Krantenbank Zeeland

HomeSearch

702 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Vlissinger | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Faam | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Vlissinger | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland. Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Show band Vlissingen, Oranje Nassau Vlissingen ... Swift. Muziekkorpsen Abdijplein 1. Blue Spirit (woning commissa ris). 2. Juliana (terrds), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham. 4. Blue Jeans.

| de Faam | pagina 1

versum. Jubal uit Dordrecht. Blue Spirit uit Middelburg. Oranje Nassau uit Vlissingen. DIO uit Dordrecht. Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg, Jong Leven uit Bruns- sum. De

| de Vlissinger | pagina 1

In Vlissingen treft een groot aan tal korpsen elkaar dat gerekend kan worden tot de absolute top in Nederland. De deelnemende ge zelschappen zijn: Beatrix uit Hil versum, Jubal uit Dordrecht. Blue ... Spirit uit Middelburg, Oranje Nassau uit Vlissingen, DIO uit Dordrecht, Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg. Jong Leven uit Bruns- sum. De Pijpers uit Vlaardingen. Oranje uil

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

.00 uur. Film 'Het gebeurde in het Westen', 'De Halve Maan', 21.45 uur. Rondgang van de Showband Blue Spirit door Domburg, 19.30 uur, gevolgd door een optreden op het oude sportveld bij de molen, 20.00 uur

| Scheldebode | pagina 1

Er wordt deze dag opgetre den door de volgende vereni gingen: Jong Excelsior, Drumkorps Baam, In Aethe- re Musica, Jong Avalance, Johan Friso, Jong Beatrix, Blue Spirit, Juliana en Jong Jubal.

| Scheldebode | pagina 1

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG- Het drum en bugle corps 'Blue Spirit' houdt op zaterdag 11 april een rom melmarkt bij het clubgebouw in Middelburg-Zuid van 's morgens acht tot 's middags drie uur.

| de Faam | pagina 1

Rondgang door de buurt met ver sierde fietsen. Medewerking door drumband Bluè Spirit (9.30 uur). Kinderspelen aan de Oude Werfstraat (10-12 uur). Zeskamp. Inschrijven vanaf 10 uur in het buurthuis

| de Faam | pagina 1

De bands die vanaf 19 uur het wedstrijdterrein van de Hooge Hilt betreden zijn: Blue Spirit uit Middelburg, The Freeliners uit Antwerpen, Rust Roest uit Zierik-

| Scheldebode | pagina 1

Eerste prijs Blue Spirit ... MIDDELBURG - Blue Spirit is zaterdag natio naal kampioen geworden. Met een score van 65 pun ten liet het drum- en bugle corps de concurrentie ach ter zich.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

De eilandelijke muziekdag wordt afgesloten met een op treden van Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg. Dit gezelschap werd opgericht in 1982 en treedt op in zowel binnen- als buitenland. Het ... there ge speeld. Het Blue Spirit Drum Bugle Corps stort zich dan vervolgens in Easy Livin' van de rockformatie Uriah Heep, met daarin verwerkt een eigen gearrangeerde drumsolo. Het concert wordt

| Scheldebode | pagina 1

Blue Spirit wint kampioenschap ... MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft afgelopen zaterdag de Nederlandse kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A-Class gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen behaalde Blue

| Scheldebode | pagina 1

Vervolgens is er ieder heel uur een demonstratie. Om 11.00 uur geven de leden van het Jeugd Rode Kruis een staaltje van hun kunnen ten beste, om 12.00 uur treedt de band 'Blue Spirit op, gevolgd door

| Scheldebode | pagina 1

Tweede plaats voor Blue Spirit ... Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag tijdens de eerste voorronde van de Nederlandse kampioenschappen in Culemborg de tweede plaats bereikt in de A-class. Blue Spirit kreeg 35

| Scheldebode | pagina 1

Brons voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag in IJmuiden, tijdens een voorron de voor het Nederlands kampioenschap, de derde plaats bereikt in de A-Class. Blue Spirit

| Scheldebode | pagina 1

Weer eremetaal voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Het gaat Blue Spirit voor de wind. Vori ge week wonnen zij goud, dit weekend werd het zilver in de wacht gesleept tijdens de na tionale drum bugle corps kampioenschappen in Nijme gen.

| de Faam | pagina 1

8.55 uur Vertrek optocht. Muzi kale begeleiding door Drum- en Buglecorps Blue Spirit en Arne's Genoegen. Vetrekpunt op het plein Schorerstraat/ Ooststraat. ... 19.15 uur Ballonnenoptocht met medewerking van de korpsen Johan Friso, Juliana en Blue Spirit.

| de Vlissinger | pagina 1

8.55 uur Vertrek optocht. Muzi kale begeleiding door Drum- en Buglecorps Blue Spirit en Arne's Genoegen. Vetrekpunt op het plein Schorerstraat/ Ooststraat. ... 19.15 uur Ballonnenoptocht met medewerking van de korpsen Johan Friso, Juliana en Blue Spirit.

| Scheldebode | pagina 1

Blue Spirit wint voorronde ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg heeft afgelopen zaterdag in het Noordhollandse Hui zen de eerste landelijke voorronde in de A-klas van de drum bugle korps kampioenschappen

| Scheldebode | pagina 1

Weer goud voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Het Blue Spirit Drum Bugle Corps is weer eens in de prijzen geval len. Maar dit keer niet met het korps als geheel maar met de individuele leden.

| Schouwen's Badcourant | pagina 1

Van een geheel andere orde is het op treden op het havenplateau om 21.30 uur van drum bugleband Blue Spirit uit Middelburg. De tweede dag van de Bruse visserijdagen wordt om 22.30 uur afgesloten met

| Scheldebode | pagina 1

respectievelijk de titel in de cadet-class (jeugdklasse) en de corps-syle class (senioren). Blue Spirit uit Middelburg behaalde in de open class (seniorenklasse) een vierde plaats. Binnenkort geven de Juliana

| de Vlissinger | pagina 1

zwarte pieten geteld zijn ver trekt de Sint in optocht naar de Vlissingse binnenstad. De drumband Blue Spirit bege leidt de stoet via de Nieuwen- dijk, Bellamypark, Spuistraat, Coosje Buskenstraat

| de Faam | pagina 1

ra, Johan Friso, Inter Scaldis Pipes and Drums, Onda, Julia na en Blue Spirit hun mede werking verlenen. Het traditio nele Oranjebal wordt vanaf 20.30 uur gehouden in Café Alassio. Jongeren kunnen te

| de Faam | pagina 1

Walcherse bands hebben goede herinneringen aan het Wereld Muziek Concours in het Limburgse Kerkrade. Blue Spirit behaalde er een tweede prijs en Juliana drum bugle corps uit Middelburg kwam vorige

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

majoretten) treden op: showbrassband Thalita uit Vlaar- dingen en drum buglecorps Blue Spirit uit Middelburg. Thalita be staat 33 jaar en begon als meisjes drumband (Thalita betekent dan ook 'meisje'). In tien ... eigen composi ties van de bandmaster. Blue Spirit behoort tot de grote namen. Het korps werd in '92, '93 en '95 natio naal kampioen in de A-klasse van drumcorps Holland en won prijzen voor best brass

| de Faam | pagina 1

Jubileum Blue Spirit ... Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg viert zaterdag 1 november zijn vijftiende ver jaardag. Dat gebeurt in de Stadsschouwburg in Middelburg met een avondvullend theater showprogramma. Een

| de Faam | pagina 1

Het corps bestaat uit twintig leden en het is de bedoeling dat het nog groter wordt. The Blue Spirit Cadets wer den opgericht om de grote toeloop van jonge leden bij Blue Spirit in te dammen. De ... The Blue Spirit Cadets.