eerzien Ik hewonnin! 9 SPEELGOED VISSER GOES AoMk<rf? Pieken Een bus die je roepend kon sturen In mijn leven heb ik al heel wat mensen ontmoet die met de nodige hartstocht over hun beroep konden vertellen, maar voor het enthousiasme van Arie Visser schieten de superlatieven tekort. Door: Albert Kort In zijn sfeervol ingerichte huiskamer trakteert de 80-jarige Goesenaar me bijna twee uur lang op verha len over zijn speelgoedwinkel van weleer, waarin hij meer dan een halve eeuw heeft ge werkt. Die winkel was voor ie dere Goesenaar een begrip. De zaak bestaat nog steeds, maar is allang niet meer gevestigd op de plek waar ze eens stond: op de hoek van de Lange Kerk straat en Papegaaistraat. Zoals in de meeste steden kende Goes vroeger meerdere speelgoedza ken, vaak ge combineerd met een afdeling voor huishoude lijke spul len. Naast Visser had je Langeveld aan het begin van de Lange Kerkstraat, Van Aken op de hoek van de Wijngaardstraat en St. Adriaanstraat, en Broekstra aan de Magdalenastraat. Visser was voor mij als kleine jongen echter de enige 'echte' speelgoedwinkel. De zaak stond erom bekend kwaliteitsspullen te verkopen en daar is Arie trots op. In tegenstelling tot veel win kels van nu, zo vertelt hij, had hij 'feeling' met zijn spulletjes. ,,Neem het houten speelgoed. Dat verkocht misschien niet zo goed, maar het was mooi, duur zaam en verantwoord speel goed.'' Net als de modelbanen van Marklin. Duur, maar ook duurzaam. „Kinderen", aldus Visser, „krijgen in deze tijd vaak te veel speelgoed, terwijl ze juist de kans moeten krijgen een eigen wereld rondom speelgoed te kunnen fantaseren.'' Die woorden kan ik alleen maar onderschrijven. Toen ik me als kleine jongen vergaapte aan het vele moois dat in zijn etalage stond uitgestald, droomde ik van een wereld die bestond uit Lego-huisjes en autootjes van Matchbox. Mijn hart begon zelfs sneller te kloppen, wanneer ik naar de modeltreinen van Marklin en Fleischmann keek, die in een aparte ruimte in een vergrendelde vitrine stonden uitgestald. Droom Dit soort speelgoed was destijds onbe taalbaar voor mij. Welk kind kon nu van zijn paar kwartjes zakgeld in de week een Mark- lin-locomotief van veertig gulden kopen? Ik kon mijn blijdschap dan ook niet op, toen ik op een Sinter klaasavond door mijn ouders naar de zolder van ons huis werd geleid, waar op een tafel een complete modelbaan stond uit gestald. Ik zie het nog voor me: locomotieven die over de rails denderden, huisjes, boompjes, en zelfs spoorwegovergangen die automatisch dichtgingen als er een trein naderde. Een droom die werkelijkheid was geworden! door: Willem Staat V JÊ Tij speelden thuis veel spelletjes. Van W W Electro tot Domino en van Stratego tot Mens-er- ger-je-niet. Als we echt onze hersenen wilden kraken gingen we dammen. Nou was dat vooral tegen mijn vader een hopeloze onderneming, want hij had in de hoofdklas se gespeeld. Eens namen mijn drie broers en ik het samen tegen pa op. Wij met een bord aan tafel en hij in de hoek van de kamer. Blind- dammen dus. Dan stelde je een zet voor en dan reageerde hij met: ,,Als je dat doet ben je over twee zetten verloren.'' Dus deed ik een andere zet, maar ging ik toch de mist in, net als mijn broertjes. Daarom besloot ik al snel het dammen op te geven en zette ik me aan het schaken. Dat ging me redelijk af, maar een kampioen ben ik nooit gewor den. Plaatsnamenspel Winnen deed ik trouwens zelden met spelletjes. Het enige waarin ik echt goed ben is het plaatsna menspel. Dan moesten we thuis zoveel mogelijk plaatsnamen uit Nederland en/of de rest van de wereld van een letter noteren in een bepaald aantal minuten. Voor klasgenoten was het op de lagere school een hel wanneer ze plaatsen op de blinde kaart moesten benoemen, maar voor mij was het een feest. Bovendien vind ik het leuk om bijzonderhe den uit dorpen en steden tot mij te nemen. Kampioen! En zo komt het dat ik onlangs meedeed aan 'Check de plek' dat op werkdagen even na half twaalf is te horen op Omroep Zeeland. Ik kon Elsa van Her- mon de naam verstrekken van de gezochte Zeeuwse plaatsnaam van de week. Dus kreeg ik het shirt van Leuntje en Merien toe gestuurd met de woorden: 'ik hewonnin'. En laat ik nou bij het koersballen, waar ik dramatisch slecht in ben, een poosje later ook nog spullen voor de afwas winnen! Eindelijk kampioen! Als kinderen van een jaar of tien hadden wij - jongens én meisjes - allemaal een zakmes, althans de meesten van ons toch. (Kom daar nu eens om...) Een mes had je nodig om te Pieken. Bij de ingang van het schoolplein was een minuscuul stukje onbegroeide aarde en dat was van ons: met grote nauwkeurigheid kerfden we er een rechthoek van onge veer 40 bij 50 centimeter in de grond, keurig verdeeld in twee stukken: een deel was van jou, het andere van je tegenstander. Zittend op je knieën of hurken op een halve meter afstand, was het de kunst om je mes in het deel van je tegenstander te gooien. Het mes moest tamelijk rechtop terechtkomen, anders telde het niet, onder een schuin terechtgekomen mes moes ten minstens twee vingers passen. Zodra de messtand was goedgekeurd door beide partijen, werd er vanaf dat punt in de richting van het lemmet in de grond gekerfd en kreeg de messengooier het deel erbij dat grensde aan zijn grond. Om te win nen moest je dus al het land afpakken van je tegenstan der. Het spel werd voor de partij die aan de winnende hand was, natuurlijk steeds moeilijker, want het stuk land van de verliezende partij kromp snel. Goed mikken was dan ook cruciaal, want als je mes in je eigen land terechtkwam, verloor je grond. (Margreeth Ernens) We hadden vrachtwagens thuis. Voor de garage in het Slijkstraatje stond een Fina dieselpomp. Elk jaar kwam er wel een vertegenwoordi ger van de oliemaatschappij langs. Na zo'n bezoekje stapte mijn vader eens met een grote kartonnen doos de keu ken binnen. Voor mij. Met enige moeite tilde ik er een blauwe blikken speelgoed bus uit. Op het dak zat een radarschermpje. Mijn vader demonstreerde het geval: ,,Zo zet je 'm aan.'' De bus begon snorrend te rijden. ,,En als je roept'', zei mijn vader, „verandert 'ie van richting.'' Geloof het of niet. Ik riep 'hey' en de bus sloeg rechtsaf. Ik riep heel veel 'hey' en de bus maakte een vrijwel perfect rondje. Een wereldwonder. Ik heb nog gezocht of er op internet foto's van zo'n speeltuig te vinden waren. Niet gevonden. Het plaatje van de bus zit gelukkig in mijn hoofd. Ik denk dat mijn moeder het na een keer batterijen vervangen wel welletjes vond. De bus maakte zelf niet veel kabaal, nee, dat niet. (Jan van Damme) W ZEEUWS Lange Kerkstraat 2-6 De 'enige' echte speelgoedwinkel De enige echte Foto's: Het pand waarin Vis ser Toys lang was gevestigd. Oude Dinky Toys Oude advertentie door Arie Visser zelf ontworpen. Foto's: Visser Toys j wliMtr\ Foto: Willem Staat

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2022 | | pagina 9