Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Faam | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Faam | pagina 1

versum. Jubal uit Dordrecht. Blue Spirit uit Middelburg. Oranje Nassau uit Vlissingen. DIO uit Dordrecht. Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg, Jong Leven uit Bruns- sum. De

| de Faam | pagina 1

Rondgang door de buurt met ver sierde fietsen. Medewerking door drumband Bluè Spirit (9.30 uur). Kinderspelen aan de Oude Werfstraat (10-12 uur). Zeskamp. Inschrijven vanaf 10 uur in het buurthuis

| de Faam | pagina 1

De bands die vanaf 19 uur het wedstrijdterrein van de Hooge Hilt betreden zijn: Blue Spirit uit Middelburg, The Freeliners uit Antwerpen, Rust Roest uit Zierik-

| de Faam | pagina 1

8.55 uur Vertrek optocht. Muzi kale begeleiding door Drum- en Buglecorps Blue Spirit en Arne's Genoegen. Vetrekpunt op het plein Schorerstraat/ Ooststraat. ... 19.15 uur Ballonnenoptocht met medewerking van de korpsen Johan Friso, Juliana en Blue Spirit.

| de Faam | pagina 1

ra, Johan Friso, Inter Scaldis Pipes and Drums, Onda, Julia na en Blue Spirit hun mede werking verlenen. Het traditio nele Oranjebal wordt vanaf 20.30 uur gehouden in Café Alassio. Jongeren kunnen te

| de Faam | pagina 1

Walcherse bands hebben goede herinneringen aan het Wereld Muziek Concours in het Limburgse Kerkrade. Blue Spirit behaalde er een tweede prijs en Juliana drum bugle corps uit Middelburg kwam vorige

| de Faam | pagina 1

Jubileum Blue Spirit ... Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg viert zaterdag 1 november zijn vijftiende ver jaardag. Dat gebeurt in de Stadsschouwburg in Middelburg met een avondvullend theater showprogramma. Een

| de Faam | pagina 1

Het corps bestaat uit twintig leden en het is de bedoeling dat het nog groter wordt. The Blue Spirit Cadets wer den opgericht om de grote toeloop van jonge leden bij Blue Spirit in te dammen. De ... The Blue Spirit Cadets.

| de Faam | pagina 2

di. 30, Buurthuis Aldegonde, Westerzicht 11.15u. 386, KONINGINNEDAG MET O.A. OPTOCHT MET VERSIERDE FIET SEN M.M.V. DRUM BUGLE CORPS "BLUE SPIRIT", KINDERSPELEN, JEUGD ZESKAMP, OPTREDEN V/D BAND "JEUK

| de Faam | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Faam | pagina 5

19.15 uur: Dit jaar is er weer een ballonnenoptocht door de bin nenstad, die op de Markt zal star ten. Onder muzikale begeleiding van Blue Spirit en Juliana voert de tocht door de binnenstad en door ... 20.00 uur: Door dc muziekkorp sen Juliana, Jöhan Friso en Blue Spirit, zal een muzikale.show op dc Markt gepresenteerd worden. 20.30 uur: Voor die mensen die aan het eind van de koninginne dag nog

| de Faam | pagina 5

18.45 uur. In een kraam op de Markt zullen ballonnen voor de optocht worden uitgedeeld. 19.15 uur. Start ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht ... 20.00 uur. Muzikale show op de Markt door de korpsen "Johan Fri- so". "Juliana" en "Blue Spirit". 21.30 uur. De avond wordt lang zaam opgebouwd en het optreden "Wolf Clan Sister" zorgt voor een

| de Faam | pagina 6

U bent van harte welkom op de Heropening die verricht wordt door Burgemeester C. RUTTEN op Zaterdag 10 november om 11.00 uur onder muzikale begeleiding van Drumband "Blue Spirit".

| de Faam | pagina 7

Het Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt zaterdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen 'Ons Genoegen' in Middelburg- Zuid. De opbrengst van de markt, die voor de eerste

| de Faam | pagina 7

Drumcorps Blue Spirit in Mid delburg houdt zaterdag 13 april een grote rommelmarkt bij het clubgebouw, de molen 'ons Ge noegen' in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de verkoping is be stemd voor de

| de Faam | pagina 7

.00 uur: Feeste lijke kinderoptocht met défilé. Vertrekpunten in de Stromenwijk, (Blue Spirit), Griffioen (MTV'69), Magistraatwijk en Dauwendaele (Euroband), Klarenbeek (Sint- ... onder meer touwtrekken, mastklimmen, kruiwagenrace en zeephelling. Voor vier uur staat een muzikale show van "Blue Spirit" op de rol en om vijf uur start een grote preslatieloop die samen met Dynamo '70

| de Faam | pagina 7

Het gaat hier om: Tamboer en Pijperkorps St. Joris. Tamboer en Trompetterskorps M.T.V. 69, Drumkorps Juliana, Drumkorps Johan Friso, Euroband Middel burg en Drumkorps Blue Spirit. Elk van deze

| de Faam | pagina 7

De stichtin Drum Corps Holland houdt in samenwerking met Blue Spirit drum en bugle corps een winterguard contest in de Kruit- molen te Middelburg. Tijdens dit showgebeuren kunnen de korpsen zich

| de Faam | pagina 7

Rommelmarkt - Het drum bugle corps Blue Spirit houdt op zaterdag 5 november een over dekte rommelmarkt op het par keerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid. De aanvang is

| de Faam | pagina 7

5e Zeeuwse Rivièra Festival, met o.a. de volgende korpsen uit Zeeland: Johan Friso, Julia na, Excelsior, Blue Spirit en Rust Roest, verder nog Jubal en Jong Jubal uit Dordrecht.

| de Faam | pagina 7

Het Middelburgse Blue Spirit Drum Bugle Corps is zaterdag 3 oktober bij de finales van Drumcorps Holland nationaal kampioen geworden in de A- classe. Het concours werd ge houden in Nijmegen. ... . Blue Spirit voert het winnende programma nog één keer uit op 14 oktober voor de kinderen van Tsjernobyl. Het optreden wordt gehouden in Oostkapelle.

| de Faam | pagina 7

Zeeuws feestje - De landelij ke drumcorps wedstrijd die za terdag werd gehouden in Utrecht, is uitgelopen op een Zeeuws feestje. Zowel Juliana Drum Bugle Corps als Blue Spirit Drum Bugle Corps uit ... Middelburg wisten eremetaal te halen in de A-class. Juliana werd eerste, Blue Spirit haalde de derde plaats. Het junior drumcorps Johan Friso was minder succesvol. Hoewel het corps de tweede plaats haalde

| de Faam | pagina 8

20:00 uur Muzikale show op de Markt door de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit". ... 19:15 uur Start ballonnenop- tocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begeleiden. De route start vanaf de Markt en gaat via de Lange Delft, Koorkerkstraat

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit ... Precies op de eerste verjaardag zal Drumkorps Blue Spirit zich pre senteren aan hei Middelburgs pu bliek. Op zaterdag 29 oktober rond 3 uur laten de jonge leden van dit korps hun muziek horen op de

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit kanjer van een gezelschap ... 13.00 - 13.20 The Scaldis Squares 13.20 - 13.45 The Sea Sound Singers 13.45 - 14.00 Medioburgum 14.20 - 14.50 Blue Spirit

| de Faam | pagina 9

Kampioen - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middel burg heeft zaterdag de Neder landse Kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A- Klasse gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen ... behaalde Blue Spirit de titel voor het twee de achtereenvolgende jaar. Het corps sleepte ook de eerste prijs voor het onderdeel percussion in de wacht en werd daarmee de beste slagwerkgroep van Zee land.

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit wint eerste nationale voorronde ... Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft afgelopen zaterdag, 10 juni, de eerste landelijke voorronde van de drum bugle corps kampioenschappen in de A- Class gewonnen. Het corps behaalde

| de Faam | pagina 11

Bruun Kuijt Wivineke van Gro ningen, 'Ada en Evert', 20 uur. Markt, Middelburg; Blue Spirit Drum Bugle Corps, 20 uur. 't Beest, Goes; De Roovers, 'Pro ject Lenz', 20.30 uur.

| de Faam | pagina 11

Blue Spirit - Na de succesvolle 'Classic Rock' show heeft het instructieteam van Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg een nieuw muzikaal pro gramma aangekondigd Het pro gramma is getiteld

| de Faam | pagina 13

Blue Spirit Drum and Bugle Corps in Middelburg heeft geld nodig om de muzikale jeugdleden van 12 tot en met 21 jaar wat meer 'ruim te' te geven. Daartoe houdt zij op zaterdag 11 april weer de

| de Faam | pagina 13

Blue Spirit met tweede muziekkorps de straat op ... Marching Showband Blue Spirit luidt de klinkende naam van het nieuwe muziekkorps dat onder de paraplu van de Middel burgse muziekvereniging Blue Spirit sinds 1 september een ge ducht toontje

| de Faam | pagina 13

Sauna Middelburg, gevestigd aan de Dam 45, werd afgelopen weekend feestelijk geopend door burgemeester Chris Rutten. Dat gebeurde met muzikale on dersteuning van Blue Spirit, 's Middags was het open ... Blue Spirit zorgde voor muzikale omlijsting.