eeuws Pak 'm mee mm Nr 8, tweede jaargang - december 2020 De gratis krant vol herinneringen Stichting Zeeuws Weerzien In goede gezondheid WEERZIEN IN 2021 Steun Zeeuws Weerzien Exclusief voor gulle gevers door: Jan van Damme Geen grote familiefeesten, geen reizen naar het buitenland, niet uit eten of de kroeg in. En - helaas voor alle liefhebbers - staat er ook al een boete op het afsteken van vuurwerk. We hopen, we wachten op werkende vaccins die ons bevrijden van onze al maandenlang knellende ketens. De greep van Corona Daarom vinden wij als redactie van Zeeuws Weerzien het in deze decembermaand belangrijker dan ooit dat we met een papieren krant bij u op tafel liggen. En, zoals u ziet, het is gelukt. We hebben een nummer voor u samengesteld waarin we terug blikken op 'beter worden in Zeeland'. Toen we dat thema kozen, konden we nog niet voorzien dat het coronavirus ons op het moment van verschijnen nog steeds in zijn greep zou hebben. Nu dat wel het geval blijkt te zijn, is het thema meteen ook een hartgrondige wens: dat we elkaar met zijn allen maar snel weer drie klapzoenen mogen geven en eens ferm mogen omarmen in een genezen Zeeland, in een gezonde wereld. zijn armen ontfermde. Wie herinnert zich niet de tandarts wiens behandelkamer nog het meest weghad van een praktijk vol martelwerktuigen? Sober nabij Door coronabeperkingen ligt een wintersportvakantie dit jaar niet voor de hand. Daarom denken we met enige weemoed terug aan de 'gipswissel' in Oostenrijk. Riet Kuyper-Vijverberg vertelt over haar tijd als verpleegkundige in het Rode Kruis-ziekenhuis in Goes. Hier en daar duiken we wat verder terug in de tijd. Een operatie in Goes in 1839 was geen sinecure. En het Burgergasthuis van Aardenburg ging al zo'n honderd jaar geleden ter ziele, maar is nog niet vergeten. Om de kou buiten te houden ontwierp de Stichting Zeeuwse Vissers truien 'Het Beddengoed van Tante Zoet', een unieke en behaaglijke deken. U krijgt ook een recept voor wortelsoep met sinaasappel, voor een kleurig begin van uw feestmaaltijd. We wensen u in deze sobere kerst- en eindejaarsmaand veel warmte en nabijheid. En hopen dat Zeeuws Weerzien daarbij een handje helpt. Want juist die simpele aan raking, die gemeende omarming missen we nog wel het meest. Zusters met kapjes In dit nummer blikken we terug op hoe de dokters en zusters in Zeeland de vinger aan de pols hielden. Kees Stevense heeft een rekening bewaard van het Sint Joanna- ziekenhuis in Goes, waar in 1943 keelamandelen werden verwij derd voor 56,50 gulden. Zusters droegen kapjes, u weet het vast nog. In de rubriek 'verdwenen beroepen' staan we stil bij de in een beeldscherm omgetoverde receptioniste in het ziekenhuis van Vlissingen. Twee wonder dokters dienen zich aan: eentje uit Knokke die niet zo heel erg serieus werd genomen, en eentje uit Heinkenszand die zich over De licntjeslrangen al weken in de bomen. Ze brenj en verlichting in deze donkere tijden. Want ja, don Corona ligt als een zware deken over onze wereld, Aii^eetjeojstimiSme de kerst van 2020 natuurlijk wel r we worden beter. eerzien Pagina 3 en 7 Waar is de receptioniste? Pagina 5 Hoofdkapjes waren er eerder Pagina 7 Precisiewerk of marteling? Pagina 9 Beddengoed van Tante Zoet Zeeuws Weerzien wordt met veel plezier samengesteld en gemaakt door een groot aantal vrijwilligers. Een extra bedankje is op zijn plaats voor onze (vrijwillige) distributeurs, die ondanks de coronamaatregelen de krant door heel Zeeland verspreiden. Door de landelijke maatregelen is het aantal - met name medische - distributiepunten beperkt. Daarom deze oproep: neem een krant mee voor iemand in uw buurt! De inkomsten uit advertenties en fondsenwerving lopen steeds meer terug en zijn onvoldoende om het voortbestaan van de krant te garanderen. U kunt ons helpen met een donatie. Iedere gift wordt hartelijk ontvangen. Maar vanaf 50 euro zetten we er een leuke tegenprestatie tegenover. Ziekenhuis Bethesda 1934, in de operatiekamer. Vanaf links dokter A. Staverman, verplegend personeel, dokter H.J. Jens en narcotiseur dr. Lacomblé Zeeuws Archief, Fotocollectie'Vlissingen, nr 34136 Sinds coronatijd wordt op onze website 'als extraatje' wekelijks een herinnering van één van onze redactieleden geplaatst, voorzien van een foto uit de oude doos. Iedere vrijdagochtend interviewt Remco van Schellen de betref fende redacteur hierover op Omroep Zeeland radio. Deze nostalgische verhalen zijn nu gebundeld in een boekje, dat exclusief beschikbaar is voor iedereen die Zeeuws Weerzien steunt met een gift van minimaal 50,-. Maak uw donatie over op: IBAN NL37 RABO 0336 2762 73 of via de speciale 'donatie button' op www.zeeuwsweerzien.nl. Vergeet daarbij niet uw adres gegevens bij de omschrijving in te vullen, zodat wij het boekje aan u kunnen toesturen. Het volgende nummer komt uit in maart en staat in het teken van grootouders met hun kleinkinderen. Heeft u een mooie herinnering aan opoe of praat u wel eens met uw eigen kleinkinderen over vroeger? Laat ons meegenieten en stuur uw verhaal (foto's welkom!) aan redactie@zeeuwsweerzien.nl of Stichting Zeeuws Weerzien, Postbus 33, 4350 AA VEERE. Wij wensen u in alle opzichten goede feestdagen. De redactie Groepsfoto voor het draaiorgel Aida van J.P. Arnold, Vlissingen. Collecte voor het nieuwe ziekenhuis te Vlissingen. Op het bord staat: 'De opbrengst komt geheel ten goede van het Nieuwe Ziekenhuis en om de oudjes uit het Gasthuis een genoeglijken dag te bezorgen. Geeft veel. Ca. 1927 Zeeuws Archief, Fotocollectie Vlissingen, nr 1927 Sf

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2020 | | pagina 1