eerzien uitvin 10T Wijfie Nostalgische klanken op de middengolf Dave Berry via dakraam naar optreden in Vlissingse nachtclub Op mijn zevende ging ik naar de Muziekschool in Terneu- zen. Na twee jaar solfègeles sen (met blokfluit) mocht je een instrument kiezen om in verder te gaan. Het eerste jaar solfège (Algemene Muzikale Vorming) werd gegeven door mevrouw Dalveaux uit Sint Niklaas. Aan de blokfluit viel weinig eer voor mij te beha len, die was tamelijk versleten na gebruikt te zijn door mijn zus en twee broers. door: Margreeth Ernens Het tweede jaar kregen we les van Geoffrey Madge, toen nog piepjong en onbekend. Wat later maakte deze pianist naam bij Nieuwe Muziek in Middelburg. Hij sprak met een vet Australisch accent en vond ons hopeloos a-muzi kaal. Dat resulteerde vaak in de uitroep: „Jullie zijn Australiese sjapen!'' Wat hij heel goed kon, was op een aftandse piano zijn absolute gehoor demonstreren. Op mijn negende kreeg ik mijn eerste pianolessen. Ik had voor de piano gekozen, want het har monium van thuis ('t trapurhel) trok me helemaal niet. Dus mijn vader kocht ergens bij een boer een piano, met hier en daar wat slijtage, maar de stemmer wist 'm in redelijke staat te brengen. Zaterdagochtend om tien voor acht had ik les (op een echte Steinwayvleugel!) in de Muziek school in de Dijkstraat. Mijn lerares, mevrouw Dalveaux, overnachtte dan in café De Graanbeurs, zodat ze niet bij nacht en ontij vanuit Sint Ni klaas hoefde te komen. Maar ze was altijd aan de late kant.en stond ik voor een dichte deur als enige leerling op dat tijdstip. Te genover de Muziekschool vestig de zich in 1968 een seksshop met de naam '69', en ik vermaakte me tijdens het wachten door die etalage te bekijken. Dat daar een seksshop was gevestigd was niet zo vreemd, het was tenslotte de rosse buurt van Terneuzen. Ik vond de naam wel goed gevon den, daar konden ze zeker twee jaar mee toe... Maar dat de shop in 1971 nog steeds zo heette, vond ik stom. Wist ik veel toen. Bij ons thuis hadden we alle vijf muziekles en dat was blijkbaar nogal apart, want we haalden er op zeker moment zelfs Dagblad De Stem mee. Met ons 'huisor kestje' speelden en zongen we, zoals het een goed gereformeerd gezin betaamde, op zaterdag- en zondagavond liederen van Johannes de Heer en dergelijke. Van mevrouw Dalveaux leerde ik klassieke muziek waarderen. Niet dat ik een groot talent was, maar ik had er wel veel plezier in. Na zeven jaar wilde ik wel eens wat anders spelen, maar dat ging niet door. Einde lessen dus, maar het begin van vrije oefeningen. V lissingen was op 7 rnf februari 1966 in staat van opwinding. Tieneridool Dave Berry kwam optreden in nachtclub La Cave. Vele honderden jonge fans hadden zich verzameld op de Nieuwendijk om een glimp op te vangen van de zanger, die een jaar eerder op nummer één in de hitparade stond met het num mer This Strange Effect. De menigte was zo groot dat de limousine rechtsomkeert maakte en afwachtte tot er een plan was om de ster veilig naar binnen te loodsen. Dat lukte door een dakraampje in te slaan, waardoor hij via het dak van de buren naar binnen kon. Na zijn optreden verliet Berry via diezelfde weg de nachtclub weer en dat leverde een 'iconi sche' foto op. Wie nostalgische muziek uit de radio wil horen kan daarvoor te recht bij een Walcherse zender: Vintage Music Radio (VMR) brengt vanuit Vlissingen non-stop muziek uit de periode 1956 tot en met 1979. De muziek wordt afgewisseld met het radionieuws en informa tieblokjes van MNM (Media. Nieuws en Meer) Zeeland. Het is te beluisteren via 1485 Am, een laag vermogen middengolfzender of via https://vintagemusicradio1485.nl/ De zender is eigendom van Jan Parent. Verder kun je in Zeeland luisteren naar Happy FM op 1395 KHz (htt- ps://happyradionetwork.nl/) vanuit Middelburg met feel good-mu- ziek vanaf de jaren 60 tot nu en is het legendarische Radio Caroline (http://www.radiocaroline.co.uk) te horen op 648 KHz. W ZEEUWS Do Re Mi in de rosse buurt Ons huisorkestje in 1967: mijn zus bespeelt ditmaal de piano, twee broers spelen viool, ik had nog maar net pianoles en moest dus meedoen met de blokfluit, en mijn jongste broer mocht de bladzijden omslaan. Foto: privécollectie, gepubliceerd in De Stem 26 april 1967 '69' In de krant CONCERT Een gecompliceerde botsing maakte bijna een einde aan het muzikale voornemen van de leden van de Bicr- vtietse harmonie om in het nabijge legen Driewegen een concert te ge ven. De muzikanten maakten de toeht in auto's van bestuursleden: toen op de Noorddijk de voorste auto van de muzikantenstoet een tractor met aanhangwagen wilde passeren, moest do bestuurder plot seling remmen om een tegemoetko mende bromfietser doorgang te ver lenen. De bestuurder van de tweede auto kon hierop niet snel genoeg reage ren: de beide harmonie-auto's be zorgden elkaar toen de nodige deu ken... Enkele schrammen en builen rijker bereikten de muzikanten tenslotte Driewegen, waar het concert, hoewel enigszins verlaat, tóch doorging. Het werd zelfs, ondanks de builen en de schrammen een voortreffelijk con cert!; Dave Berry. Foto: Zeeuws Archief, Fotocollectie Vlissingen, nr 40631. Maker onbekend.

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2022 | | pagina 5