Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

.00 uur: Feeste lijke kinderoptocht met défilé. Vertrekpunten in de Stromenwijk, (Blue Spirit), Griffioen (MTV'69), Magistraatwijk en Dauwendaele (Euroband), Klarenbeek (Sint- ... onder meer touwtrekken, mastklimmen, kruiwagenrace en zeephelling. Voor vier uur staat een muzikale show van "Blue Spirit" op de rol en om vijf uur start een grote preslatieloop die samen met Dynamo '70

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 18

De jaarlijkse rommelmarkt van het Blue Spirit Drum- Bugle Corps hoort tot de grootste van Middelburg. Zaterdag 12 april wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij het clubgebouw, de molen 'Ons ... Genoegen' in Middelburg-Zuid. De beurs be gint om 8 uur en duurt tot 15 uur. Leden van Blue Spirit bakken zelf oliebollen en wafels.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 23

„Men denkt nog teveel dat de Color Guard zoiets als de majo retten is", zegt Stephan Hendrik- se, die de promotie-actviteiten van Blue Spirit verzorgt en zelf samen met nog één andere jon gen meedoet ... Wie de Color Guardgroep van Blue Spirit wil komen versterken kan contact opnemen vóór 26 mei 1990) met Stephan Hendrik- se telefoon 01180-11666. De re petities vinden altijd plaats op de vrijdagavond

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 5

19.15 uur: Dit jaar is er weer een ballonnenoptocht door de bin nenstad, die op de Markt zal star ten. Onder muzikale begeleiding van Blue Spirit en Juliana voert de tocht door de binnenstad en door ... 20.00 uur: Door dc muziekkorp sen Juliana, Jöhan Friso en Blue Spirit, zal een muzikale.show op dc Markt gepresenteerd worden. 20.30 uur: Voor die mensen die aan het eind van de koninginne dag nog

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 13

Folklorefeest - Het Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg heeft in het zuidfranse stadje Motrejeau een week lang meegewerkt aan de muzikale be geleiding van een internationaal ... Het Blue Spirit Drum ans Bugle Corps uit Middelburg tijdens één van de 21 optredens tijdens het 32e internationale folklo refeest.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

Het Middelburgse Blue Spirit Drum Bugle Corps is zaterdag 3 oktober bij de finales van Drumcorps Holland nationaal kampioen geworden in de A- classe. Het concours werd ge houden in Nijmegen. ... . Blue Spirit voert het winnende programma nog één keer uit op 14 oktober voor de kinderen van Tsjernobyl. Het optreden wordt gehouden in Oostkapelle.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 9

Kampioen - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middel burg heeft zaterdag de Neder landse Kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A- Klasse gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen ... behaalde Blue Spirit de titel voor het twee de achtereenvolgende jaar. Het corps sleepte ook de eerste prijs voor het onderdeel percussion in de wacht en werd daarmee de beste slagwerkgroep van Zee land.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 15

Bugle - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg is uitgeno digd voor een optreden tijdens een internationaal folklore- festival dat deze zomer wordt ge houden in de Zuidfranse plaats Montréjeau ... . Blue Spirit is in de zomer van 1991 al een week te gast geweest bij de organisatie van dat internationale festijn. Het corps verzorgde toen de comple te muzikale omlijsting van het festival en oogstte

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 13

Aanvang van de ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begelei den. Na overleg met de Commissaris van de Koningin en de burgemeester is er besloten om ... De muzikale show op de Markt zal wor den verzorgd door "Johan Friso", "Blue Spirit" en "Juliana".

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 15

lichaamstherapeute A. Nederlof (01184-67542), 10 u. Winkelcentrum Vliss ingen, mars en optredens Blue Spirit Drum Bugle Corps, tussen Kleine Markt en Scheldeplein, 14.30 u. Rijnstraat 25 Oost-Sou burg, contactmiddag ... heeft een Ameri kaans karakter en begint om 20.45 uur. Aan de wedstrijd doen zeven verenigingen mee, waaronder het Drum Corps Blue Spirit, het Juliana Drum Bugle Corps en het Junior Drum Corps Johan Friso