Krantenbank Zeeland

HomeSearch

702 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 8

Juliana en Blue Spirit gaan samen verder ... MIDDELBURG - De muziekverenigingen Juliana en Blue Spirit hebben besloten om gezamenlijk verdei- te gaan. Begin volgend jaar worden beide clubs samengevoegd onder de naam Juüana Korpsen Middelburg

| de Faam | pagina 17

Juliana Korpsen - De mu ziekverenigingen Juliana en Blue Spirit uit Middelburg heb ben besloten om gezamenlijk verder te gaan. Begin 1999 wor den de verenigingen samenge voegd onder de naam Juliana

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

MIDDELBURG - De muziek verenigingen Juliana en Blue Spirit uit Middelburg gaan sa men verder. Begin volgend jaar worden de twee samengevoegd tot Juliana Korpsen Middel burg. Door de fusie ontstaat ... Naast de seniorenkorpsen wor den ook de jeugdafdelingen die bij de vereniging horen - Johan Friso en The Blue Spirit Cadets - omgevormd tot één corps. Daar bij blijft de naam Johan Friso gehandhaafd.

| de Faam | pagina 7

Zeeuws feestje - De landelij ke drumcorps wedstrijd die za terdag werd gehouden in Utrecht, is uitgelopen op een Zeeuws feestje. Zowel Juliana Drum Bugle Corps als Blue Spirit Drum Bugle Corps uit ... Middelburg wisten eremetaal te halen in de A-class. Juliana werd eerste, Blue Spirit haalde de derde plaats. Het junior drumcorps Johan Friso was minder succesvol. Hoewel het corps de tweede plaats haalde

| Scheldebode | pagina 10

Het zit wel goed met The Blue Spirit Cad ets. Het jeugd-mu- ziekkorps, onderdeel van Blue Spirit, telt nu bijna dertig leden en heeft al een aantal optredens voor het nieuwe seizoen ge boekt. ... Blue Spirit Cadets

| Scheldebode | pagina 7

BLUE SPIRIT - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft tij dens een muziekfestival in Lelystad de hoogste A-class score van dit seizoen behaald, namelijk 59. Tot die tijd stond Juliana uit Middelburg

| de Faam | pagina 13

Blue Spirit - Blue Spirit drum and bugle corps uit Middelburg heeft zaterdag in Lelystad op een muziekfestival de hoogste A-class score van dit seizoen behaald. Tot nu toe stond het hoogste ... puntenaantal op naam van Juliana uit Middelburg. Blue Spirit verbeterde die score za terdag met ruim zes punten en behaalde in totaal negenenvijftig punten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Hoge score voor Blue Spirit ... LELYSTAD - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middel burg heeft afgelopen weekeinde tijdens een muziekfestival in Lelystad de hoogste A-Class-score van het seizoen behaald. Blue Spirit verbeterde de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

Hoge score voor Blue Spirit ... LELYSTAD - Blue Spirit Drum Bugle Cox-ps uit Middel burg heeft afgelopen weekeinde tijdens een muziekfestival in Lelystad de hoogste A-Class-score van het seizoen behaald. Blue Spirit verbeterde de

| de Faam | pagina 19

Blue Spirit Cadets - Het ... nieuwe muziekcorps The Blue Spirit Cadets heeft een schen king van negenhonderd gulden ontvangen van zangvereniging Koriander uit Middelburg. De zangvereniging houdt wegens een tekort aan leden op

| Scheldebode | pagina 17

Op donderdagavond, na afloop van de weekmarkt, verzorgen het Johan Friso Juni orencorps, het Blue Spirit Drum Bugle Corps en het Juliana Drum en Bugle Corps na een rondgang door de stad een geza

| Scheldebode | pagina 22

Friso Juniorenkorps; Blue Spirit Drum Brugle Korps; 19.30 uur muziek en show op de de Markt. Op de podia: Damplein 19.00 uur Streetfunky's; 19.15 uur Trouble in Paradise; 21.00 uur Groove the

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

MIDDELBURG - Het nieuwe jeugd-muziekkorps The Blue Spirit Cadets uit Middelburg heeft negenhonderd gulden gekregen van zangvereniging Koriander. ... The Blue Spirit Cadets kreeg het geld, omdat het jeugd- korps dit jaar is begonnen en het geld goed kan gebruiken

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

MIDDELBURG - Het nieuwe jeugd-muziekkorps The Blue Spirit Cadets uit Middelburg heeft negenhonderd gulden ge kregen van zangvereniging Ko riander. De zangvereniging houdt op te bestaan wegens een ... Koriander bestond vier jaar. Bij de oprichting had het nog ruim dertig leden maar in de loop dei- jaren slonk dat aantal tot amper' twintig. The Blue Spirit Cadets kreeg het geld, omdat het jeugd

| Scheldebode | pagina 15

BLUE SPIRIT - Het Vlissingse twirlteam 'The Flushing Girls' en het 'Blue Spirit Drum Bugle Corps' zijn op zaterdag 30 mei voor het eerst samen te zien tijdens de Zeeuwse regionale voor ronde van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

VLISSINGEN - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg gaat samenwerken met het Vlissingse twirlteam Flushi ng Girls. Op zaterdag 30 mei houden zij hun eerste gemeen schappelijke voorstelling ... De showdansgroep van Blue Spirit en het twirlteam Flushi ng Girls hebben zich in één dansgroep gevoegd. In deze spe ciaal gechoreografeerde dans moesten de Flushing Girls zich ook in het gebruik van

| Scheldebode | pagina 6

MIDDELBURG - Het nieuwe jeugd-muziekkorps The Blue Spirit Cadets (leef tijdsgroep van 8 tot 14 jaar) verleent zaterdag 23 mei medewerking aan een op tocht van Unicef.

| de Faam | pagina 1

Het corps bestaat uit twintig leden en het is de bedoeling dat het nog groter wordt. The Blue Spirit Cadets wer den opgericht om de grote toeloop van jonge leden bij Blue Spirit in te dammen. De ... The Blue Spirit Cadets.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg begint gratis muzieklessen voor kinderen. De op leiding bestaat uit twaalf lessen over drie maanden waarbij kinderen op een speelse manier ... dat in april begint, wil Blue Spirit kinderen laten zien hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg begint gratis muzieklessen voor kinderen. De op leiding bestaat uit twaalf lessen over drie maanden waarbij kinderen op een speelse manier ... dat in april begint, wil Blue Spirit kinderen laten zien hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg begint gratis muzieklessen voor kinderen. De op leiding bestaat uit twaalf lessen over drie maanden waai'bij kinderen op een speelse ... het px-o- ject dat in april begint, wil Blue Spirit kinderen laten zien hoe leuk het is oxxi met muziek bezig te zijn.

| de Stem | pagina 25

Minitheater - Het Middelburgs Theater speelt 'De Twee Wezen' - Verwerijstraat 53 - 20.30 uur Spirit in het Theater - Diverse mu zikale shows en acts m.m.v. het Blue Spirit Drum Bugle Corps e

| de Faam | pagina 1

Jubileum Blue Spirit ... Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg viert zaterdag 1 november zijn vijftiende ver jaardag. Dat gebeurt in de Stadsschouwburg in Middelburg met een avondvullend theater showprogramma. Een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Deze feestelijke avond wordt gehouden in het kader van het 15-jarig jubileum van het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg. Me dewerking verlenen het Middelburgs Muziek korps, Jazz Dans Joke ... Brogum in Zierikzee staat zaterdagavond met de Julian Sas Band en Blue Spirit in het teken van een blues night (22.00 uur).

| Scheldebode | pagina 15

Blue Spirit al vijftien jaar actief ... liefhebbers vanaf 20.15 uur genieten van Alex d'Electrique met een reprise van hun theatervoorstelling De Comanche. En dan Blue Spirit: zaterdag 1 november in de Middelburgse Stadsschouwburg voor de jubileum

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

MIDDELBURG - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg viert zijn vijftiende ver jaardag op een speciale manier. In de Stads schouwburg wordt zater dag 1 november onder de naam 'Spirit in 't ... werse uit Middelburg, Jubal Drum Bugle Corps uit Dordrecht, to neelvereniging 't Zand uit. Middelburg, uiteraard Blue Spirit zelf en het jeugdcorps The Blue Spi rit Cadets. Alle formaties werken