Krantenbank Zeeland

HomeSearch

10 resultaten gevonden

| Bevelander | pagina 9

Zaterdag 12 april is er tussen acht en drie uur een rommel markt bij Molen "Ons Genoe gen” te Middelburg-Zuid, waar het Blue Spirit Drum Bugle Corps gevestigd is. Er zijn te vens oliebollen en wafels

| Bevelander | pagina 11

Voor de derde keer wordt in spor thal ’De Kruitmolen’ in Middel burg door de Stichting Drum Corps Holland in samenwerking met Blue Spirit drum bugle corps, een winterguard contest georganiseerd

| Bevelander | pagina 13

Taptoe op het parkeerterrein bij de jachthaven door Rode Kruis band uit den Haag. Mozart uit Yerseke, Blue Spirit uit Middel burg en de Show Girls uit 's- Heerenhoek. Met prijsuitreiking door

| Bevelander | pagina 13

Drumcorps Blue Spirit uit Middel burg; D.I.O All Girls Band uit Dor drecht en Showcorps Excelsior uit Goes. Route lampionoptocht: Grote Markt, Lombardstraat, St. Jacobstraat, Grote Kade, Bierka de

| Bevelander | pagina 15

.45 uur, dit in verband met de intocht en het bloemendefilé, dat om 19.30 uur vertrekt vanaf het Bastion te Veere. Deze in tocht zal muzikaal worden bege leid door het drum bugle corps Blue Spirit uit

| Bevelander | pagina 23

Op zaterdag 11 april a.s. zal Blue Spirit Drum and Bugle Corps weer een grote rommel markt houden bij hun clubge bouw, de molen ”Ons Genoe gen” in Middelburg-Zuid van 8.00 tot 15.00 uur. Deze rom ... melmarkt staat in het teken van het 5-jarig bestaan van het Corps. Blue Spirit Drum and Bugle Corps is een vooruitstre vende vereniging die door aller lei acties voldoende financiële middelen probeert te