Krantenbank Zeeland

HomeSearch

702 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

MIDDELBURG. - Een aantal Middel burgers heeft onlangs het drumkorps Blue Spirit opgericht. Het belangrijk ste verschil met andere korpsen is het feit dat democratie en inspraak in de statuten van de ... is voor deze contreien toch wel tamelijk uniek te noemen", meent secretaris W. Boel van Blue Spirit.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

een nieuw brandblusapparaat en de verlichting zal worden gerepareerd. Van de molen 'Ons Genoegen' zal het onderste gedeelte opnieuw worden ge voegd. Deze molen wordt verhuurd aan de muziekgroep 'Blue ... Spirit'. Van het bijgebouwtje, dat dienst doet als op slagplaats voor materialen van de plantsoenendienst, worden de goot en de afvoer vervangen. Het voorstel van b en w om deze reparaties te laten uitvoe

| de Faam | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| de Vlissinger | pagina 4

UITSLAG VERLOTING Drumcorps „Blue Spirit" Middelburg. Lotnummers: 1188 - 1250 - 1445 - 1528 - 2863 - 2967 - 3123 - 3257 - 3279 - 3370 - 3743 - 3994 - 4607 - 4945 - 5280 - 5550 - 5806 - 5929. Prijzen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

erste optreden Blue Spirit in Arnemuiden ... uitgevoerd Een twintigtal moeders van de muzi kanten heeft de uniformjasjes ge maakt Zij werden voor'de show m de bloemetjes gezel door Blue Spirit- voorzitter Andre Davidse. die tevens een dankwoord sprak tot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Arnekanaal, er werd touw geklommen over dit water, parachutisten maakten sprongen vanuit een sportvliegtuigje en het drumkorps Blue Spirit gaf een show. De feestelijkheden, die in de middaguren werden gehouden ... Een hoogtepunt was zaterdagmiddag de show van het drumkorps Blue Spirit uit Middelburg. Voor dit korps was het optreden in Arnemuiden hel eerste officiële vertoon voor het pu bliek. Vorig jaar

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

spannende finale moesten de Blue Spirit(Kees de Rijke) en Start- fighter(Wim Harteveld) toen kampen na een volle baan. De Zeeuws-Vlamingen konden hun nederlaag maar moeilijk verwer ken en klaagden over ... sportiviteit. Het wegen zou zonder toezicht gebeurd zijn en bij een defecte versnellingsbak van de Boomer II zou geen hulp gegeven zijn. In het kamp van de Blue Spirit wees men dat van de hand. Er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

;°fpsBlue Spirit zich na zeven maan- mogelijk gehouden, dat wij nu hier voor het eerst met andere Neder- zouden staan voor de eerste paal en toose korpsen meten Om die reden volgend jaar een nieuwe ... huisvesting ijken de Blue Spirit-leden met vol- hebben voor de sociale dienst. Het «ring op het behaalde resultaat heeft veel moeite gekost, maar het is erig De eerste plaats ging naar toch gelukt", aldus de

| de Faam | pagina 9

Blue Spirit ... Precies op de eerste verjaardag zal Drumkorps Blue Spirit zich pre senteren aan hei Middelburgs pu bliek. Op zaterdag 29 oktober rond 3 uur laten de jonge leden van dit korps hun muziek horen op de

| Scheldebode | pagina 11

Blue Spirit 25 jarig ... MIDDELBURG - Precies op de eerste verjaardag zal Drumcorps Blue Spirit zich presenteren aan het Middel burgs publiek. Zaterdag 29 ok tober rond drie uur zullen de jonge leden van dit korps hun muziek

| de Faam | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Vlissinger | pagina 1

organisatie van het concours, dat in sporthal de Kruitmolen wordt gehouden, is in handen van de Stichting Drumcorps Holland in samenwerking met het Middel burgse Drumcorps Blue Spirit.

| de Faam | pagina 7

Het Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt zaterdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen 'Ons Genoegen' in Middelburg- Zuid. De opbrengst van de markt, die voor de eerste

| Scheldebode | pagina 5

Rommelmarkt Blue Spirit ... MIDDELBURG - Zaterdag 14 april om acht uur houdt Drumcorps Blue Spirit haar eerste rommelmarkt op het parkeerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

Drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt rommelmarkt ... MIDDELBURG Het drumkorps Blue Spirit in Middelburg houdt za terdag 14 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' ihet clubgebouw van het drumcorps) in Middelburg-Zuid. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Noordstraat, Markt Deelnemende korpsen: Onda Nieuwland, Juliana Middel burg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St.- Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Showband Vlissmgen, Oran je Nassau Vlissingen; schoolkin deren ... 1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Faam | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland, Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69. St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit. Show band Vlissingen. Oranje Nassau Vlissingen ... Muziekkorpsen Abdijplein .1. Blue Spirit (woning commissa ris), 2. Juliana (terras), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham, 4. Blue Jeans.

| de Vlissinger | pagina 1

Noordstraat. Markt. Deelnemen de korpsen: Onda Nieuwland. Ju liana Middelburg, Tamboerkorps M.T.V. '69, St. Joris, Euroband majoretten; Blue Spirit, Show band Vlissingen, Oranje Nassau Vlissingen ... Swift. Muziekkorpsen Abdijplein 1. Blue Spirit (woning commissa ris). 2. Juliana (terrds), 3. Beeston Pipe Band uit Nottingham. 4. Blue Jeans.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Verschillende oude legervoertuigen van Keep them Rolling waren opge steld op het plein en er waren optre dens van de Big Band Blue Jeans, de blaaskapel Juliana en Blue Spirit Aan het slot van de ... Dichte rijen bezoekers waren zater dagavond ook getuige van de taptoe, die drie muziek-ensembles vanaf 20.00 uur verzorgden op de Markt, ter gele genheid van de 5 mei viering. Blue Spirit, de Schotse

| de Stem | pagina 5

Trekker-trek: klasse 0-2,5 ton: 1. Billy; 2,5-3,4 ton: Blue Spirit; 3,4- 4,4 ton: Spinola; super-stan daard tot 4,4 ton: 1. J. Kools (Waltzing Mathilda); mini-pul lers: 1. Heartbreaker; stan