Laot 't weekend mao beginnen Wat weet u er nog van? eerzien Tijdelijke exposities in de Zeeuwse musea 10 tot Koperen Ko Rinus Willemsen uit Biervliet is een van de streektaalspecialisten in Zeeland. Speciaal voor Zeeuws Weerzien klimt hij in de pen. As 't ver'aoltje van Paulus de Boskabouter verbie was, most ik altied bots nao bed. Dat was vaste prik. In m'n pyaomao zat ik ielken aovund gespannen te luuste- ren nao de radio. Alli, nao de distributie. Mee 'n schuin óóge keek ik nao de klokke. De gróóte wiezder goeng 's avonds altied vlug. In de zeumer as me moeder me dan nao bed brocht, kon 't wel 's wèrm ziin op zolder. Dan mocht het gaozeraom bluven zitten voo de frissigheid. Mao, tiid was tiid. ,,En kan je niet slaopen, dan bluuf je mao wakker. Mao je rust dan toch uut", was altied het antwoord. Nêê, 'n uurtje langer opbluven dat was t'r nie bie. 's Maondags was dat gêên straffe 'óór. Dan speelende de muziek bij Jaop van de Sande. En as 't wèrm was in 't repetitielokaol, dan goengen de raomen open. Dan kon je muzikanten 'óóren praoten, want den afstand was meschiens vuuftig meter. En as ze dan spelenden, jao, dan zat ik rechtop in bed en sloeg ik de maote mee. Echt waor. Ik kènnende bienao alle deuntjes. Naor 'n 'alf uurtje was 't pauze en goeng ik liggen. Mêêstal viel dan ik slaop. Jao, zó goeng da. Toen ik laoter naor Terneuzen, nao de Mulo goeng, most ik nog op zaoterdagmorgen nao schoo- le. Zó maor voor 'n paor uurtjes, want om 'alf twaolve begon toen al 't weekend. 't Leste uurtje was muziek. Noe za je zeggen, moe je daovoor op zaoterdagmorgen 'n dèrtig km fietsen? Kan je dan nie beter zeggen: ,,Vandaoge bin 'k mao ziek?'' Bel nêê, dat is nóóit nie in me opgekommen, want dat uurtje meziek, joeng dat was toch zó'n fantastische afsluutieng van de weeke. Roel Peters gaf altied mee veel plezier die muziek lessen. Me zaoten mee vuuven- twintig gasten in de klasse. In een oud gebouw mee 'óóge lokaolen. En an de ziekant van 't lokaol stoeng 'n piaono mee 'n draoikrukje d'r voo. En Peters stoeng voor de klasse en lêêren- de ons 'De klokken van Haorlem' aon. Die zoeng de regels voo en wudder deejen 'm nao. En dan sproeng tie achter de piaono en joengens toch, wat klonk ta geweldig. En daornao as canoo. Dat was genieten. En zó lêêrende die ons ook 'Es zogen zwei Spieleute im Lande herum'. Ziengen, mee 'n mêê- ster die op de piaonoo speelt. Schóónder kan je je 't toch nie voorstellen? En as dan de schoole uutgieng, dan fietsen de wudder in 'n kóóie mee 'n goed gevoel de stad uut, deu de Braokman, naor uus. ,,Kiek'', docht ik dan, ,,Noe kan 't week end beginnen Op onze Facebookpagina en in de digitale nieuwsbrief toonden wij een foto van een Zeeuws leesplankje met de vraag in welk dia lect dit is opgesteld. Het hield de gemoederen flink bezig en de meningen liepen uiteen. Van West-Zeeuws-Vlaams tot Westkappels, maar vooral Zuud-Bevelands. Ut leesplankje is esreven in t'iesese dialect. Kortom: Yerseke. Frank Ossewaarde In welk dialect het Zeeuwse leesplankje is? Nou in het Zuid-Bevelands van 'het oosteinde'. Dus rond Krabbendijke, Waarde en Yerseke. Jo Koema Dit is duudelek West-Zuud-Bevelands. Ik bin hebore op 't Nieuwedurp en óèns próót'n precies zo. Wullem de Kok Wat een verrassing dat ik een prijs heb gewon nen met de puzzel uit jullie krant. Ik kreeg deze van een goede kennis. Vervolgens heb ik de krant weer doorgegeven aan mijn moeder en daarna weer aan een tante. Ze vonden het allemaal een leuke krant met leuke verhalen en herinneringen over de goede oude tijd. Petra Hanse In het decembernummer vraagt mevrouw Van Iersel bij de foto van houten tonnetjes welk spel dit is. In mijn herinnering is het kinderspeel goed: de bierwagen. Dat was een houten wagen met spaakwielen, waar acht tonnetjes op lagen met kleine tonnetjes daar bovenop. Getrokken door een mooi gesneden (houten) trekpaard. Ik kan helaas geen exemplaar bij diverse Speel goedmusea terugvinden. Kees Pel (82), Middelburg Opa De Ridder (op de foto uit 1990vierde elk jaar Eerste Kerstdag in ons gezin. Voor het eten moest er uiteraard gebeden worden. Dat deed hij op precies dezelfde wijze als de persoon op de foto die in Zeeuws Weerzien nr 11 staat: ogen stijf dicht en handen gevouwen. Opa was van gereformeerde huize, maar katholiek geworden om in 1934 met zijn Jeanne te kunnen trouwen. Elke zondag ging hij trouw naar de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Singel in Vlissingen. Ad en Gerda de Ridder Als kind woonde ik een tijd bij tante Laurien en oom Piet in Vrouwenpolder. Ik zat daar in de eerste klas bij juffrouw Pieterse. Zij leerde ons alle psalmen. Zondags mocht ik met tante Laurien mee naar de kerk. Dan zat ik naast haar en voelde de warme omslagdoek, waar ik tegenaan rustte als de dienst lang duurde. Het voelde heel veilig. Vele omzwervingen verder, merk ik dat bij die zachte omslagdoek van tante Laurien de basis van mijn geloof is gelegd. Ada van der Veen-Klop, Vrouwenpolder Niet alle reacties kunnen in de krant worden opgenomen. Lees daarom verder op www.zeeuwsweerzien.nl Daar treft u de herinneringen van Frans Broeks- ma aan het kerstfeest op de zondagsschool in Middelburg. Ook het verhaal van Joan Verheij uit Goes is een avonturenroman op zich. Een bezoekje waard maart juni 2022 www.fruitteeltmuseum.nl 'Tanks in Westkapelle en Walcheren' 19 maart tot 19 juni 2022: '70 jaar duivensport in West kapelle' www.polderhuiswestkapelle.nl Historisch Museum De Bevelanden Singel straat 13, Goes t/m 26 maart 2022: 'Europa is hier' - Zo zagen zij Zeeuws Meisje t/m 3 september 2022: 'Nieuwe Oude lappen' - Merklappen uit de achttiende en eerste helft negentiende eeuw www.hmdb.nl 114, Sas van Gent 'Krachtpatsers' - Van spierkracht tot kernenergie www.industrieelmuseumzeeland.nl 'Beelden van Lian Moens' t/m 19 juni 2022: 'Uit de Doeken. De Onthulling' - Een kennisma king met het ICEAC www.marietakmuseum.nl Sint-Annaland Diverse tijdelijke exposities: 'speelgoed en poppenhuizen' - 'keramisten Chris Lanooy, Leen Quist en Hans Westerweel' - 'glaskunstenaar Ton Bruyns' www.demeestoof.nl ke 'Bastions zonder grenzen' 'Simon Stevin' 'Alexander Farnese' www.museumhetbolwerk.nl 20 maart 2022: 'Getekend door de zee - Johnny Beerens' www.hetwarenhuis.nl Museum Veere Kaai 25-27 en Markt 5, Veere tot eind april 2022: 'Ode aan Alma' - Het Veere van Alma Oakes t/m 6 november 2022: 'Een fenomeen in Veere, Hendrik Willem van Loon (1882-1944)' mei t/m juli 2022: Grafiek van Frits Lensvelt mei-november 2022: Veers Licht 2.0, Nederlandse Kring van Tekenaars www.museumveere.nl Meelstraat 6-8, Zierikzee t/m 4 september 2022: 'Bert Frijns in Stadhuismuseum Zierik- zee' - glaskunst t/m 13 november 2022: 'Arnol- dus van Anthonissen - een Zeeuwse meester uit de Gouden Eeuw' www.stadhuismuseum.nl www.terramaris.nl 11, Vlissingen 'Walcheren: het verdronken ei land' - De inundatie in foto's en verhalen www. muzeeum.nl Zeeuws Museum Abdij, Middel burg t/m 6 juni 2022: 'Dichterbij Jan Heyse' t/m 11 september 2022: 're_USED re_SATIN' t/m 8 januari 2023: 'Vanuit de diepte - Ervaringen delen na een pandemie' www.zeeuwsmuseum. nl Koperen Ko was een begrip in de provincie. Dat danken we aan Johannes Willem Leiendecker (1909 1982), de laatste in zijn familie die het vak van reizend muzi kant uitoefende. Hij kwam in de dertiger jaren in Middelburg wonen en trad tot de jaren '50 vooral op in Zeeland. Aanvanke lijk op dorpen, later ook in Vlissingen en Middelburg. Hij droeg een koperen hoed met bellen en bespeelde gelijktijdig een accor deon, de grote trom en de bekkens. Cabaretier Wim Sonneveld zou zijn creatie Nikkelen Nelis op hem hebben gebaseerd. Filmpje op zeeuwsweerzien.nl W ZEEUWS 't Leste uurtje 'n Goed gevoel Zeeuwsleesplankje Doorgeven Bierwagen Bidden voor het eten Vertrouwde omslagdoek Zomerkamp| Foto Joan Verheij Fruitteeltmuseum Annie M.G. Schmidt- singel 1, Kapelle 'Van der Have, zijn boomkwe kerij en wat het bedrijf heeft betekend voor Kapelle!' Het Polderhuis Musea meer Locatie muse um Zuidstraat 154-156, Westkapelle Industrieel Museum Zeeland Westkade Marie Tak van Poortvliet Museum Ooststraat 10a, Domburg t/m 19 juni 2022: Museum De Meestoof Bierensstraat 6, Museum Het Bolwerk Markt 28, IJzendij- Museum Het Warenhuis Markt 2, Axel t/m Stadhuismuseum Zierikzee Terra Maris, Museum voor natuur en land schap Duinvlietweg 6, Oostkapelle Zeeuws maritiem muZEEum Nieuwendijk Dit overzicht wordt samengesteld door de redactie van Zeeuwse Ankers www.zeeuwseankers.nl

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2022 | | pagina 10