Krantenbank Zeeland

HomeSearch

423 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

zal van een afstandje niet zien dat er iets anders is aan de zeilen van de Blue Spirit. Toch is dat het geval: ze zijn niet van geweven polyesterga ren gemaakt, zoals alle an dere zeilen, maar van herge ... kan wel kloppen, blijkt uit de uiteenzetting van milieu-coördinator J. R. Oostra van kunststofprodu cent Wavin. Voor de zeilen van de Blue Spirit is name lijk dezelfde kunststoffolie gebruikt als voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

school, verbon den aan het zeehospitium Zonneveld. Voor de muzikale opening tekende het drum- en bugelkorps Blue Spirit uit Middelburg. ... De voorzitter van dit korps, de heer A. Davidse, overhandigde namens Blue Spirit een envelop met inhoud, als eer ste aanzet voor de actie. Hierna ver spreidden de vele aanwezigen zich over de gehele

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Eerste prijs voor Blue Spirit ... MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Buglekorps uit Mid delburg heeft zaterdag in het Noordhollandse Huizen tijdens de eerste landelijke voorronde van de drum bugle corps kampioenschappen de eerste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Blue Spirit wint eerste prijs ... LELYSTAD - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag tijdens de eerste voorronde van de Drum Corps Holland Kampioenschappen in Lelystad de eerste prijs in de A- Class gewonnen. Het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

MIDDELBURG - Blue Spirit Bugle Corps uit Mid- elburg promoveert naar de loofdklasse van de Drum Corps competitie. Tot nu toe wam het corps uit in de A- ,!lass. De hoge score van Blue I, ipirit ... tijdens de eerste voorron- le voor de landelijke kam- lioenscliappen, gehouden op 15 in Lelystad, maakte dui- lelijk dat Blue Spirit zich kan neten met de corpsen die in de j loofdklasse, de zogenaamde 'O

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Arnekanaal, er werd touw geklommen over dit water, parachutisten maakten sprongen vanuit een sportvliegtuigje en het drumkorps Blue Spirit gaf een show. De feestelijkheden, die in de middaguren werden gehouden ... Een hoogtepunt was zaterdagmiddag de show van het drumkorps Blue Spirit uit Middelburg. Voor dit korps was het optreden in Arnemuiden hel eerste officiële vertoon voor het pu bliek. Vorig jaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Verschillende oude legervoertuigen van Keep them Rolling waren opge steld op het plein en er waren optre dens van de Big Band Blue Jeans, de blaaskapel Juliana en Blue Spirit Aan het slot van de ... Dichte rijen bezoekers waren zater dagavond ook getuige van de taptoe, die drie muziek-ensembles vanaf 20.00 uur verzorgden op de Markt, ter gele genheid van de 5 mei viering. Blue Spirit, de Schotse

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Blue Spirit uit Middelburg tijdens het optreden in Zoutelande. ... in de wacht. Als vierde eindigde Excelsior uit Goes. Een ande re Zeeuwse deelnemer, Blue Spirit uit Middelburg eindigde op een laatste, negende, plaats. Showband Rust Roest uit Zierikzee verzorgde een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Eerste plaats Blue Spirit ... MIDDELBURG - Het MicT burgse Drum Bugle C Blue Spirit heeft zaterda;,n Huizen een eerste plaats haald tijdens de eerste landr ke wedstrijd '92 van de n;en nale Stichitng Drumcorps 's' land.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

MIDDELBURG - Het drum- en bugle- korps 'Blue Spirit' uit Middelburg heeft zaterdag tijdens het eerste con test in Leeuwarden de achtste plaats behaald. ... Door dit succes konden de Middel burgse muzikanten deelnemen aan de finale. Ook daarin boekte 'Blue Spirit' een goed resultaat. Zij schoven zelfs op naar de zevende plaats. Het resul taat van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

plein klaar om jullie allemaal te zien langskomen. Medewerking verlenen de korpsen van MTV'69,. Blue Spirit, Juliana en Johan Friso, ... 19.30 uur Mini-concert op de markt door het jeugd orkest van de Chr. Brassband Onda-Middelburg. 20.30 uur Wervelende muzikale show verzorgd door de korpsen van Juliana, Johan Friso, Blue Spirit en