Krantenbank Zeeland

HomeSearch

162 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 15

AD FRANCKEN ... . Steenaard, Vlissingsestr. 50, Souburg; Verhoeven, Paul Krugerstr. 283, Vlissingen (2X); A. Wielemaker, Gerbrandystr. 68, Vlissingen; J. Wielemaker, Vrijburgstr. 89, Souburg; G. Wondergem, Dourluststr. 23

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus, ont vangen bij het vieren van ons 45-jarig huwelijk, zeg gen wij, mede namens onze kinderen, behuwd- en klein kinderen, hartelijk dank. A. Wielemaker Chr ... . M. P. Wielemaker- Akkermans Souburg, oktober 1973, Middelburgsestraat 57.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 7

In zijn openingstoespraak herinnerde burgemeester Koevoets even aan de vreselijke slag die bar-eigenaar Ad Wielemaker vorig jaar november kreeg, toen hij tijdens een vakantie in het buitenland vernam ... de vijf jaar dat Ad Wielemaker zijn bar nu drijft

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

, DILIGENTIA pass 4 Beacliyhe- ad nr Grangemouth DUTCH MATE4 to stw Rotterdam GABRIELLA 4 ISO o Madeira nr Kaapstad, GEULBORG pass 4 Crossand nr Antwerpen, JERSEY EXPRESS 4 rede Lo westoft KLARENBEEK pass 4 ... Heden overleed te Wageningen, onze beste broeder, zwa ger en oom. de heer ADRIAAN WIELEMAKER echtg. van A. Kooman, op de leeftijd van 81 jaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

, DILIGENTIA pass 4 Beachyhc ad nr Grangemouth DUTCH MATE4 te stw Rotterdam GABRIELLA 4 ISO o Madeira nr Kaapstad, GEULBORG pass 4 Crossand nr Antwerpen, JERSEY EXPRESS 4 rode Lo westoft KLARENBEEK pass 4 ... Heinkenszand: C. Naeije - de Leeuw Teteringen: C. C. Nagelkerke-Naeije R. J. Nagelkerke Kees, Ad. Roel Barneveld: C. Naeije Zaltbommel: J D. Naeije Eindhoven; D. Naeije Bergen op Zoom: E. G. Naeije

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Heinkenszand: C. Naeije - de Leeuw Teteringen: C. C. Nagelkerke - Naeije R. J. Nagelkerke Kees. Ad, Roel Barneveld: C. Naeije Zaltbommel: J. D. Naeije Eindhoven: D. Naeije Bergen op Zoom: E. G ... Heden overleed te Wageningen, onze beste broeder, zwa ger en oom, de heer ADRIAAN WIELEMAKER cchtg. van A. Koomsin, op de leeftijd van 81 jaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

'remedial teachers' en via een deskundige pedagogisch-di- dactische begeleiding. De samenstellers van de nota verwijzen in dit verband graag naar de mogelijkheden tot ad vies en begeleiding vanuit het Regio ... altijd met plezier gedaan. Woensdag 29 januari word ik ge pensioneerd. maar ik sta niet te springen om weg te gaan". Jan Wielemaker. hoofd van de centrale werkplaats van het loodswezen in Vlissingen. wordt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

in ae uuiuuuuwpaiiwciv. net. iuuuci, ae neer wielemaker om zijn rustig en van de onderhandelingen is gewijzigd, zakelijk optreden en noemde het teke- ... In de middaguren nadat men in De Brasserie' had genoten van een voortreffelijke koffiemaaltijd werd afscheid genomen van de heer P. Wielemaker uit Koudekerke, die bijna 22 jaar secretaris

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

De man waarom het bar-leven hier draait, is Ad Wielemaker, een Walcherse boerenjongen die er niet tegen opziet om nog eens gauw 6 ge meten peeën door te slaan. Doch ook hij had ergens een niet ... Hij huurde het pand Weststraat 8 van de heer M. Quist en richtte het naar eigen inzicht, zonder architect in. Ad Wielemaker is een handig ie mand met hamer en kwast en bijna alle werk van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

A. Roelse-Wielemaker Zierikzee: C. v. d. Eoogaart-Roelse M. J. v. d. Boogaart Vlissingen: J. Pierens-Roelse C. Pierens Souburg: L. Platteeuw-Roelse P. Platteeuw Middelburg: J. Groenenberg-Roelse A. J ... MAGDALENA WIELEMAKER wed. van Adriaan Janse, betuigen wij onze oprechte dank.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

buiten land verblijft is niet bekend'geworden hoeveel schade door de brand is ver oorzaakt. Dé heer Wielemaker is te gen brand verzekerd. .Het Karrewiel' bestond ongeveer vijf jaar. Twee jaar geleden was ... Zwaanweg nabij Dishoek volko men verwoestte. De zaak was zondagavond nog geopend ge weest. Het pand was omstreeks twee uur in de nacht verlaten door zaakwaarnemer Jan Laban uit Middelburg. Eigenaar Ad

| de Stem | pagina 4

Vereist is Mulo- of Mavo-opleiding, praktijkdiploma boekhouden en ad ministratieve ervaring. ... Geboren: Izaak zv VerpLamke, Diepent- Janna dv J. van de Vt~ Ridder, Pootersdijk 8, Wielemaker en J. van Pijnboomstraat 82. Inge boom en A. de Waal, I 22. Beniita dv F. Bollen Ruysscher, Van Millstt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Notaris Van den Briel te Middelburg zal op dinsdag 16 maart 1971. des n.m. om 2 uur, in hotel .Walcheren' te Koudekerke. t.v.v mej. J Wielemaker. publiek bij op bod verkopen: ... varkens- en kippenhok, erf, tuin en weiland te Aardenburg, Draaibrug.se- weg 6, groot 60.70 are. Gunstig gelegen a.d. rijks weg naast de Steenfabriek en voor meerdere doelein den geschikt. Vrij te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Notaris Van den Briel te Middelburg zal op dinsdag 16 maart 1971 des n m. om 2 uur, in hotel .Walcheren' te Koudekerke. t.v.v mej J Wielemaker. publiek bij op bod verkopen: ... varkens- en kippenhok, erf, tuin en weiland te Aardenburg, Draaibrugse- weg 6, groot 60.70 are. Gunstig gelegen a.d. rijks weg naast de Steenfabriek en voor meerdere doelein den geschikt Vrij te aan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Op 13 november 1972 hebben DV onze ge liefde ouders en onze geliefde groot- en over- grootouders, de heer J. CIJVAT en mevrouw M. CIJVAT- WIELEMAKER, het grote voorrecht hun 65-jarig huwelijks feest ... Hun dankbare kinde ren. klein- en achter- kleinkinderen. K. Roose-Kokelaar F. Janssens A. Kokelaar W. Kokelaar-Roelse Addy en Ad Wirn en Hanneke Wim Anita Susanne Ingrid.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

E. JOBSE- WIELEMAKER ... Onder hen waren L. Reijgersben districtsbestuurder van de hout- bouwbond CNV, M. D. van de SUki» hoofdbestuurder van de christelijk grafische bedrijfsbond van het CNV K. Wielemaker en P. Minnaard

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

MIDDELBURG Dc prarochieraAd Middelburg houdt maandagavond m 'De Hoeksteen' een informatie-avond oved de vastenactie 1874 Op der/- avond, die om acht uur begint, zal pater A. Verschure, secretaris van ... In 1972 had de heer Wielemaker e«n reis gemaakt naar Brazilië Voord** hij zijn dia's vertoonde gaf de heer Wielemaker ln het kor. een beschrij ving van zijn reis door Braxllié. TIJ dens de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Burgemeester S. Francke deed het unaniem door de raad aanvaarde voorstel om met burgemeester en thouder van Vlissingen in overleg te treden, nadat eerder het AR-CHU raadslid G'- Wielemaker een ... De heer Wielemaker had namens zijn fractie ook gezegd te hebben 'verno men' dat. Vlissingen deze we® hele maal niet meer wenst.