w eerzien Het moet in de vingers zitten Max 4 personen binnen Max mensen binne klanten binnen *Kom hier* alleen uw bood- sci appeifl dc ^n M GEHAAKT KASTRANDJE Coromunicatie 'flR' - ramon Wat zou ik hier nog meer moeten komen doen dan? 'Een degelik vrommense moet goed kunnen stoppen, naaien en breien.' Eeuwenlang werden meisjes geacht te leren breien, bor duren, naaien en haken, met als doel het maken van je eigen kle ding en uitzet. Of je dat nou leuk vond of niet; dit hoorde er ge woon bij. In de meeste dorpen en steden waren er dan ook brei- en naaischooltjes vinden waar - na schooltijd - de meest voorko mende handwerktechnieken werden onderwezen. Pas nadat het Nuttige Handwerken een ver plicht vak werd op de lagere school verdwenen de meeste breischooltjes. Zo waren er bijvoorbeeld in Wol- phaartsdijk het breischooltje van de gezusters Pietje, Jannetje en San van der Kreke; in Colijn- splaat van mejuffrouw Tannetje Contant, en in Zaamslag leerde Keetje van de Voorde de meisjes de eerste handwerk beginselen. Maar ook in Sint Annaland was een breischooltje, daar onder wees Maatje de Graaf de meisjes van het dorp, net zoals Kee de Beste dat in Oudelande deed. Van de Breischool in Wemeldinge is een mooie foto bewaard geble ven: kijk de meisjes eens met hun onderwijzeres keurig in het gelid staan. Veel van de vrouwen die de lessen gaven hadden tevens een wol-en manifacturenwinkeltje, zoals Jaantje Baai uit Yerseke, die naast korsetten ook patroontjes verkocht. Een logische combina tie, het zal in veel meer dorpen het geval zijn geweest. Het eerste wat een meisje moest leren was het breien en stoppen van sokken. Maar ook haken was een techniek die geoefend werd. Als het eenmaal een beetje in de vingers zat werden er kastrand- jes gehaakt voor in het 'kamme- net', de servieskast of in de spinde. Deze kastrandjes werden gemaakt van zeer dunne, witte katoen: hoe fijner het haakwerk, hoe vaardiger het meisje. In Mu seum Arnemuiden bevindt zich een origineel gehaakt kastrandje. Het patroon van dit kastrandje hebben we speciaal voor Zeeuws Weerzien op papier gezet. li -r VISSERS IHUIESiï Maten: De hoogte is 16 cm, ix rapport is 11,5 cm breed Materiaal: DMC Cébelia blanc nr 20, 410 m per 50 gr 1 haaknaald nr 2 13 lege hokjes hoog en 14 lege hokjes breed is 10 x 10 cm. Als u veel losser of juist vaster haakt kunt een kleinere, of grotere maat haaknaald gebruiken. l losse/lossen l-bg lossen-boogje Werkwijze: Opmerking: Begin met het lezen van de teltekening bij B. De pijltjes op de teltekening geven de haakrichting aan. Zet 38 lossen op. Tr 1: haak 1 stk in de 8e l vanaf het eind, 2l, *1 stk in elke 3e l, 2l*, herhaal *-* tot aan het eind, 1 stk in de 1e opzetlosse 11 hokjes). Keer. Tr 2: 5l, 1 stk op stk van vorige tr, 2l, **1 stk op stk van vorige tr, 2l**, herh **-** tot eind, 1 stk in de 3e l, 11L Keer. Tr 3: 1 stk in 9e l, 2l, herh **-** 2x, *1 stk op stk van vorige tr, 2 stk in l-bg*, herh •-• 3X, herh **-** 5X, 1 stk in 3e l. Keer. U heeft nu 2 hokjes gemeerderd. Meerder t/m tr 9 zoals beschreven in tr 2 en 3 volgens de teltekening. U heeft nu 19 hokjes. Ga vanaf tr 10 2 hokjes minderen: Tr 10: 5l, 1 stk op stk van vorige tr, 2l, haak 16 hokjes volgens teltekening, 1 stk. Keer. Tr 11: 5l, 1 stk in 1e stk van vorige tr, 2l, haak 16 hokjes volgens telpatroon, 1 stk. Keer. Minder t/m tr 16 zoals beschreven in tr 10 en 11. U heeft nu 1x het rapport gehaakt. Het kastrandje kan in de lengte op maat gehaakt worden door de tussenruimte (tr 1 en 2) tussen de rapporten te verbreden. Afwerking: als het kastrandje de juiste lengte heeft raakt u een rand van vasten langs de onderrand van het kastrandje: haak steeds 3 v in elke l-bg, haak op elk hoekje een extra v. r x 1 S n x 1 /bbuAï Wemeldinge, ca 1910 Foto Beeldbank Kapelle, Zeeuws Archief Foto: Johanna Schroevers Steekverhouding/proeflapje: Gebruikte steken: stk stokje v vaste/vasten M X X X X X X I IC PC 1 I n I X H X 4 1 X I X T P X x t X 1 X 'A :h I X X X K X P- X X it u H B L c J 4 t II 11 .1* Pip pol iriL halJniTiKil 1411 r c hMk>WW«*f r Lhfe 1

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2020 | | pagina 9