w eerzien Verdwenen beroepen... 'De man van de SRV' ^Zeeland VSBfonds, Monuta Helpt Kijk uit naar de volgende editie Colofon Zeeuws Weerzien verschijnt in maart, juni, september en december (check onze website). Van alle eerder verschenen edi ties kunt u, zo lang de voorraad strekt, een gratis exemplaar ophalen bij 'Het Zeeuws Kado', Kreukelmarkt 12 in Goes (geopend: dinsdag en donderdag t/m zaterdag van 11.00-17.00) en bij het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg (geopend: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00). door: Johan Francke Tot ver in de jaren tachtig en begin jaren negentig was de SRV-wagen nog volop in het straatbeeld te zien in Zeeland. Op vaste dagen reed de elektrische bus door stad en dorp volgeladen met alles wat in de supermarkt voorhanden was. Wie de bel hoorde klingelen wist dat de supermarkt in de straat stond. Het was een uitkomst voor de drukke huis vrouw, de slecht-ter- been-zijnde bejaarde, en vooral de bewoners van stadswijken en dorpen waar in de verre omgeving geen winkels waren. De potten jam, afwasborstels, melkflessen, koeken, het was- poeder, de broden en tomaten lagen er opgetast en op elkaar gepakt alsof het om een speel goedwinkel op school ging. Met slechts één soort merk van alles, maar je kon er wel bijna al wat nodig was voor de dagelijkse levensbehoeften krijgen. Wat velen waarschijnlijk niet meer weten is dat achter SRV eigenlijk een drietal groot handels schuilging die de melk handels voorzagen en in 1966 besloten samen te werken onder de noemer Samen Rationeel Verkopen - later voor reclame doeleinden uitgelegd als SeR Vice. Het was eigenlijk eerst een inkooporganisatie, die later een rijdende supermarkt werd. Dat laatste was een bedenksel van de latere Philips-topman Cor Boonstra. De SRV-formule werd in 1995 opgeheven, maar het concept werd nog wel door verkocht. Het aantal super marktwagens dat sindsdien nog in de provincie rondrijdt, is echter op een hand te tellen. Doorgaans waren de SRV- winkels op accu's aangedreven wagens van bouwers zoals onder meer Spijkstaal, Creusen, Goven en Carventa, die eerder ook al de melkboer, bakker en andere ambulante handelaren van ver voer voorzagen. Aankoop van zo'n wagen was een hele investering. De elektrische wagen waarmee in 1965 in Middelburg de melk- en groentehandel van Janse rondreed kostte bijvoorbeeld 6.500 gulden, een fortuin in die tijd. Maar wie zijn product niet huis-aan-huis bracht miste de boot. Die truck van Janse had kastruimte aan de zijkanten. Lege kratten en voorraden werden op het dak geplaatst - waar een kleine opstaande rail alles tegenhield- of aan de achterzijde op een rek. Er waren ook voorgangers van de SRV. Zo reed in de jaren vijftig melkboer Sjaak van Anrooy namens Nutricia zijn rondje in Yerseke, in de jaren zestig bracht melkboer Wim Minheere de zuivel rond in Sint Annaland. Anno 1970 reed melkboer Meijers zijn rondjes in een elektrische wagen in Vlissingen met zwarte plastic kratten gevuld met glazen flessen melk van de Coöperatieven Zuivelfabriek Walcheren. Vanaf de jaren tachtig werd de nering van bakker en melkboer steeds vaker nog alleen vanuit de winkel verkocht. De SRV was in de jaren zeventig al aan zijn opmars begonnen. In Veere reed in 1970 al de elektrische SRV-wagen van de gebroeders Dikken rond. Dat gebeurde doorgaans op vaste dagen, zodat in een week tijd meerdere dorpen of stadswijken werden aangedaan. De SRV- wagen van Henk van de Berge kwam in 1988 in Baarland nog langs op maandag-, woensdag en zaterdagmorgen. Wat nu alweer verleden tijd is, was toen nog nieuw en dat wrong soms in het begin. In het Zeeuws Tijdschrift van 1981 werd door landbouwingenieur Marien Geuze zelfs geklaagd over de SRV-man als een vervelende nieuwkomer in het dorp waar ooit de 'kar die ratelt op de keien' gemeengoed was. 'En vinters of wuuven mi agosie zie je nie mêê', net zo min 'as mi'n kurf of 'n kruuwaegen' of 'n bakfiets. Die zijn vervangen door de SRV- wagen ofzo.' De SRV-wagen heeft het hooguit twee decennia volgehouden, op een enkele vasthoudende SRV- man of -vrouw na. Al vanaf de jaren zeventig stond de service van de SRV onder druk van de supermarkten die een veel groter assortiment gingen voeren. Een vrijwel stille doodsteek voor de SRV was de werkende vrouw; de winkelier die de wijk inging vond vanaf de jaren negentig nog slechts lege straten op door-de- weekse dagen. Ironisch genoeg hebben de supermarkten tegen woordig het concept weer omarmd en opgepoetst met hun eigen bezorgservice - tegen een minimum besteltarief, dat wel. Misschien had een ietwat modernere reclame slogan de SRV ook geholpen. Met 'Leve de man van de SRV van je hiep hiep hiep hoeree!', krijg je nu hooguit de lachers nog op je hand, ook al hoor je dat versje nog in gedachten als je een foto van die kenmerkende blauwwitte wagen ziet. Zttu Wl I Zeeuws Weerzien is een gratis krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige eeuw. Om zelf te lezen, of als aansporing om samen met anderen herinneringen op te halen. De krant verschijnt, afhankelijk van corona maatregelen, 4x per jaar in een oplage van 50.000 exemplaren en wordt verspreid in heel Zeeland: in de vestigingen van Bibliotheek Zeeland, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeentehuizen, musea, boekhandels en bij diverse lokale ondernemers. Een actueel overzicht van distributie punten, alsmede een digitale versie van de krant, treft u op onze website. De krant komt tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en i.s.m. Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkomsten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Uitgever Stichting Zeeuws Weerzien Voorzitter Frans van de Velde Postbus 33, 4350 AA Veere www. zeeuwsweerzien. nl secretariaat@zeeuwsweerzien. nl Eindredactie Jan van Damme Redactie Peter Blom, Zeeuws Archief Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Vormgeving Leo Minnaard Ramon de Nennie, decreet Druk en advertentieverkoop Meulenberg Media, Patrick Joossens verkoop@meulenberg.nl Coördinatie Hanneke de Vroe redactie@zeeuwsweerzien. nl Bij het samenstellen van deze krant is met zorg getracht alle rechthebbenden m.b.t. beeld- en archiefmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat (foto)rechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie via redactie@zeeuwsweerzien.nl Deze editie is mede mogelijk gemaakt door iedereen doet mee stichting BRENTANO'S steun des ouderdoms STICHTING HET R.C. MAAGDENHUIS SRV-man Henk van den Berge verkoopt in Baarland, 12 december 1988 Foto:Wim Helm, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 17334 Winkels op accu's Vervelende nieuwkomer Voor de werkende vrouw

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2020 | | pagina 3