van Unicef.

| Scheldebode | pagina 7

De blazers van Arne's Genoe gen spelen om 7.45 uur de re veille vanaf de kerktoren. Daarna luiden om 8 uur de klokken van het carillon. Wie dan nog niet wakker is wordt door Blue Spirit uit bed gebla-

| Scheldebode | pagina 7

chut neys, kinderspelen en een lote rij. Ook zijn er optredens van de North Sea Square Dancers en de Blue Spirit Showband.Om 16 uur is er een Parachutisten show. Om 17.30 is het afgelo pen.

| Scheldebode | pagina 7

BLUE SPIRIT - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft tij dens een muziekfestival in Lelystad de hoogste A-class score van dit seizoen behaald, namelijk 59. Tot die tijd stond Juliana uit Middelburg

| Scheldebode | pagina 8

UNIFORMEN Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 1 oktober van 8 tot 16 uur op het parkeerterrein bij de molen Ons Genoegen aan de Huyssenstraat in Middelburg haar jaarlijkse

| Scheldebode | pagina 8

Juliana en Blue Spirit gaan samen verder ... MIDDELBURG - De muziekverenigingen Juliana en Blue Spirit hebben besloten om gezamenlijk verdei- te gaan. Begin volgend jaar worden beide clubs samengevoegd onder de naam Juüana Korpsen Middelburg

| Scheldebode | pagina 9

Aan dit evenement doen de volgende zeven korpsen mee: Johan Friso Middel burg, Jong Excelsior Goes, Blue Spirit Middelburg, Juliana Middelburg, Ex celsior Goes, Avant Courir Eemnes en Jubal uit Dor

| Scheldebode | pagina 9

MIDDELBURG - De Stich ting Drum Corps Holland houdt, in samenwerking met Blue Spirit drum bugle corps, een winterguard con test. Deze vindt plaats op za terdag 1 februari in de Kruit- molen. De

| Scheldebode | pagina 9

Blue Spirit, Drum and Bugle Corps, houdt ene grote rommelmarkt op zaterdag 11 april bij hun clubge bouw de molen Ons Genoegen in Middelburg-Zuid van 8.00 tot 15.00 uur. Deze rommelmarkt staat in het

| Scheldebode | pagina 9

The Sea Sound Singers, Me- dioborgum, De Hayman, Blue Spirit en de eerder genoemde Johnny and the Sukkels. De organisatie heeft verschil lende 'blokken' gemaakt waarbij de bezoekers steeds meerdere

| Scheldebode | pagina 9

de drum corpsen 'Blue Spirit' en 'Johan Friso'gewekt om Koninginne dag te vieren. Tegen tienen kie zen duiven het luchtruim voor een "lokale vitesse vlucht". Om kwart voor elf wordt met een Frans

| Scheldebode | pagina 9

DANSDAG - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg houdt op zaterdag 28 december een Open Dansdag. De hele dag zullen in de Spiegelzaal van sportcomplex De Kruitmolen in Middelburg ... dansdemonstraties gegeven. Onder leiding van Stephan Hendrikse, verbonden aan de Dansacademie Lucia marthas en actief in viverse televisie showballets, zullen de color guards van het Blue Spirit A-corps van het

| Scheldebode | pagina 9

BLUE SPIRIT ... Het Blue Spirit Drum Bugle Corps Middelburg heeft de tweede prijs behaald op het we reld-muziekconcours in Kerk- rade. Het korps scoorde 76 pun ten in de hoogste divisie van de showwedstrijden, goed

| Scheldebode | pagina 9

Mini-markt van Blue Spirit ... MIDDELBURG - Zaterdag 11 oktober houdt Blue Spirit Drum Bugle Corps een mini-markt bij .verenigingsgebouw Ons Ge noegen aan de J. Huyssenstraat in Zuid. Er zijn vanaf 08.30 uur allerlei spulletjes te

| Scheldebode | pagina 10

Het zit wel goed met The Blue Spirit Cad ets. Het jeugd-mu- ziekkorps, onderdeel van Blue Spirit, telt nu bijna dertig leden en heeft al een aantal optredens voor het nieuwe seizoen ge boekt. ... Blue Spirit Cadets

| Scheldebode | pagina 11

Blue Spirit 25 jarig ... MIDDELBURG - Precies op de eerste verjaardag zal Drumcorps Blue Spirit zich presenteren aan het Middel burgs publiek. Zaterdag 29 ok tober rond drie uur zullen de jonge leden van dit korps hun muziek

| Scheldebode | pagina 11

Op het programma staan ondermeer een optreden van het Middelburgse drum- en buglecorps Blue Spirit, een enorme rommel- en kleding- markt, een rad van avontuur, poppenspel van Saar den Hol lander, een

| Scheldebode | pagina 11

met muzikale begeleiding. De optocht eindigt op de markt met een muzikale show door Johan Friso, Blue Spirit en Juliana. In Alassio speelt de Story Ville Jazzband, om 21.00 uur.

| Scheldebode | pagina 11

BLUE SPIRIT - In Middelburg en Goes geeft Blue Spirit Drum Bugle Corps morgenavond optredens. De parade met aan sluitend een optreden op de Markt in Middelburg begint om 20.30 uur. Een uur eerder is ... Blue Spirit Bugle Corps te zien in Goes. Het programma 'Classic Rock' bestaat uit muzieknum mers van de hardrockband 'Unity' en de 'Rolling Stones'. VERMAGEREN - Thuiszorg Walcheren organiseert dit

| Scheldebode | pagina 13

grote muzikale show begint om 19.45 uur op de markt Muzikale medewerking verlenen Ju liana D.C., Johan Friso, MTV '69, de Euroband, Blue Spirit en Onda uit Nieuwland.

| Scheldebode | pagina 13

Blue Spirit - De Middelburgse muziekvereniging Blue Spirit viert deze maand haar vijfjarig bestaan. Blue Spirit is een naar Amerikaans voorbeeld opgezet showcorps dat al vele optredens in binnen- en

| Scheldebode | pagina 13

Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit orga niseert op zaterdag 11 april haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze groots opgezette en tevens overdekte rommelmarkt van Middelburg wordt gehouden op het