eerzien Het erf was één grote speeltuin Geef u op voor een leesbijeenkomst 4 Of meld je aan als vrijwilliger! I? Na de succesvolle pilot in 2021, gaan wij op diverse locaties in Zeeland leesbijeenkom- sten organiseren. Vrijwilligers van Zeeuws Weerzien lezen onze krant daarbij samen met een groepje ouderen. De eigen herinneringen die daarbij opkomen, zijn leuk om van elkaar te horen, maar vormen ook een goede aanvulling op de Zeeuwse (erfgoed) verhalen die wij verzamelen. Begin mei is een eerste informatiemiddag gehouden voor geïnteresseerde vrijwilligers, die ons bij deze acti viteit willen helpen. Wat een opkomst! Wij zijn heel blij om vijftien nieuwe collega's te kunnen verwelkomen. Lijkt het u ook leuk om, samen met een andere vrijwil liger, een leesbijeenkomst te begeleiden? Neem dan contact op met Rina Cevaal via leesteams@zeeuwsweer- zien.nl Wij kunnen nog veel hulp gebruiken. Wij zijn vooral op zoek naar nieuwe teamgenoten uit de regio's Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duiveland en Noord-Be veland. Het zal enige tijd duren voordat wij in heel Zeeland voldoende gastlocaties en gastvrouwen/-heren hebben gevonden. Desondanks starten wij op korte termijn met de eerste bijeenkomsten. Geef u op! Wij horen uw verhalen graag. De themakrant waaruit wordt gelezen, gaat over spel en speelgoed van vroeger. Heeft u nog een oud (Zeeuws) spel op zolder liggen? Neem het mee om te tonen! Deelname is gratis. Een kopje koffie of thee is voor eigen rekening en kunt u ter plekke betalen. Opgeven kan via leesteams@zeeuwsweerzien.nl of stuur een kaartje aan Postbus 33, 4350 AA Veere. Vermeld duidelijk uw naam, contactgegevens en keuze locatie. U ontvangt van ons een bevestiging met nadere informa tie. Maximaal 10 deelnemers per bijeenkomst. Bij grote belangstelling wordt een extra datum geprikt. Meer informatie: www.zeeuwsweerzien.nl/leesteams. Vrijdag 22 juli, 14.00 -15.00 uur Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg Vrijdag 22 juli, 14.00 - 15.00 uur Zeeuwse Bibliotheek, Cine café De Salon, Spuikomweg 1-3, Vlissingen Vrijdag 29 juli 14.00-15.00 uur Museum Het Warenhuis, Markt 2, Axel De oorlogservaringen staan in haar geheugen gegrift. In de meidagen van 1940 moest het gezin De Smet op last van de terugtrek kende Franse troepen hals over kop vluchten. Vlakbij werd een brug opgeblazen, brokstukken kwamen op het huis en de schuur terecht. Bij de bevrijding, in de oktober dagen van 1944, beleefde ze vele angstige ogenblikken in een propvolle kelder. De recente beelden uit Oekraïne emotioneren haar. ,,Ik kan die ellende niet zien", zegt ze. door: Peter Verdurmen Erna de Smet was zes toen de oorlog in mei 1940 uitbrak. Het derde kind uit een boerengezin in IJzendijke. Ze had twee oude re broers en twee jongere. Later in de oorlog werd nog een zus geboren. Het land, de koeien en stam- boekstier leverden net genoeg op om rond te komen, maar daar was dan ook alles mee gezegd. ,,Luxe kenden we niet'', zegt Erna, inmiddels 88. Het leven was eenvoudig. Op klompen liep ze tweemaal daags naar de meisjesschool in het dorp. „Tussen de middag aten we thuis warm. Het was best wel haasten want je moest op tijd terug zijn op school.'' Na school ging ze zich altijd direct verkleden. De speelkleren mochten wel vuil worden. Voor speelgoed waren er geen centjes. Erg? Nee hoor, vindt Erna terugblikkend. Het erf was één grote speeltuin voor de kin deren van De Smet en vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. ,,Je gebruikte wat voorhanden was'' Dikke wilgentakken kon je katapulteren. Met scherpe punten aan beide uiteinden waren het gevaarlijke projectie len. Bang aangelegd waren de De Smetjes dus bepaald niet. Er werden ook vriendelijke spel letjes gespeeld. Hinkelen was één van haar favoriete. Met oude doosjes schoensmeer, opgevuld met aarde, kon je lekker gooien. Sinterklaasje reed hun huisje voorbij. „Niet omdat we stout waren hoor, er was gewoon geen geld voor cadeautjes." Moeder kocht bij de bakker wel 'deeg- venters' voor 5 december. Verjaardagsfeestjes? Daar deden ze niet aan. „Mijn moeder was een Belgische. Daar was dat geen gebruik." Zwarte magie Miste ze speelgoed? „Welnee, we verveelden ons nooit." Oma De Smet, tot Nederlandse genaturaliseerd in 1919, was een geweldig vertelster, herinnert Erna zich. ,,Ze woonde tussen 1944 en 1950 bij ons in. Haar huis was kapot geschoten. We zaten ademloos naar oma te luisteren. Als ze begon over zwarte magie gingen je haren recht overeind staan.'' W ZEEUWS Gedeputeerde Harry van der Maas is enthousiast over de leesbijeenkomsten en nam er ook zelf een voor zijn rekening. Foto: Hanneke de Vroe De eerste bijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden vinden plaats op: Erna de Smet (88) kan het zich allemaal nog goed voor de geest halen. Foto: Peter Verdurmen Luxe Hinkelen

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2022 | | pagina 4