Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7.408 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 5

Proost.... ... Hercules Segherslaan, hoek Jan van de Capellelaan; Parklaan, tussen Wester- zicht en Marnixplein; parkeerterrein winkelcen trum Papegaaienburg; parkeerterrein Miro, naast legeflessen— inname

| de Stem | pagina 17

PROOST ... Tilburg terug in zaken gebracht. Daar wordt nu „La Trappe" gebrouwen volgens een recept dat brouwmeester Broeder Jan al in 1958 na allerlei experimenten had samengesteld.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Geslaagd: gefeliciteerd, proost! ... afdeling akkerbouw: Martin Brand, Sjoerd Ebbens. Huibert Janse, Leon Jansen, Wout van Luik, Leen Mas tenbroek, Dirk Meulenberg. Jaco Overbeeke, Jan-Pieter van de Putte. Jan Riemens. Erik Schrijver

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Geslaagd: gefeliciteerd, proost! ... van Elp, Ashwin Jongenelen; afdeling akkerbouw: Martin Brand, Sjoerd Ebbens, Huibert Janse, Leon Jansen. Wout van Luik. Leen Mas tenbroek. Dirk Meulenberg, Jaco Overbeeke. Jan-Pieter van de Putte, Jan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Een hobby om proost tegen te zeggen ... De Zeeuwse wijnkring heeft een belangrijk man tot lid: het is Jan ran Sdiaik, leraar Engels en bio logie aan de christelijke mavo in Vlissingen, een enthousiast 'Self- brouwer', waarmee u in deze ko

| de Stem | pagina 31

Proost voelt zich thuis bij Luctor ... GOES - Bij TOGO is de tandem Piet van Beugen/ Kees Visser na vier jaar weer van stal gehaald om de kar te trekken. Jan Vos- hart, die al een jaar langer was gebleven dan hij van plan was, stopte nu

| de Stem | pagina 7

Louis Proost liet alle grootheden achter zich ... Deze dag, wankelend tussen zon en regen, was het Louis Proost, die de hoogste eer verdiende. Janneke Zagers had zijn uiterste best gedaan. Toen de zwaarste ontwapening in het sterrenveld had. plaats

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Waarom promoveerde dr. K. F. Proost? ... Geboren: Frans, zv F. Adriaanse en A. C. B. Kommens; Annette H. R,, dv t. van Sluijs en M._ A. Meeuse; Jan J., zv J. v. d. Vliet en G. van Velzen; Ma ria A., dv A. van Gemst en M. Veeken; Marinus, zv

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

PROOST! ... Geboorten. 22 Dec. Pieter Arie, z van Dirk Moret en Christina Smit; 24 Dec. Govert Floris Abraham, z. van Govert J Scheele en Francoise Meeusen; Jan Mattheus Francois, z. van Mattheus J. Smies en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

VRG, KNP EN PROOST EN BRANDT ... papiergroothandel Proost en Brandt zal bij deze bundeling worden betrokken. VRG wil een openbaar bod in contanten uitbrengen van f 65 per aandeel Proost en Brandt, zo hebben de bedrijven maandag gezamen lijk

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 17

Brutowinst Proost Brandt met ruim 17 procent gedaald ... AMSTERDAM. Het verloop van za ken in 1958 van Proost en Brandt N.V. geeft, aldus de directie, zeker niet in alle opzichten reden tot voldoening. De oorzaken liggen goeddeels in de bin nen- en

| de Stem | pagina 15

Dirigent Walter Proost over zijn leermeester Leonard Bernstein ... . Jan- |en, tel. 01140-12701, bgg. 1140-10546. Spreekuur za. en 11-12 u. en vlgs. afspraak, lisbezoek ook na afspraak. Jaktijk Uzendijke - Dierenarts Iv.d. Vijver, tel. 01176-1388. Jireekuur zat. om 13

| de Stem | pagina 25

Kamerorkest Walter Proost ... Het Fiati Kwintet bestaat uit Karen-Inge Broekhuis (dwarsfluit), Lex Bergink (hobo), Maarten Jense (klari net), Jan van den Eynden (hoorn) enHans Wisse (fagot).

| de Stem | pagina 25

Proost", olias... ... Enkele dagen voor kerstmis 1928 ont ving Albert Kuyle, directeur van de uitgeverij „De Gemeenschap" te Utrecht een geraffineerd opgesteld briefje, dat ondertekend was door een zekere Mien Proost. Zij

| de Stem | pagina 15

WOUT WAGTMANS en Jan Derk- sen komen morgen uit in de Gro te Prijs van Geel. Wout start ach ter derny's en heeft als tegenstan ders Rik van Steenbergen, Reg Arnold, Miel Severeyns, Leo Proost en Jos ... Belg Proost won, maar Geldermans excelleerde

| de Stem | pagina 7

KNP-DOCHTERS MET PROOST EN BRAND OVER NAAR VRG ... Ofsteren werd bekend gemaakt dat ook de Amsterdamse othandel Proost en Brandt tot de VRG-groep zal gaan toren. Daardoor ontstaat een bundeling met een omzet van ongeveer 1750 miljoen en een

| de Stem | pagina 17

Titel voor Jan Westdorp ... hun felle verdediging hadden wij even eens geen antwoord," aldus Voorwaarts-woordvoerster Mar jan Aers. De ruststand was 24- 40.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 9

Proost en Brandt weinig veranderd resultaat ... AMSTERDAM. Het resultaat van Proost en Brandt over 1961 bleef iets achter bij dat van 1960, doch het ver schil is te verklaren uit de samenloop van een aantal bijzondere uitgaafpos ten, zo zegt de

| de Stem | pagina 21

Werken gevraagd van schilder Alfons Proost ... Op het programma van Beethoven, Liszt, Strategier en Wal ton. Solist is de veelbelovende Belgische pianist Jan Michiels. Het geheel staat onder leiding van Edmond Saveniers.

| de Stem | pagina 3

Vijfde Giro-etappe Louis Proost ... De uitslag van het tweede gedeelte van de negende etappe, een criterium door de straten van Steenbergen over 35 ronden van 2300 meter (in totaal 80,5 km) luidt: 1 Jaap Kersten (ploeg Jan sen) met

| de Vrije Zeeuw | pagina 11

Fakir zegt proost tegen vitriool ... , Jan de Jong en Gerrit Keizer vrijwel geen tegenstand ondervond. Boom, ook zomerkampioen achter zware moto ren, dubbelde zijn tegenstanders tenminste vijf keer.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

PROOST! OP HET MONUMENTENJAAR! ... U hebt er misschien geen weet van gehad, maar pas geleden heeft er in Middelburg op hoog niveau een com mande wissel :r.g plaatsgehad. De Middelburgse Ab dij toren. de Lange Jan dus. kreeg een nieuwe

| de Stem | pagina 5

Mgr. dr. W. Koenraadt Proost van kathedraal kapittel ... Z.H. de Paus heeft benoemd tot Proost van het Kathedrale Kapit tel de hoogeerwaarde heer mgr. dr. W.M.J. Koenraadt, vicaris-ge neraal; tot kanunnik van het Ka thedrale Kapittel de hoogeerw. heer mgr

| de Stem | pagina 14

Floris-Jan Koole zegeviert ... Zierikzee - Floris-Jan Koole won afgelopen zaterdag voor de tweede achtereenvolgende maal de triathlon van Zierik zee. De organisatoren hadden in tegenstelling tot vorig jaar, toen een kwart