Monuta Adrienne Klein Humanistische USprekers Uitvaartbegeleiding R bij uitvaarten Meulenb^^W Media Een afscheid met een goed gevoel voor alle mensen op Walcheren Blijven genieten met je kleinkind Een persoonlijke toespraak? Informeer naar de mogelijkheden E-mail: drukkerij@meulenberg.nl Als u het wilt zoals vroeger maar ook als u het liever wat eigentijdser heeft. wvo zorg Bel bij overlijden 0118 - 41 27 60 Wanneer je beperkt wordt door ziekte of ouderdom is het juist belangrijk om zoveel mogelijk verbonden te blijven met mensen die je dierbaar zijn en de wereld om je heen. Dat is waar onze zorg voor staat. thuiszorg verzorgd wonen revalidatiezorg Meer info over onze zorg en activiteiten vind je op www.wvozorg.nl www.humanistischeuitvaart.nl telefoon: 06 51940861 Monuta Adrienne Klein T 0118 - 41 27 60 E aklein@monuta.nl I www.monutaadrienneklein.nl Uitvaartcentrum De Voorzorg Industrieweg 20, 4382 NA Vlissingen Uitvaartcentrum Adagio Buitenhovelaan 1, 4337 HJ Middelburg De steun bij ieder afscheid. Samen voelt beter w Een persoonlijke toespraak bij een uitvaart is een belangrijk moment, maar niet iedereen spreekt of schrijft gemakkelijk. Onze (vrijwillige) sprekers uit Zeeland helpen de nabestaanden graag. In onze toespraken staat het leven van de overledene centraal. Desgewenst helpen wij bij het uitzoeken van passende muziek of poëzie en begeleiden wij de ceremonie. Ook gezonde of terminaal zieke mensen kunnen ons inschakelen om terug te blikken op het leven. "We hebben gehuild, maar ook gelachen. Precies wat ik wilde. Fijn dat er mensen zijn die deze zware taak van je overnemen en een warme ceremonie verzorgen." "De spreekster had oog voor de eigenheid van onze zus en toonde begrip voor de kronkelwegen van haar leven." "Mijn vader wilde alles zelf regelen voor zijn uitvaart. Hij heeft zelf vooraf met iemand gesproken over zijn leven en wat hij belangrijk vond. Dat is tijden de uitvaart verteld. Indrukwekkend." WILT U OOK ADVERTEREN IN DEZE KRANT? Rotterdamsekaai 61 II 4331 GN Middelburg n Tel.: 0118 63 51 26 Hl www.meulenberg.nl

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2019 | | pagina 4