Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 11

Blue Spirit 25 jarig ... MIDDELBURG - Precies op de eerste verjaardag zal Drumcorps Blue Spirit zich presenteren aan het Middel burgs publiek. Zaterdag 29 ok tober rond drie uur zullen de jonge leden van dit korps hun muziek

| Scheldebode | pagina 5

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG - Zaterdag 14 april om acht uur houdt Drumcorps Blue Spirit haar eerste rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid.

| Scheldebode | pagina 1

Er wordt deze dag opgetre den door de volgende vereni gingen: Jong Excelsior, Drumkorps Baam, In Aethe- re Musica, Jong Avalance, Johan Friso, Jong Beatrix, Blue Spirit, Juliana en Jong Jubal.

| Scheldebode | pagina 9

Aan dit evenement doen de volgende zeven korpsen mee: Johan Friso Middel burg, Jong Excelsior Goes, Blue Spirit Middelburg, Juliana Middelburg, Ex celsior Goes, Avant Courir Eemnes en Jubal uit Dor

| Scheldebode | pagina 5

Donderdag 19 september om zeven uur maakt het Drumkorps Blue Spirit een mars door de stad met als eindpunt de winkel van V&D. Het Middelburgs Muziekorps geeft donderdag 19 september een concert op de

| Scheldebode | pagina 9

MIDDELBURG - De Stich ting Drum Corps Holland houdt, in samenwerking met Blue Spirit drum bugle corps, een winterguard con test. Deze vindt plaats op za terdag 1 februari in de Kruit- molen. De

| Scheldebode | pagina 5

door showcorps Excelsior uit Goes, het drum- corps Blue Spirit uit Middel burg, het Junior Drumcorps Johan Friso en Juliana's Drum Bugle Corps, ook uit Middelburg.

| Scheldebode | pagina 15

(Markt) 20.30 uur Junior Drumkorps Johan Friso (Markt) 20.50 uur Juliana Drum en Buglekorps (Markt) 21.10 uur Drum en Buglekorps Blue Spirit (Markt) van 10 uur tot 21.30 uur Beel dende kunstenaars (podia

| Scheldebode | pagina 11

Op het programma staan ondermeer een optreden van het Middelburgse drum- en buglecorps Blue Spirit, een enorme rommel- en kleding- markt, een rad van avontuur, poppenspel van Saar den Hol lander, een

| Scheldebode | pagina 1

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG- Het drum en bugle corps 'Blue Spirit' houdt op zaterdag 11 april een rom melmarkt bij het clubgebouw in Middelburg-Zuid van 's morgens acht tot 's middags drie uur.

| Scheldebode | pagina 9

Blue Spirit, Drum and Bugle Corps, houdt ene grote rommelmarkt op zaterdag 11 april bij hun clubge bouw de molen Ons Genoegen in Middelburg-Zuid van 8.00 tot 15.00 uur. Deze rommelmarkt staat in het

| Scheldebode | pagina 13

grote muzikale show begint om 19.45 uur op de markt Muzikale medewerking verlenen Ju liana D.C., Johan Friso, MTV '69, de Euroband, Blue Spirit en Onda uit Nieuwland.

| Scheldebode | pagina 13

Blue Spirit - De Middelburgse muziekvereniging Blue Spirit viert deze maand haar vijfjarig bestaan. Blue Spirit is een naar Amerikaans voorbeeld opgezet showcorps dat al vele optredens in binnen- en

| Scheldebode | pagina 9

The Sea Sound Singers, Me- dioborgum, De Hayman, Blue Spirit en de eerder genoemde Johnny and the Sukkels. De organisatie heeft verschil lende 'blokken' gemaakt waarbij de bezoekers steeds meerdere

| Scheldebode | pagina 19

Segeersstraat 14.00 - 17.30 uur Swingfire Jazz Quintet speelt op het Damplein 19.00 - 21.00 uur Door de hele stad zijn er optredens van de mu ziekkorpsen Juliana, Johan Friso en Blue Spirit

| Scheldebode | pagina 13

Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit orga niseert op zaterdag 11 april haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze groots opgezette en tevens overdekte rommelmarkt van Middelburg wordt gehouden op het

| Scheldebode | pagina 1

Eerste prijs Blue Spirit ... MIDDELBURG - Blue Spirit is zaterdag natio naal kampioen geworden. Met een score van 65 pun ten liet het drum- en bugle corps de concurrentie ach ter zich.

| Scheldebode | pagina 5

BLUE SPIRIT - Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 17 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' aan de J.H. Huyssenstraat. De markt duurt van

| Scheldebode | pagina 11

met muzikale begeleiding. De optocht eindigt op de markt met een muzikale show door Johan Friso, Blue Spirit en Juliana. In Alassio speelt de Story Ville Jazzband, om 21.00 uur.

| Scheldebode | pagina 1

Blue Spirit wint kampioenschap ... MIDDELBURG - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft afgelopen zaterdag de Nederlandse kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A-Class gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen behaalde Blue

| Scheldebode | pagina 1

Vervolgens is er ieder heel uur een demonstratie. Om 11.00 uur geven de leden van het Jeugd Rode Kruis een staaltje van hun kunnen ten beste, om 12.00 uur treedt de band 'Blue Spirit op, gevolgd door

| Scheldebode | pagina 1

Tweede plaats voor Blue Spirit ... Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag tijdens de eerste voorronde van de Nederlandse kampioenschappen in Culemborg de tweede plaats bereikt in de A-class. Blue Spirit kreeg 35

| Scheldebode | pagina 13

De zeven deelnemende vereni gingen aan de wedstrijd zijn: Beatrix' Drum Bugle Corps, Hilversum; Blue Wave Drum Bugle Corps, IJmuiden; Drum- coips Blue Spirit, Middelburg; Jubal Drum Bugle Corps

| Scheldebode | pagina 1

Brons voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg heeft zaterdag in IJmuiden, tijdens een voorron de voor het Nederlands kampioenschap, de derde plaats bereikt in de A-Class. Blue Spirit

| Scheldebode | pagina 1

Weer eremetaal voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Het gaat Blue Spirit voor de wind. Vori ge week wonnen zij goud, dit weekend werd het zilver in de wacht gesleept tijdens de na tionale drum bugle corps kampioenschappen in Nijme gen.

| Scheldebode | pagina 8

UNIFORMEN Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 1 oktober van 8 tot 16 uur op het parkeerterrein bij de molen Ons Genoegen aan de Huyssenstraat in Middelburg haar jaarlijkse

| Scheldebode | pagina 7

De blazers van Arne's Genoe gen spelen om 7.45 uur de re veille vanaf de kerktoren. Daarna luiden om 8 uur de klokken van het carillon. Wie dan nog niet wakker is wordt door Blue Spirit uit bed gebla-

| Scheldebode | pagina 7

chut neys, kinderspelen en een lote rij. Ook zijn er optredens van de North Sea Square Dancers en de Blue Spirit Showband.Om 16 uur is er een Parachutisten show. Om 17.30 is het afgelo pen.

| Scheldebode | pagina 1

Blue Spirit wint voorronde ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg heeft afgelopen zaterdag in het Noordhollandse Hui zen de eerste landelijke voorronde in de A-klas van de drum bugle korps kampioenschappen

| Scheldebode | pagina 21

provincies met het hoogste aantal deelnemende korpsen. Juliana uit Middel burg, Blue Spirit uit Vlissingen en Excelsior uit Goes waren en zijn drie bekende namen in de Zeeuwse drum corps-wereld. Het drum corps ... Zaterdag 24 juni nemen de vol gende drum corpsen deel aan het contest in Vlissingen: Johan Friso, Jong Jubal, Jong Avalan- ce, Blue Spirit, Joint Advent ure, Starriders en Jubal. De drum corps

| Scheldebode | pagina 13

Blue Spirit blijft aan kop ... MIDDELBURG Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft in het Noordhollandse Krommenie de voorlaatste voorronde van de nationale drum Bugel kampioenschapen op haar naam weten te schrijven. Met een score van

| Scheldebode | pagina 23

MIDDELBURG Op de laat ste dag van september heeft Blue Spirit Drum Bugle Corps de titel in de wacht ge sleept tijdens de nationale kam pioenschappen in Utrecht. Blue Spirit werd landskampioen in de A ... Een verrassing was de titel niet. Tijdens de vier landelijke voor rondes bleef Blue Spirit de an dere deelnemers steeds ruim voqv Van echte concurrentie

| Scheldebode | pagina 15

Blue Spirit start jeugdkorps ... MIDDELBURG Het Blue Spirit Bugle Corps start een jeugdkorps binnen de vereni ging. Het jeugdkorps zal onder de naam "The Blue Spirit Cad ets" verschijnen en telt nu, bij de start, al zo'n twintig

| Scheldebode | pagina 1

Weer goud voor Blue Spirit ... MIDDELBURG Het Blue Spirit Drum Bugle Corps is weer eens in de prijzen geval len. Maar dit keer niet met het korps als geheel maar met de individuele leden.

| Scheldebode | pagina 9

de drum corpsen 'Blue Spirit' en 'Johan Friso'gewekt om Koninginne dag te vieren. Tegen tienen kie zen duiven het luchtruim voor een "lokale vitesse vlucht". Om kwart voor elf wordt met een Frans

| Scheldebode | pagina 15

Op diezelfde dag houdt ook het Blue Spirit Drum Bugle Corps een rommelmarkt bij de molen Ons Genoegen in Mi- delburg -Zuid. Heeft u nog bruikbare spullen dan komen de medewerkers van Blue Spirit die

| Scheldebode | pagina 13

Eerste prijs Blue Spirit ... MIDDELBURG/LELY STAD In de eerste voorron de van de Drum Corps Holland kampioenschappen heeft Blue Spirit Drum Bugle Corps af gelopen zaterdag in Lelystad de eerste prijs in de A-Class ge wonnen. De

| Scheldebode | pagina 1

respectievelijk de titel in de cadet-class (jeugdklasse) en de corps-syle class (senioren). Blue Spirit uit Middelburg behaalde in de open class (seniorenklasse) een vierde plaats. Binnenkort geven de Juliana