Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit ... Precies op de eerste verjaardag zal Drumkorps Blue Spirit zich pre senteren aan hei Middelburgs pu bliek. Op zaterdag 29 oktober rond 3 uur laten de jonge leden van dit korps hun muziek horen op de

| de Faam | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Faam | pagina 7

Het Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt zaterdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen 'Ons Genoegen' in Middelburg- Zuid. De opbrengst van de markt, die voor de eerste

| de Faam | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Faam | pagina 1

versum. Jubal uit Dordrecht. Blue Spirit uit Middelburg. Oranje Nassau uit Vlissingen. DIO uit Dordrecht. Excelsior uit Goes, Juliana uit Middelburg, DWS uit Rijnsburg, Jong Leven uit Bruns- sum. De

| de Faam | pagina 7

Drumcorps Blue Spirit in Mid delburg houdt zaterdag 13 april een grote rommelmarkt bij het clubgebouw, de molen 'ons Ge noegen' in Middelburg-Zuid. De opbrengst van de verkoping is be stemd voor de

| de Faam | pagina 7

.00 uur: Feeste lijke kinderoptocht met défilé. Vertrekpunten in de Stromenwijk, (Blue Spirit), Griffioen (MTV'69), Magistraatwijk en Dauwendaele (Euroband), Klarenbeek (Sint- ... onder meer touwtrekken, mastklimmen, kruiwagenrace en zeephelling. Voor vier uur staat een muzikale show van "Blue Spirit" op de rol en om vijf uur start een grote preslatieloop die samen met Dynamo '70

| de Faam | pagina 7

Het gaat hier om: Tamboer en Pijperkorps St. Joris. Tamboer en Trompetterskorps M.T.V. 69, Drumkorps Juliana, Drumkorps Johan Friso, Euroband Middel burg en Drumkorps Blue Spirit. Elk van deze

| de Faam | pagina 7

De stichtin Drum Corps Holland houdt in samenwerking met Blue Spirit drum en bugle corps een winterguard contest in de Kruit- molen te Middelburg. Tijdens dit showgebeuren kunnen de korpsen zich

| de Faam | pagina 18

De jaarlijkse rommelmarkt van het Blue Spirit Drum- Bugle Corps hoort tot de grootste van Middelburg. Zaterdag 12 april wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden bij het clubgebouw, de molen 'Ons ... Genoegen' in Middelburg-Zuid. De beurs be gint om 8 uur en duurt tot 15 uur. Leden van Blue Spirit bakken zelf oliebollen en wafels.

| de Faam | pagina 17

De opening van de familiedag is om tien uur. Het drum- en bugle- corps Blue Spirit uit Middelburg toont zich een half uur lang van zijn beste kant. En na een inlei ding door schooldirecteur R

| de Faam | pagina 13

Blue Spirit Drum and Bugle Corps in Middelburg heeft geld nodig om de muzikale jeugdleden van 12 tot en met 21 jaar wat meer 'ruim te' te geven. Daartoe houdt zij op zaterdag 11 april weer de

| de Faam | pagina 1

Rondgang door de buurt met ver sierde fietsen. Medewerking door drumband Bluè Spirit (9.30 uur). Kinderspelen aan de Oude Werfstraat (10-12 uur). Zeskamp. Inschrijven vanaf 10 uur in het buurthuis

| de Faam | pagina 21

Blue Spirit, Johan Friso en Julia na uit Middelburg, Rust Roest uit Zierikzee en Excelsior uit Goes. Ook uit Duitsland zal er een deel nemer zijn, namelijk de 'Schaum- burger Herolde' uit Stadthagen

| de Faam | pagina 21

hervormde kerk in Sint- Laurens. De excursie staat onder leiding van Richard Struyk. Rommelmarkt - Blue Spirit drum bugle corps uit Middel burg heeft zaterdag 16 april een rommelmarkt op het parkeerter rein

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit kanjer van een gezelschap ... 13.00 - 13.20 The Scaldis Squares 13.20 - 13.45 The Sea Sound Singers 13.45 - 14.00 Medioburgum 14.20 - 14.50 Blue Spirit

| de Faam | pagina 7

Rommelmarkt - Het drum bugle corps Blue Spirit houdt op zaterdag 5 november een over dekte rommelmarkt op het par keerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid. De aanvang is

| de Faam | pagina 7

5e Zeeuwse Rivièra Festival, met o.a. de volgende korpsen uit Zeeland: Johan Friso, Julia na, Excelsior, Blue Spirit en Rust Roest, verder nog Jubal en Jong Jubal uit Dordrecht.

| de Faam | pagina 13

Blue Spirit met tweede muziekkorps de straat op ... Marching Showband Blue Spirit luidt de klinkende naam van het nieuwe muziekkorps dat onder de paraplu van de Middel burgse muziekvereniging Blue Spirit sinds 1 september een ge ducht toontje

| de Faam | pagina 23

„Men denkt nog teveel dat de Color Guard zoiets als de majo retten is", zegt Stephan Hendrik- se, die de promotie-actviteiten van Blue Spirit verzorgt en zelf samen met nog één andere jon gen meedoet ... Wie de Color Guardgroep van Blue Spirit wil komen versterken kan contact opnemen vóór 26 mei 1990) met Stephan Hendrik- se telefoon 01180-11666. De re petities vinden altijd plaats op de vrijdagavond

| de Faam | pagina 6

U bent van harte welkom op de Heropening die verricht wordt door Burgemeester C. RUTTEN op Zaterdag 10 november om 11.00 uur onder muzikale begeleiding van Drumband "Blue Spirit".

| de Faam | pagina 13

Sauna Middelburg, gevestigd aan de Dam 45, werd afgelopen weekend feestelijk geopend door burgemeester Chris Rutten. Dat gebeurde met muzikale on dersteuning van Blue Spirit, 's Middags was het open ... Blue Spirit zorgde voor muzikale omlijsting.

| de Faam | pagina 5

19.15 uur: Dit jaar is er weer een ballonnenoptocht door de bin nenstad, die op de Markt zal star ten. Onder muzikale begeleiding van Blue Spirit en Juliana voert de tocht door de binnenstad en door ... 20.00 uur: Door dc muziekkorp sen Juliana, Jöhan Friso en Blue Spirit, zal een muzikale.show op dc Markt gepresenteerd worden. 20.30 uur: Voor die mensen die aan het eind van de koninginne dag nog

| de Faam | pagina 1

De bands die vanaf 19 uur het wedstrijdterrein van de Hooge Hilt betreden zijn: Blue Spirit uit Middelburg, The Freeliners uit Antwerpen, Rust Roest uit Zierik-

| de Faam | pagina 13

Folklorefeest - Het Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Mid delburg heeft in het zuidfranse stadje Motrejeau een week lang meegewerkt aan de muzikale be geleiding van een internationaal ... Het Blue Spirit Drum ans Bugle Corps uit Middelburg tijdens één van de 21 optredens tijdens het 32e internationale folklo refeest.

| de Faam | pagina 13

Muziek-opleiding - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps Mid delburg begint binnenkort met opleidingen tot het leren bespe len van een blaas- of slagwerk instrument en met een opleiding dans en show met

| de Faam | pagina 17

Amusementshow - Tijdens de rommelmarkt van Blue Spirit op 11 april wordt een grote amuse mentshow gehouden waarvoor deelnemers worden gezocht. Op gave voor 22 maart en inlichtin gen bij John Volk

| de Faam | pagina 7

Het Middelburgse Blue Spirit Drum Bugle Corps is zaterdag 3 oktober bij de finales van Drumcorps Holland nationaal kampioen geworden in de A- classe. Het concours werd ge houden in Nijmegen. ... . Blue Spirit voert het winnende programma nog één keer uit op 14 oktober voor de kinderen van Tsjernobyl. Het optreden wordt gehouden in Oostkapelle.

| de Faam | pagina 15

Loterij - De familie de Vries uit Middelburg is de winnaar van de hoofdprijs, een Gazelle fiets in de jubleumloterij van het Blue Spirit Drum Bugle Corps. Het corps viert haar 10-jarig bestaan. De

| de Faam | pagina 9

Kampioen - Het Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middel burg heeft zaterdag de Neder landse Kampioenschappen van Drum Corps Holland in de A- Klasse gewonnen. In het Goffert Stadion in Nijmegen ... behaalde Blue Spirit de titel voor het twee de achtereenvolgende jaar. Het corps sleepte ook de eerste prijs voor het onderdeel percussion in de wacht en werd daarmee de beste slagwerkgroep van Zee land.

| de Faam | pagina 13

Drumcorps - Het Middelburgse Blue Spirit Drum Bugle Corps heeft een nieuw showrepertoire, waar popmuziek weer de boven toon voert. Het komende seizoen probeert het korps het publiek op de banken te

| de Faam | pagina 15

Bugle - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg is uitgeno digd voor een optreden tijdens een internationaal folklore- festival dat deze zomer wordt ge houden in de Zuidfranse plaats Montréjeau ... . Blue Spirit is in de zomer van 1991 al een week te gast geweest bij de organisatie van dat internationale festijn. Het corps verzorgde toen de comple te muzikale omlijsting van het festival en oogstte

| de Faam | pagina 19

De deelnemende verenigingen aan de open dag zijn de wijkver- enigingen Zuid en Dauwendaele, het Jeugd Rode Kruis, de Kinder boerderij, Stichting Kinderop vang, Speeltuin Meiveld, Blue Spirit, SKW de

| de Faam | pagina 13

Aanvang van de ballonnenoptocht, de korpsen "Johan Friso", "Juliana" en "Blue Spirit" zullen de optocht begelei den. Na overleg met de Commissaris van de Koningin en de burgemeester is er besloten om ... De muzikale show op de Markt zal wor den verzorgd door "Johan Friso", "Blue Spirit" en "Juliana".

| de Faam | pagina 15

. Om half een houdt Blue Spirit een muzika le rondgang door Gapinge waarna de bal lonnen worden opgelaten. Vanaf 14 uur kan iedereen 'van 13 tot 88 jaar' deelne men aan de middagspelen. Om 20 uur worden

| de Faam | pagina 15

lichaamstherapeute A. Nederlof (01184-67542), 10 u. Winkelcentrum Vliss ingen, mars en optredens Blue Spirit Drum Bugle Corps, tussen Kleine Markt en Scheldeplein, 14.30 u. Rijnstraat 25 Oost-Sou burg, contactmiddag ... heeft een Ameri kaans karakter en begint om 20.45 uur. Aan de wedstrijd doen zeven verenigingen mee, waaronder het Drum Corps Blue Spirit, het Juliana Drum Bugle Corps en het Junior Drum Corps Johan Friso