Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

majoretten) treden op: showbrassband Thalita uit Vlaar- dingen en drum buglecorps Blue Spirit uit Middelburg. Thalita be staat 33 jaar en begon als meisjes drumband (Thalita betekent dan ook 'meisje'). In tien ... eigen composi ties van de bandmaster. Blue Spirit behoort tot de grote namen. Het korps werd in '92, '93 en '95 natio naal kampioen in de A-klasse van drumcorps Holland en won prijzen voor best brass

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

tussen de brandstofpomp en dat bleek niet zo eenvoudig te repare ren. Verder kwam deze special dan ook niet meer in actie. Maar brul lend met zijn twee motoren zorgde Blue Spirit voor voldoende spekta kel ... dere, opgevoerde exemplaren wa ren, maar gewone tractoren. Het was de bedoeling dat tussen elke klasse twee zogenaamde 'specials' een demonstratie van hun kunnen zou den geven. De zwaar opgevoerde Blue