Krantenbank Zeeland

HomeSearch

423 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

MIDDELBURG. - Een aantal Middel burgers heeft onlangs het drumkorps Blue Spirit opgericht. Het belangrijk ste verschil met andere korpsen is het feit dat democratie en inspraak in de statuten van de ... is voor deze contreien toch wel tamelijk uniek te noemen", meent secretaris W. Boel van Blue Spirit.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

een nieuw brandblusapparaat en de verlichting zal worden gerepareerd. Van de molen 'Ons Genoegen' zal het onderste gedeelte opnieuw worden ge voegd. Deze molen wordt verhuurd aan de muziekgroep 'Blue ... Spirit'. Van het bijgebouwtje, dat dienst doet als op slagplaats voor materialen van de plantsoenendienst, worden de goot en de afvoer vervangen. Het voorstel van b en w om deze reparaties te laten uitvoe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

erste optreden Blue Spirit in Arnemuiden ... uitgevoerd Een twintigtal moeders van de muzi kanten heeft de uniformjasjes ge maakt Zij werden voor'de show m de bloemetjes gezel door Blue Spirit- voorzitter Andre Davidse. die tevens een dankwoord sprak tot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Arnekanaal, er werd touw geklommen over dit water, parachutisten maakten sprongen vanuit een sportvliegtuigje en het drumkorps Blue Spirit gaf een show. De feestelijkheden, die in de middaguren werden gehouden ... Een hoogtepunt was zaterdagmiddag de show van het drumkorps Blue Spirit uit Middelburg. Voor dit korps was het optreden in Arnemuiden hel eerste officiële vertoon voor het pu bliek. Vorig jaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

;°fpsBlue Spirit zich na zeven maan- mogelijk gehouden, dat wij nu hier voor het eerst met andere Neder- zouden staan voor de eerste paal en toose korpsen meten Om die reden volgend jaar een nieuwe ... huisvesting ijken de Blue Spirit-leden met vol- hebben voor de sociale dienst. Het «ring op het behaalde resultaat heeft veel moeite gekost, maar het is erig De eerste plaats ging naar toch gelukt", aldus de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt rommelmarkt ... MIDDELBURG Het drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt za terdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' ihet clubgebouw van het drumcorps) in Middelburg-Zuid. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Noordstraat, Markt Deelnemende korpsen: Onda Nieuwland, Juliana Middel burg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St.- Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Showband Vlissmgen, Oran je Nassau Vlissingen; schoolkin deren ... 1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Verschillende oude legervoertuigen van Keep them Rolling waren opge steld op het plein en er waren optre dens van de Big Band Blue Jeans, de blaaskapel Juliana en Blue Spirit Aan het slot van de ... Dichte rijen bezoekers waren zater dagavond ook getuige van de taptoe, die drie muziek-ensembles vanaf 20.00 uur verzorgden op de Markt, ter gele genheid van de 5 mei viering. Blue Spirit, de Schotse

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Een gure wind en een publieke be langstelling die aan de matige kant bleef, bemoeilijkten overdag de optre dens Het zat de acht beste korpsen waaronder Juliana en Blue Spirit uit Middelburg, 's ... prelims' s middags, Jubal uit Dordrecht, achter zich liet. Juliana eindigde op de vierde en Blue Spirit op de vijfde plaats met respectievelijk 44,4 en 42,5 punten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

MIDDELBURG Het Drumcorps Blue Spirit in Middelburg heeft een nieuw instrumentarium aangeschaft. Vrijdagavond, tijdens een feestavond in het kader van het twee-jarig be slaan, vormde de uitreiking van ... ledenaantal van Blue Spirit aanmerkelijk toegenomen. Vooral de slagwerkgroep is drastisch uitgebreid en maakte het noodzake lijk dat er voor deze groep ook nieuwe instrumenten werden aangeschaft. Voor de