eerzien ^Zeeland VSBfonds, Monuta Helpt Kijk uit naar de volgende editie Colofon Verdwenen beroepen... 4DE RECEPTIONISt(e)' Zeeuws Weerzien verschijnt in maart, juni, september en december (check onze website). Van alle eerder verschenen edities kunt u, zo lang de voor raad strekt, een gratis exemplaar afhalen bij ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middel burg. U kunt dit aanvragen via info@dezb.nl, waarna het pakketje voor u wordt klaar gelegd bij de klantenservice. Meestal gaat deze rubriek over beroepen die door de vooruitgang en verbeterde technische ontwikkelingen zijn uitgestorven. De kolenboer omdat iedereen op gas ging stoken (en daar inmiddels alweer vanaf is); de klompen maker omdat machinaal produceren veel goedkoper is of de schillenboer omdat er nu een gft-bak is. Ditmaal echter een nog recent uitgestorven beroep: dat van de receptionist(e) in het ziekenhuis. Ooit, lang geleden, als je een afspraak in het zie kenhuis had en de weg niet wist, meldde je je bij de receptie bij de ingang van het ziekenhuis met je ponskaart. De doorgewinterde bezoeker was dan al doorgestiefeld naar de afdeling waar hij of zij moest zijn. Bij de receptie evenwel werd je ook vriendelijk naar de juiste afdeling gestuurd, waar je je meldde bij de receptie aldaar, zodat ze daar wisten welk bezoek uit de agenda was gearriveerd en al wachtte. Mocht er iemand niet op komen dagen dan kon je eer der geroepen worden, althans in theorie. In de praktijk wachtte je natuurlijk altijd drie kwartier langer op je beurt omdat een afspraak wel eens uitliep of een arts een spoedgeval tussendoor kreeg. Reden waarom je in een ziekenhuis altijd 's ochtends vroeg moet afspreken als je snel aan de beurt wilt zijn. Het Admiraal De Ruyter Zieken huis in Vlissingen (een onjuiste en daarmee ludieke naam, want die functie heeft De Ruyter nooit bekleed: hij was luitenant-admi raal) werd enige jaren geleden verbouwd. Bij de opening van de vernieuwde entree in augustus 2016 wachtte veel oudere bezoekers een onaangename verrassing. Het persoonlijke contact in de vorm van de receptionist(e) was verdwenen. Dit had plaats gemaakt voor een rij scanners waarop je je id-kaart, rijbewijs of paspoort moet leggen, waarna je gegevens wor den afgelezen en je een bonnetje met een betekenisloze code krijgt Vooruitgang betekent meestal dat zaken sneller gaan, maar niet in dit geval. Met die betekenis loze bon moet je vervolgens minutenlang wachten tot op de rij monitoren die zich bij de ingang bevinden, wordt aange geven waar je je vervolgens mag melden. De afdelingen bestaan nog wel, maar hebben centrale wachtruimtes die van passende regionale namen als Noordzee, Westerschelde, Saeftinghe, Veerse Meer en alle Zeeuwse eilandennamen zijn voorzien. Nadat je daar naartoe bent gelo pen zit je weliswaar op de juiste plek, maar ben je ondanks je registratie nog niet aanwezig. Daartoe moet eerst de betekenis loze code onder een nieuwe scanner worden geplaatst die vervolgens de dienstdoende arts vertelt dat je in de wachtruimte zit. Die komt je vervolgens opha len als je aan de beurt bent. Daarmee is ook daar de receptio- nist(e overbodig geworden. Althans zo lijkt het. Want al sinds de invoering van de scan ners bestaat er een nieuwe functie bij de ingang. Het idee is natuurlijk dat iedere bezoeker zo verweven is met alle moderne communicatieappara tuur dat eenieder hier zijn eigen weg vindt. In de praktijk is de receptionis(e) een staand beroep geworden en worden de bezoe kers die niet weten hoe alles werkt vriendelijk uitgelegd hoe ze hun id-kaarten onder de scan ner moeten plaatsen en het scherm moeten bedienen. Veel oudere bezoekers - een zieken huis trekt nu eenmaal niet zoveel jeugd - zijn daarom alsnog op hulp aangewezen. Er is kortom gewoon een nieuwe functie ont staan, maar hoe laat die zich het best omschrijven? Als steward? of toch maar receptionist? Eigenlijk vind ik Poortwachter wel een mooie en toepasselijke naam voor deze zorgmedewer- kers, want je komt zonder uitgeprint bonnetje immers niet verder in deze zorginstelling. Die naam Poortwachter is wel licht nog meer van toepassing op een nieuwe zorgfunctie die sinds het coronavirus in het voorjaar van 2020 zijn intrede deed. Namelijk die van de in wacht- hokjes bij de ingang geposteerde zorgmedewerkers die vragen of je corona-vrij bent en je handen hebt gedesinfecteerd. Zo zie je maar weer dat elke tijd zijn eigen beroepen kent en beroepen in een andere vorm eigenlijk langer blijven bestaan dan je wellicht denken zou. Wel ben ik zeer benieuwd hoe het systeem in het ADRZ werkt als er een electronische- of stroomstoring is. Ik stel me zo voor dat ik dan gewoon uit eigen beweging naar de juiste afdeling loop, zonder al die driedubbele administratie en gewoon wacht tot ik afgeroepen word. Dat lijkt me een verdere efficiëntieslag die in ieder geval mijzelf minu ten tijd bespaart, maar tegelijk veel lijkt op wat vijftig jaar gele den al de normale gang van zaken was. W ZEEUWS 3 Zeeuws Weerzien is een gratis krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige eeuw. Om zelf te lezen, of als aansporing om samen met anderen herinneringen op te halen. De krant verschijnt, afhankelijk van corona maatregelen, 4x per jaar in een oplage van 50.000 exemplaren en wordt verspreid in heel Zeeland: in de vestigingen van Bibliotheek Zeeland, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeentehuizen, musea, boekhandels en bij diverse lokale ondernemers. Een actueel overzicht van distributie punten, alsmede een digitale versie van de krant, treft u op onze website. De krant komt tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en i.s.m. Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkomsten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Uitgever Stichting Zeeuws Weerzien Voorzitter Frans van de Velde Postbus 33, 4350 AA Veere www. zeeuwsweerzien. nl secretariaat@zeeuwsweerzien. nl Eindredactie Jan van Damme Redactie Peter Blom, Zeeuws Archief Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Vormgeving Leo Minnaard Ramon de Nennie, decreet Druk en advertentieverkoop Meulenberg Media, Patrick Joossens drukkerij @meulenberg. nl Coördinatie Hanneke de Vroe redactie@zeeuwsweerzien. nl Bij het samenstellen van deze krant is met zorg getracht alle rechthebbenden m.b.t. beeld- en archiefmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat (foto)rechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie via redactie@zeeuwsweerzien.nl Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Provincie iedereen doet mee stichting BRENTANO'S steun des ouderdoms jlunuHrfiniïrs üurgrmxjc STICHTING HET R.C. MAAGDENHUIS Receptie van het Gasthuis in Middelburg, foto: Provincie Zeeland, afdeling Voorlichting/Jaap Wolterbeek, 1 984 ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 815. door: Johan Francke Zonder bonnetje niet verder

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2020 | | pagina 3